DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 13     <-- 13 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Ivanovic: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16 Šumarski list br. 3. CXIX (1995), 75—90
2.2.7
VREMENA I BRZINE IZVLAČENJA UŽETA
I PRIVLAČENJA TOVARA
Times and speeds of skidding line pulling and
load lateral skidding
Vremena izvlačenja užeta od trase žičare do trupaca
na sjećini izjednačena su jednadžbom parabole:


y = 8,54708 + 2,04769x + 0,01647x2


uz indeks korelacije R = 0,80580 i pogrešku indeksa
korelacije fR = 0,01936.


Vremena postranog privlačenja tovara izjednačena
su jednadžbom pravca:


y = 8,58805+ 0,95814x


uz koeficijent korelacije r = 0,59816 i pogrešku koeficijenta
korelacije fr = 0,03590.


Utrošak vremena istraživanje za udaljenosti od 5 do
45 m, a rezultati su prikazani u tablici 8 i slici 3. S povećanjem
udaljenosti povećava se i vrijeme izvlačenja užeta
i to 0,19 min za 5 m udaljenosti na 1,34 min za 45 m.
Brzina izvlačenja blago raste do 25 m udaljenosti iza
kojih blago opada.


SI. 2. Vezanje trupaca u sječini


Fig. 2. Hooking of logs at the felling site


Utrošak vremena za privlačenje tovara također raste
s povećanjem udaljenosti. Za 5 m udaljenosti troši se
0,13 min, a za 45 m 0,52 min. U odnosu na vremena za
izvlačenje užeta znatno su manja. Tako je na 20 m udaljenosti
taj odnos 1 : 2, a na 45 m iznosi 1 : 2,6. Slijed
takvih odnosa vidljiv je na si. 3. - linije 1 i 3. Za izvlačenje
užeta na 45 m troši se 7 puta više vremena nego za
istu aktivnost na udaljenosti od 5 m. Kod povlačenja
tovara taj je odnos manji i iznosi 1 : 4.


Brzina privlačenja tovara također raste s povećanjem
udaljenosti i to od 0,64 m/s za 5 m do 1,44 m/s za 45 m.
Pri tome brži rast bilježi se do udaljenosti od 25 m - si.


3. Prosječne brzine izvlačenja užeta s čokerima i privlačenja
tovara stoje u odnosu 1 : 2.
5/. 3. Vožnja punih kolica
Fig. 3. Travel loaded


2.2.8 VRIJEME MONTIRANJA I DEMONTIRANJA
ŽIČARE TE PREMJEŠTANJE LINIJA
Moving, rigging up and yarding strip
replacement
Kako je već spomenuto povratnom metodom kronometrije
snimani su radovi na montiranju i demontiranju
žičare te premještanju trase žičare.


Prilikom montiranja pojavile su se 24 različite radne
operacije u trajanju od 610,3 min. Opravdani prekidi
iznosili su 108,22 min, odmori 40,25 min, a pripremno
završno vrijeme 14,70 min. Neopravdani prekidi trajali
su 70,56 min, pa je montiranje žičare ukupno trajalo
844,03 min.


Demontiranje žičare traje znatno kraće od montiranja,
pa u ovom slučaju traje 173,71 min. Pri demontiranju
žičare pojavilo se 15 radnih operacija.


Utrošak vremena za premještanje linije žičare zavisan
je o duljini trase. Duljina trase od 630 m zahtijevala