DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1995 str. 11     <-- 11 -->        PDF

A. P. B. Krpan, Z. Ivanović: IZNOŠENJE TRUPACA HRASTA LUŽNJAKA ŽIČAROM STEYER KSK 16
Šumarski list br. 3, CXIX (1995), 75—90
2.2.5 VRIJEME TURNUSA — Cycle time
Efektivno vrijeme turnusa analizirano je prema operacijama
i zahvatima u odnosu na ukupno i efektivno
vrijeme turnusa, tab. 6. Ukupno vrijeme turnusa sastavljeno
je od efektivnog vremena i dijela općih vremena
sažetih u dodatno vrijeme.


Postotni udio dijelova efektivnog vremena prema
efektivnom vremenu jednak je onom u strukturi ukupnih
vremena (tab. 2). U odnosu na ukupno vrijeme došlo
je do promjena uzrokovanih smanjenjem općih vremena
prilikom kreiranja dodatnog vremena.


Prema podacima, efektivno vrijeme čini 80,7% ukupnog
vremena turnusa, a očekivano pogonsko vrijeme turnusa
činilo bi u ovom slučaju 72,3% efektivnog, odnosno
58,3% ukupnog vremena turnusa.


Pogonsko vrijeme iičare


Operating time of the cable crane


OPERACIJA — OPERATION


Prazna vožnja


Travel empty


Puna vožnja


Travel loaded


Rad na sječini


Felling site work


Rad na pomoćnom stovarištu


Auxiliary timber yard work


Pogonsko vrijeme


Operating time


Efektivno vrijeme


Effective time


Ukupno vrijeme


Ciklus traje ukupno 11,19 min, od kojih na efektivno
vrijeme otpada 9,03 min. Uz obujam tovara od 2,55
m3 norma vremana iznosi 4,39 min/m3, a mogući prosječni
učinak za udaljenost vožnje punih i praznih kolica
od 352 m je 102,50 m3/dan. Prosječna udaljenost postranog
privlačenja iznosila je 17,5 m.


2.2.6
VARIJABILNA VREMENA I BRZINE
KRETANJA KOLICA
Variable times and carriage speed
U varijabilna vremena spadaju vremena pune i prazne
vožnje te druga vremena čija veličina je zavisna o
udaljenosti. Pri obradi podvrgavaju se regresijskim analizama
pri čemu se izabire linija izjednačenja koja najbolje
izjednačuje mjerene podatke.


Izjednačena vremena vožnje praznih i punih kolica
prikazana su u tablici 7, a njihov grafički prikaz na si. 2.
Odgovarajuće brzine izvedene iz izjednačenih vremena
i udaljenosti vožnje prikazane su numerički i grafički u
istoj tablici i slici.


Snimljena vremena prazne vožnje kolica izjednačena
su jednadžbom pravca:
y = 61,25476 + 0,44968x


Tablica — Table 3
Postotni udio - Percentage of


Vrijeme


Time na ukupno na efektivno
vrijeme vrijeme
total time effective time
min . %


747,63 12,1 24,4


963,90 15,6 "31,5


292,53 4,7 9,6
208,29 3,4 6,8


2 212,35 35,8 72,3


3 060,32
100,0


6 162,67 100,0


Pri tome je utvrđena korelacija između mjerenih i
izjednačenih podataka jer je koeficijent korelacije r =
0,86428, a pogreška koeficijenta korelacije fr = 0,01374.


Snimljena vremena pune vožnje također su izjednačena
jednadžbom pravca:
y = 69,10938 + 0,61144x