DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 14     <-- 14 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Ivanović: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16
Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
je 608 min, za duljinu od 340 m utrošilo se 300 min, a
za duljinu trase od 200 m trebalo je 181 min. Pri premještanju
trasa žičare pojavilo se 12 radnih operacija, s
tim da je na kraćim trasama izostala operacija postavljanja
poprečne podupore.


2.3
ANALIZA NORME VREMENA I DNEVNOG
UČINKA
Standard time and daily output analysis
Prosječni dnevni učinak koji je žičarom ostvaren tijekom
snimanja iznosi 67,42 m3. Takav učinak postignut
je uz udio efektivnog vremena u ukupno snimljenom
vremenu od svega 49,7%, od kojega na pogonsko
vrijeme otpada 72,3%. Uzimajući u obzir ukupno vrijeme,
za privlačenje m3 drvne mase žičarom trošilo se
7,14 min-tab. 2.


Prosječna norma vremena uz dodatno vrijeme od
23,9% je 4,39 min/m3, a mogući prosječni dnevni uči


Struktura dodatnog vremena


Structure of allowance


OPĆA VREMENA - DELAY TIMES


1.
Prekidi - Delays
1.1. Tehnički prekidi - Tehnical delays
1.1.1. Pogonski stroj i vitla - Engine and winches
1.1.2. Užad - Lines
1.1.3. Kolica - Carriage
1.1.4. Radio veza - Radio tir
1.1.5. Podupora - Support
1.1.6. Gorivo - Fuel
1.1.7. Sidrena uža - Guylines
1.1.8. Koloture - Blochs
1.2. Opravdani prekidi - Organizational delay times
2. Povremeni radovi - Productive delays
2.1. Pri utovaru - at loading
2.2. Pri istovaru - at unloading
3.
Pripremno-završno vrijeme - Preparation time
Dodatno vrijeme Ukupno - Total
nak 102,50 m3/dan (tab. 6).
Norma vremena i dnevni učinak mijenjaju se promjenom
udaljenosti privlačenja, obzirom na uticaj varijabilnih
vremena, različito. Norma vremena upravo je
proporcionalna veličina u odnosu spram udaljenosti privlačenja,
a dnevni učinak obrnuto proporcionalan. Norma
vremena za udaljenost iznošenja 75 m iznosi 2,95
min/m3, a na udaljenosti iznošenja od 575 m norma vremena
je 5,53 min/m3 ili 1,9 puta veća u odnosu na normu
vremena za 75 m. Povećanju udaljenosti iznošenja
od 7,7 puta odgovara povećanje norme vremena za 1,9
puta. Odnos dnevnog učinka na 75 m i 575 m je
kao 1,9: 1.


Osnova za obračun faktora opadanja učinka je učinak
žičare na 100 m udaljenosti. Vidljivo je da se na
250 m udaljenosti može očekivati 20%, na 350 m 30%,
a na 500 m 40% manji učinak u odnosu na onaj na 100
m udaljenosti iznošenja.


Tablica — Table 5


min


433,47
432,39
11,89
209,41


2,37
55,81
97,34
39,42
5,70
10,45


1,08
233,18
154,84


78,34
64,78
731,43


Allowance Postotak prema efektivnom vremenu, % 23,90
Percentage of effective time, %