DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 19     <-- 19 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Z. Ivanovic: IZNOŠENJU TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16 Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
nosi se na tehničke prekide koji čine 62,9% općih vremena.
Na prekid za jelo otpada 26,6% općih vremena,
na povremene radove 7,5%, a na pripremno završno vrijeme
2,1%. Dodatno vrijeme iznosi 23,9% efektivnog
vremena.


Tijekom snimanja žičarom je ostvaren prosječni učinak
od 67,42 m3/dan.


Efektivno vrijeme turnusa iznosi 9,03 min, a ukupno
vrijeme turnusa, uz odabrano dodatno vrijeme, 11,19
min. Prosječna norma vremena je 4,39 min/m3, a prosječni
očekivani dnevni učinak 102,5 m3.


SI. 4. Detalj sidrenja stupa


Fig. 4. The sequence of tower anchoring


Prosječna brzina prazne vožnje kolica je 2,68 m/s, a
punih kolica 2,06 m/s.


Snimljena vremena pune i prazne vožnje kolica izjednačena
su jednadžbom pravca. Vremena rastu s povećanjem
udaljenosti iznošenja, a strmiji porast zapaža se
do 300 m udaljenosti.


Prosječna brzina izvlačenja užeta s čokerima je 0,57
m/s, a postranog privlačenja tovara 1,14 m/s stojeći u
omjeru 1 : 2. Prosječna udaljenost izvlačenja užeta i privlačenje
tovara je 17,5 m. Utrošak vremena za ove dvije
operacije raste s povećanjem udaljenosti, a slično se ponaša
brzina privlačenja tovara. Brzina izvlačenja užeta
raste do 25 m, iza koje udaljenosti opada.


Norma vremena je uravo proporcionalna, a dnevni
učinak obrnuto proporcionalna veličina u odnosu na udaljenost
iznošenja. Za 75 m norma vremena je 2,95 min/
m3, za 575 m 5,53 min/m3. Dnevni učinak na 75 m je
152,54 m3, a na 575 m 81,37 m3. Faktor opadanja učinka
pokazuje da je učinak na 350 m 30%, a na 500 m
40% manji u odnosu na učinak na 100 m.


Pogonsko vrijeme žičare čini 72,3% efektivnog vremena
ili 35,8% ukupno snimljenog vremena. Smanjenjem
općih vremena na razinu dodatnog vremena pogonsko
vrijeme u odnosu na ukupno vrijeme iznosilo bi
58,3%.


5/. 5. Detalj montiranja nosivog užeta
Fig. 5. The sequence of skyline mounting


LITERATURA — References


1. B o j a n i n, S. (1987): Žičare. Šumarska enciklopedija, 3, 3. G r a m m e 1, R. (1988): Holzernte und Holztransport. Verlag
Paul Parey - Hamburg und Berlin, 242 S.
JLZ, »Miroslav Krleža«, str. 651-656.


4. H e i n i m a n n, H. R. (1986): Seilkraneinzatz in der Schwe2.
C o n w a y, S. (1976): Logging practices. Miller Freeman izer Alpen - Eine untersuchung iiber Gelandererhaltnisse, die Er-
publications, Inc. USA, p. 186-268. schliessung und den Einsatz verschiedener Seilanlagen. Dissertati