DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 7     <-- 7 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Ivanović: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16 Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
Prema S tampf eru (1994) kao i * (1981) žičare u
šumarstvu počinju se ponovno primjenivati polovicom


19. stoljeća uvođenjem žicanih točila. Imenovani autor
navodi Dietrichov u (1908) zabilješku o uporabi
žičane riže u Hohensteinu 1859. godine. Znatnija zastupljenost
žičara u šumarstvu zapravo počinje nakon
drugog svjetskog rata. H e i n i m a n n (1986) navodi
kako je u to doba u Austriji razvijen »Pohlig - Gerat«, a
u Italiji, Švicarskoj i Francuskoj »Valtellina Seilbahn«,
što ujedno potvrđuje činjenicu da su poticaji za razvoj i
primjenu žičara stizali iz alpskih zemalja.
Navedene žičare imale su utovarnu i istovarnu stanicu
te nisu mogle raditi kao žičare dizalice. Švicarac Jakob
Wyssen konstruirao je 1939. godine prvu šumarsku
žičaru dizalicu s kolicima koja su se mogla zaustaviti
po volji na bilo kojem mjestu uzduž trase.


Godine 1963. na zapadnoj obali Sj. Amerike u uporabi
je pokretna žičara sa stupom opremljena nosivim i
vučnim uzetom. Kasnije dobiva naziv »Gosser Seilkran
«. Stup i vitla nosi pokretno gusjenično vozilo. Tom
konstrukcijom otvara se era pokretnih žičara.
Heinimann (1986) je mišljenja da su nakon vjetroloma
1967. godine traktori pritisnuli žičare iz eksploatacije
šuma u Srednjoj Europi. Spoznavši razorno djelovanje
traktora (kolotragovi, zbijanje tla, štete u sastojim)
šumarski stručnjaci ponovo se okreću žičarama.


Prema austrijskim normama (ONORM 5219) pokretne
naprave od užadi za privlačenje drva dijele se na:


žičare bez integriranog stupa (Seilgerate)
žičare s ugrađenim stupom (Mastseilgerate),
žičare sa samopokretnim kolicima.
Kriteriji za podjelu žičara su različiti. Obzirom na
dužinu trase žičare mogu biti:


kratke, dužine trase do 300 m (400 m)
srednje duge, dužine trase od 300 do 800 m
duge, dužine trase od 800 do 2000 m
Prema Stampferu(l 994) u Sj. Americi i Norveškoj
najčešće su u primjeni žičare s gibajućim nosivim
uzetom (Running Skyline), a u Srednjoj Europi su u uporabi
sustavi s nepokretnim nosivim uzetom ( Standing
Skyline).
Trzesniowsk i (1993) navodi slijedeće varijante
žičara u austrijskim seljačkim šumama:


vitlo na sanjkama za gravitacijski način iznošenja
vitlo na sanjkama za sve terene
pokretne žičare s dva užeta
pokretne žičare s tri užeta
pokretne žičare s četiri užeta
žičare sa samovoznim kolicima (radio upravljanje)
Prema G r a m m e 1 u (1988) prednosti rada žičarom
su: tlo se ne gazi, pogodne su za rad na slabonosivim
tlima i strmim padinama; rad žičarom ima ekološke i
estetske prednosti; pri uporabi srednjih i drugih žičara
potrebna je manja gustoća cesta; u odnosu na traktor
smanjuje se zbijanje tla, izostaju kolotragovi s oštećenjem
korijenskog sustava kao i štete na preostalim stablima;
u usporedbi s drugim sredstvima mehaničke vuče
žičare troše manje energije.


Kao nedostatak isti autor navodi manju proizvodnost
(0,5 m3 do 1,5 m3 po ranom satu) u odnosu na
traktor (2-6 m3 po r. s.) te više troškove rada. Smatra da
će u zemljama s visokim plaćama privlačenje traktorima
biti pogodnije u troškovnom smislu, ali smanjenje
šteta i estetsko djelovanje pri radu žičarom te dvije tehnike
rada približuju jednu drugoj.


Po učinak žičare odlučni su sljedeći čimbenici: količina
izrađenoga drva po jedinici površine, obujam komada,
duljina komada (stablo, deblo, kratko drvo), vrsta
uzgojnog zahvata, pravac iznošenja (uzbrdo, nizbrdo),
srednje udaljenosti privlačenja po nosivom užetu, udaljenost
postranog privlačenja, nagib terena i oblik terena,
gustoća prepreka, padavine i temperatura, osposobljenost
i učinkovitost poslužitelja.


1.2 MJESTO I TEHNIKA RADA
Object and work technique
Odjel 25b u gospodarskoj jedinici Ilovski lug garešničke
šumarije, površine 34,48 ha, odlično je prirodno
pomlađen. Stabla hrasta lužnjaka stara 135 godina posječena
su dovršnim sijekom. Drvna zaliha prije sječe
iznosila je 350 m3/ha, srednje plošno stablo ima prsni
promjer 73 cm, a srednje kubno stablo ima obujam od
7,20 m3. Tehničko drvo odvojeno je od prostornog i izrađeno
sortimentnom metodom. Prostorno drvo predviđeno
je za prodaju okolnom pučanstvu uz samoizradu.
Tehničko drvo iznosi se žičarom. Pogonsko vozilo sa
stupom je usidreno na okretnici šumske ceste, s kojeg je
položaja lepezastim postavljanjem trasa žičare pokrivena
površina cijelog odjela. Dužina trase žičare iznosila
je najviše 630 m. Na svim duljim trasama žičare, na posebno
odabranim i za tu svrhu neposječenim stablima,
postavljane su podupore.


Žičaru su posluživala 3-5 radnika. Međusobnu suradnju
ostvarivali su radio-vezom.


Kolica žičare zaustavljaju se nad mjestom utovara,
spušta se vučno uže koje radnik prihvaća i izvlači ga do
trupca, koji zatim veže. Vezanje se izvodi čokerima. Kad
je trupac (tovar) vezan privlači se okomito ili koso prema
trasi žičare po tlu, a zatim se djelomično odiže od tla
i privlači po nosivom užetu do mjesta istovara. Na mje