DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ — CONTENTS


Prpić , B.: 22. OŽUJAK SVJETSKI DAN VODA
IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 377.2 001
Krpan , A. P. B., Ivanović , Ž.: Iznošenje trupaca hrasta lužnjaka žičarom Steyr KSK 16 — Yarding Pedunculate
Oak logs with the Steyr KSK 16 Cable CraneUDK 630* 373.3 001
Pieman , D., T o m a z, I.: Određivanje težišta odjela primjenom osobnih računala u svrhu izračunavanja srednje
udaljenosti privlačenja — Determination of the Compartment Centre by the Application of a Personal Computer
for the Purpose of Working out the Medium Distance for Dragging
75
91
STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 432.0 + 232
Starčević , T.:0 odabiru oštećenih stabala i sanaciji — Selection of Damaged Trees and Remedation 105
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
Komlenović , N.: Utjecaj onečišćenja zraka na šume. 5. sastanak europskih eksperata o promjenama kemijskih
svojstava tala 108
KNJIGE I ČASOPISI
Piškorić , O.: Teškoće prirodnog pomlađivanja šuma u MađarskojŠ a t i ć , A.: J. I. Cooper, VIRUS DISEASES OF TREES AND SHRUBS, Terrstrial Ecology, Oxford, 1993
104
104
IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
J a k o v a c , H.: Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog društva 109
IN MEMORIAM
Žunko , O.: MIRKO ŠPIRANEC, dipl. inž. šumHerak, M. J.: Mr. NIKOLA SEGEDI, dipl. inž. šum
115
115


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora.