DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 41     <-- 41 -->        PDF

IX. MEĐUNARODNI ECE/EU INTERKALIBRACIJSKI TEČAJ ZA SREDIŠNJU EUROPU
U Luxembourgu je od 14—16. lipnja
1994. godine održan međunarodni interkalibracijski
tečaj za središnju Europu.
Tečaj su organizirali Ekonomska
komisija Ujedinjenih naroda za Europu
(United Nations Economics Commission
for Europe — ECE) i Europska
zajednica (European Union — EU).


Sudionici tečaja su bili: prof. dr. se.
Zvonimir Seletković, dr. se. Miroslav
Harapin i prof. dr. se. Milan Glavaš.


To je zapravo bio tečaj o provođenju
Ankete o sušenju šuma za kontinentalnu
Europu koji se svake godine održava
u drugoj zemlji, posebno za kontinentalni
dio (središnji dio), a posebno
za zemlje Sredozemlja, odnosno za Mediteran.


Tečaj za Mediteran (VII. internacionalni
EU/ECE interkalibracijski tečaj)
održan je od 6. do 10. lipnja 1994.
godine u gradu Cagliari na Sardiniji,
Italija. Od Hrvatskih predstavnika na
tom su tečaju bili dr. se. Nikola Komlenović
i mr. se. Vice Ivančević.


Neposredni domaćin tečaja bila je
Administrativna uprava voda i šuma,
odjel za šume, planiranje gospodarenja
i šumsku ekonomiku (Administration
des Eaux et forets, Service de 1 Amenegement
des Bois et de 1 Economic
Forestiere) u Luxembourgu.


Rad se je odvijao prema sljedećem
programu:


14. lipnja: dolazak sudionika. Otvaranje
tečaja, pozdravi, uvodno izlaganje.
15. lipnja: teren. Procjena bukve i
bora, Procjena smreke.
16. lipnja: teren. Procjena hrasta
lužnjaka. Završna rasprava.
Na tom međunarodnom tečaju sudjelovalo
je 36 eksperata, a sudjelovale su
slijedeće zemlje: Belgija, Češka, Danska,
Francuska, Hrvatska, Irska, Luksemburg,
Nizozemska, Mađarska, Njemačka,
Norveška, Poljska, Slovačka,
Španjolska, Švedska. Na tečaju su bili
predstavnici Centra za koordinaciju
programa zapad (PCC West) iz Hamburga,
Centra za koordinaciju programa
istok (PCC East) iz Praga. Također
je bio nazočan delegat Europske
zajednice (EU).


Izabrane plohe na kojima se procjenjivalo,
nalazile su se sjeverno od grada
Luksemburga na južnim padinama Ardena.
Procjena stanja krošanja rađena
je za bukvu, obični bor, smreku i hrast
lužnjak. Bilo je 12 stabala za svaku
procjenjivanu vrstu.


Rađeno je po sljedećoj metodi: na
svakoj plohi je na početku uzeto jedno
nulto stablo kao primjer, a zatim sudio


nici svake zemlje kao jedan tim izvršili
procjenu stabla broj jedan i dali ocjenu
voditeljima tečaja koji su odmah izračunali
prosjek i odstupanja za sve timove,
pa tako do 12-tog stabla za svaku vrstu
drveća. Ako je to odstupanje bilo znatnije
od prosjeka ili ako je bilo izuzetno
ekstremno od većine sudionika (timova),
u raspravi se tražilo objašnjenje
takve procjene.


Ukupni rezultati procjene bili su razmatrani
i o njima se raspravljalo na
završnoj raspravi. Smatralo se da odstupanja
u procjeni od 5 poena (točaka)
plus i minus znači vrlo dobru procjenu.


Upravo u tim granicama bila je procjena
sudionika iz Hrvatske, što se vidi
iz priloženih grafikona za sve četiri procjenjivane
vrste (oak - hrast, beech —
bukva, spruce — smreka i pine — bor).


Za vrijeme završne rasprave predstavnik
PCC West je podsjetio sve zemlje
sudionice da je kraj studenog 1994.


**,/ ""VVv*/**%*--ls


:m*$tei


SI. 1. Sudionici tečaja u šumi hrasta lužnjaka SI. 2. Smrekova sastojina u Ardenima