DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 12     <-- 12 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Ž. Ivanovic: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16
Suinarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
Čvrstoća veze određena je koeficijentom korelacije
r = 0,81871 uz pogrešku koeficijenta korelacije fr =
0,01791.


Vremena i brzine istraživane su za udaljenosti od 75
m do 575 m. Utrošak vremena za kretanje praznih kolica
žičare logično raste s povećanjem udaljenosti vožnje
i to od 0,95 min za 75 m do 3,20 min za 575 m. Opterećena
kolica kreću se sporije od praznih, trošeći za 75 m
udaljenosti 1,15 min, a za 575 m4,21 min. U odnosu na
prazna kolica povećanje utroška vremena punih kolica
iznosi za 75 m 21%, a za 575 m 31,5%. Takav odnos


Struktura općih vremena


Structure of delay times


VRSTA OPĆIH VREMENA
TYPE OF DELAY TIMES


1.
Prekidi - Delays
1.1. Tehnički prekidi - Tehnical delays
1.1.1.
Pogonski stroj i vitla
Engine and winches
1.1.2.
Užad - Lines
do 10 min - up to 10 minutes
iznad 10 min - over 10 minutes
1.1.3.
Kolica - Carriage
1.1.4.
Radio veza - Radio tir
1.1.5.
Podupora - Support
1.1.6. Gorivo - Fuel
1.1.7.
Sidrena uža - Guylines
1.1.8.
Koloture- Blochs
1.2.
Opravdani prekidi
Organizational delay times
1.3.
Neopravdani prekidi
Unnecessary delay times
1.4.
Prekid za jelo - Meal time
2.
Povremeni radovi - Productive delays
2.1.
Pri utovaru - at loading
2.2. Pri istovaru - at unloading
3.
Pripremno-završno vrijeme - Preparation time
Ukupno opća vremena - Total delay times
indicira veći kut nagiba pravca 3 u odnosu na pravac 1 slika
2.


Brzine kretanja praznih kolica su od 1,31 m/s za 75
m udaljenosti i 2,99 m/s za 575 m. Manja je brzina kretanja
punih kolica. Na 75 m brzina je 1,09 m/s, a na 575
m 2,28 m/s. Brzine praznih i punih kolica nešto brže
rastu do udaljenosti od 300 m, iza koje udaljenosti rastu
neznatno.


Prosječne brzine vožnje praznih i punih kolica stoje
u odnosu 1 : 1,3, tab. 7.


Tablica — Table 4
Utrošak vremena Postotni udio
Time consumption Percentage
min %


1 951,00 62,9
11,89 0,4


209,41 6,7
1 518,61 49,0
2,37 0,1
55,81 1,8
97,34 3,1
39,42 1,3


5,70 0,2
10,45 0,3
1,08


26,22
0,9


826,09 26,6
233,18 7,5
154,84 5,0
78,34 2,5
64,78 2,1
3 102,35 100,0