DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1995 str. 10     <-- 10 -->        PDF

A. Tomašević: VIŠEGODIŠNJI REZULTATI ISTRAŽIVANJA USPJEHA POŠUMLJAVANJA NA KRŠU ALEPSKIM BOROM . Šumarski list br. 7—8, CXIX (1995), 227—236
su male površine krša na kojima rastu kulture borova,
kao pionirskih vrsta, ali smo zato dobrano savladali tehniku
i tehnologiju pošumljavanja krša i time stvorili sve
potrebne preduvjete da u svojoj samostalnoj državi
Hrvatskoj i u tom segmentu življenja napravimo više u
korist svih nas.


Nije na odmet da još jednom naglasimo važnost šume
u životu čovjeka. Nezamisliv je život na Zemlji bez
šuma. Suma je ta koja nam daje nove količine kisika,
koje današnja industrijalizacija troši u enormnim količinama.
Šuma nam pročišćava zrak, vrši regulaciju pitke
vode, štiti nas od akvatičke i eolske erozije, stvara
uvjete za veće prinose u poljodjelstvu, služi odmoru i
rekreaciji pučanstva, razvoju turizma, šuma nam daje
drvo koje čovjeka prati od koljevke pa do groba. Na
području našega krasa velike su površine goleti koje ništa
ne proizvode, a znamo da postoje potencijalne mogućnosti
za novu proizvodnju u obliku drvne mase jer


jedino zelena biljka može iskoristiti potencijalnu snagu
tla i sunčeve energije, što se na kršu beskorisno rasiplje.
Dakle, vidimo da je pošumljavanje krških goleti od
ogromne važnosti za žitelje naše domovine. Koliko je
šuma važna za čovjeka najbolje je izrazio bezimeni pjesnik
u svojoj pjesmi »MOLITVA ŠUME«.


MOLITVA ŠUME:


ČOVJEČE!


JA SAM TOPLOTA TVOG OGNJIŠTA


SLJEME TVOJE KUĆE I


DRVO TVPOJE POSTELJE - JA


SAM DRŽALICA TVOJE MOTIKE


DRVO TVOJE KOLJEVKE I


MRTVAČKOG SANDUKA - MOLIM


TE NE UNIŠTAVAJ ME!


Stihovi ove pjesme nalaze se na »šumarevom grobu
« na Medvednici, šumarija Sljeme.


2. POKUSNE PLOHE — EXPERIMENTAL PLOTS
Za ova istraživanja pristupili smo osnivanju pokusnih
ploha na području krša Dalmacije. Tako smo 1984.
god. na području Šumarije Zadar, šumski predjel »VOLOVSKI
GAJ — KOZINO«, obavili prvo pošumljavanje
alepskim borom, na podrivanom tlu, riperom.


Na području Šumarije Šibenik, šumski predjel »LOZOVAC
« na podrivanom tlu riperom pošumljavali smo


alepskim borom 1985. godine.
Na području Šumarije Split, šumski predjel »VRBA«,
obavili smo pošumljavanje crnim i primorskim borom
na podrivanom tlu, riperom, sadnjom u izvrtane jame
bušilicom STIHL 08, te sadnjom pod kramp, zasjek,
1987. godine.


3. METODA RADA— WORK METHODS
Na području Šumarije Zadar, šumski predjel »VOLOVSKI
GAJ — KOZINO« podrivanje tla obavljeno
je buldožerom TG 300, 257 kW, a na području Šumarije
Šibenik buldožerom TG 200, 155 kW. Na području
šumarije Split podrivanje tla obavljeno je buldožerom
D9H od 306 kW. Dubina podriva na svim lokalitetima
kretala se između 50 cm i 80 cm dubine.


Na području Šumarije Zadar i Šibenik pošumljavanje
su izveli studenti osmog semestra Šumarskog fakulteta
u sklopu terenske nastave iz kolegija »Šumske melioracije
krša«, zbog kojih je i izvršena demonstracija
podrivanja kraškog tla riperom.


Na području Šumarije Split, u šumskom predjelu
»VRBE« u sklopu redovitih pošumljavanja postavili smo
tri pokusne plohe s različitim metodama pripreme tla za
pošumljavanje. Primijenili smo ove metode:


— sadnja pod kramp, zasjek,
— sadnja u izbušene jamice bušilicom STIHL 08,
— sadnja na podrivanom tlu riperom
Na svim pokusnim plohama izmjerili smo startne visine
svih zasađenih biljaka i utvrdili broj zasađenih biljaka.
Za cijelo vrijeme našeg istraživanja na kraju svake
vegetacijske periode utvrđivali smo broj preživjelih
biljaka i mjerili smo visine svake biljke u centimetrima.


4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA — RESEARCH RESULTS
4.1. Na području Šumarije Zadar zasađeno je 185 skoj periopdi preživjelo je 82% biljki. U grafikonu 1.
jednogodišnjih sadnica alepskog bora, uzgojenih u po-donosimo uspjeh preživljavanja alepskog bora od 1984.
lietilinskim cijevima, dubine 28 cm. U prvoj vegetacij-godine do 1994. godine. Uspijeh preživljavanja biljaka