DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 9     <-- 9 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Z. Ivanović: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16
Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
Unutar efektivnog vremena za punu vožnju i rad na
sječini troši se podjednako vremena. Za te operacije trošilo
se više vremena u odnosu na druge operacije privlačenja
drva žičarom. Za punu vožnju kolica troši se
svega 1,3 puta više vremena nego za praznu vožnju. Puna
i prazna vožnja odvijala se na udaljenosti do najviše
575 m.


Za istovar troši se 2,17 puta manje vremena nego za
utovar. Potpuno jednak navedenom je odnos između
utroška vremena za zahvate vezanja tovara i odvezivanja
tovara.


Polovica vremena rada na sječini otpada na vezanje
trupaca. Isti odnos zapaža se kod odvezivanja tovara, za
koji zahvat se troši polovica ukupnog vremena istovara.


Unatoč velikom udjelu općih vremena proizvodnost
žičare u navedenim uvjetima rada je znatna. Ostvareni
prosječni dnevni učinak od 67, 42 m3, odnosno 8, 42
m3 po satu rada. Prema ostvarenom učinku i ugovorenoj
cijeni rada po jedinici proizvoda od 87 kn/m3, dnevna
zarada poduzetnika iznosila je 5.873,34 kn.


2.2.2
POGONSKO VRIJEME ŽIČARE
Operating time
Pogonsko vrijeme žičare je vrijeme rada stroja u smislu
izvršenja radnog naloga, a može se definirati kao
vrijeme kada se užad svrsishodno pokreću. Iz strukture
efektivnog vremena (tablica 2) moguće je precizno
utvrditi pogonsko vrijeme.


U pogonsko vrijeme bez sumnje pripadaju varijabilna
vremena pune i prazne vožnje kolica, zatim dio vremena
utovara koji se odnosi na zahvate spuštanja užeta
sa čokerima, napinjanje vučnog užeta, postrano privlačenje
i podizanje tovara. Prilikom istovara pogonsko
vrijeme čine zahvati spuštanja tovara i podizanja užeta
sa čokerima.


Kako se može vidjeti u tablici 3 pogonsko vrijeme
žičare čini 72,3% efektivnog vremena, odnosno 35,8%
ukupnog vremena rada. U cilju boljeg iskorištenja strojeva
i sniženja troškova strojnog rada kao i pratećih troškova
teži se povećanju udjela efektivnog vremena, a
onda i pogonskog vremena u dnevnom radnom vremenu.
Kod nekih strojeva angažiranih na radovima eksploatacije
šuma pogonsko vrijeme dostiže preko 80%
dnevnog radnog vremena, ali takve vrijednosti kod traktora
pa i forvardera koji rade u našim uvjetima nisu zabilježene
prilikom snimanja.


2.2.3 OPĆA VREMENA — Delay times
Opća vremena čine prekidi nastali tijekom rada iz
najrazličitijih uzroka, povremeni radovi i pripremno —
završno vrijeme. Prekidi su podijeljeni na tehničke,
opravdane, neopravdane i prekide za jelo.


Tehnički prekidi pomno su proučavani, jer su po učestalosti
i trajanju najzastupljeniji čineći 62,9% općih vremena.
Zabilježeno je osam izvora tehničkih prekida. Prekidi
najduljeg trajanja vezani su za sustav užadi i čine
55,7% svih općih vremena, odnosno 88,6% svih tehničkih
prekida. Svi ostali tehnički prekidi čine 7,2% općih
vremena.


Prekid za jelo je drugi po trajanju čineći 26,6% općih
vremena, povremeni radovi 7,5%, a opravdani i neopravdani
prekidi prisutni su sa zanemarivo malim udjelom.


Pripremno-završno vrijeme čini 2,1% općih vremena.


Znatan udio tehničkih prekida, posebice tehničkih
prekida zbog užadi, može se pripisati velikoj obujmenoj,
odnosno ukupnoj masi tovara (preko 5,5 t), nenaviknutosti
operatera na takva opterećenja te dotrajalosti
užadi.


Odmori i osobni prekidi, s obzirom na broj radnika,
nisu utjecali na rad žičare. Stoga ih ne nalazimo zabilježene
u snimačkim listovima.


Opća vremena, kako je poznato, izvorišta su dodatnog
vremena.


2.2.4 DODATNO VRIJEME — Allowance
Iz općih vremena izlučeno je dodatno vrijeme na način
kako je to prikazano u tablici 5. Dodatno vrijeme za
radove u eksploataciji šuma moguće je realno utvrditi
tek dugotrajnim snimanjem jednom od priznatih metoda
snimanja ali isključivo uz snimku radnog dana. Dodatno
vrijeme čine prekidi nastali tijekom rada bez krivnje
radnika, pa se stoga istima moraju priznati, zatim
povremeni radovi, odmori te pripremno-završno vrijeme.
U ovom slučaju iz općih vremena isključeni su tehnički
prekidi pojedinačnog trajanja preko deset minuta,
neopravdani prekidi i vrijeme za jelo. Vrijeme za jelo
(objed) prekid je rada za vrijeme kojeg se unosi energija
potrebna za održavanje radne sposobnosti radnika. U
studiju rada i vremena pristupa mu se dvojako - ili se
uključuje u dnevno radno vrijeme koje tada iznosi 480
min/dan, ili se isključuje iz dnevnog radnog vremena
koje tada iznosi 450 min/dan. Zavisno o navedenom,
prekid za jelo jest sastavni dio dodatnog vremena ili nije.
Postupivši na opisani način prihvaćeno je dodatno
vrijeme od 23,9%. Takva vrijednost dodatnog vremena
odgovara, prema dosadašnjim čvrstim spoznajama iz dugogodišnjih
istraživanja, za rad traktora na privlačenju
drva. Kako je ovo prvo praćenje rada žičare u našim
nizinskim, a što se tiče dodatnog vremena i u drugim
uvjetima, dobiveno dodatno vrijeme mora se potvrditi
ili korigirati daljnjim ozbiljnjim istraživanjima.