DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 40     <-- 40 -->        PDF

egzistenciju nekoliko stotina tisuća ljudi.
Potrebne su svima nama zbog svoje
ljepote koja također ima cijenu.


Međutim, u obnovi šuma, odnosno
prilikom izvođenja radova na uzgoju,
zaštiti, iskorišćivanju i si. prisutan je
problem koji znatno otežava njihovu
realizaciju. To su zaostale, neeksplodirane
eksplozivne naprave, topničke
granate i druga neaktivirana ubojna
sredstva.


Uvažavajući činjenicu du su šume i
šumska zemljišta kojima gospodare
»Hrvatske šume« tijekom rata često
bile oslonac i težište razmještaja i borbenih
djelovanja agresorskih i naših
snaga, te da se zbog toga na tim područjima
nalazi najveći broj neeksplodiranih
naprava, bez pretjerivanja možemo
reći, da su sigurnost i život radnika
u šumarstvu, uz pripadnike Hrvatske
vojske od ovih sredstava najviše
ugroženi. Ova predviđanja nažalost već
su se potvrdila stradavanjima naših radnika
u Voćinu i Zvečevu.


Iako su ovom problemu JP »Hrvatske
šume« poklonile dužnu pozornost
i izdvojile značajna sredstva za nabavku
inženjerijske opreme, iako nam Hrvatska
vojska i Hrvatska policija pružaju
maksimalnu pomoć na kojoj im se i
ovom prilikom svesrdno zahvaljujemo,
još uvijek poduzete mjere nisu dovoljne
za potpunu sigurnost naših radnika.
Problem je tako velik da će za njegovo
rješavanje najvjerojatnije biti potreban
cjelovit Nacionalni program i dugo razdoblje.


Pored minsko-eksplozivnih sredstava
sigurnost naših ljudi ugrožavaju i diverzantsko-
terorističke neprijateljske skupine
čija se aktivnost već manifestirala
otmicama radnika, ubojstvima i podmetanjima
eksplozivnih naprava. Zaštita
je vrlo složena i teško rješiva. U ovom
trenutku čini se ono što je moguće uz
veliku pomoć vojske i policije.


Usprkos svih ovih problema i opasnosti
koje su nažalost prouzročile i
ljudske žrtve, obnova šuma, odnosno
radovi jednostavne i proširene biološke
reprodukcije redovno se obavljaju i uz
samu crtu bojišnice.


U protekle dvije i pol gofine 1992,
1993. i 1994.) izgrađeno je 547 km šumskih
cesta u što je uloženo 56,039.730
DEM.


Isto tako izgrađeno je u istom razdoblju
preko 700 km protupožarnih
prosjeka s elementima šumskih cesta
koje su nezamjenjive u zaštiti šuma od
požara.


Svi radovi jednostavne reprodukcije
u 1992. i 1993. godini kao i u prvom


polugodištu 1994. godine izvršeni su u
skladu s propisom i preko propisa osnova.
U 1993. godini plan radova jednostavne
reprodukcije prebačen je za čak
36%. Iste godine uz velike organizacijske
napore i znatna financijska sredstva
sakupljeno je 270 vagona žira hrasta
lužnjaka i 105 vagona žira hrasta kitnjaka.
Ovakvom velikom količinom sakupljenog
žira osigurana je obnova prirodnih
sastojina te osiguran užitak etata
glavnog prihoda u narednim godinama.


Radovi proširene reprodukcije izvršavaju
se u skladu s propisima osnova
gospodarenja. Sve to sigurno je jamstvo
da će naše šume ostati to što jesu ili
će biti još bolje.


Pored obnove šuma i objekata s kojima
gospodari, JP »Hrvatske šume«
sudjeluje u obnovi i izgradnji različitih
objekata koji su od posebnog interesa
za građane Hrvatske, posebice infrastrukture.
Kao moćan gospodarski subjekt
nazočan na cijelom teritoriju Republike
Hrvatske, ovo poduzeće sudjeluje
u financiranju izgradnje više prometnica
kao što su žumberačka cesta,
šokačka magistrala, prometnice kod
Osijeka, ceste na području Gospića,
Miljevca i mnogih drugih. U radove na
ovim objektima uloženo je u dosadašnjem
razdoblju 4,000.000 DEM.


Pored toga sa znatnim iznosom
(preko 600.000 DEM) sudjeluje se i u
izgradnji mosta na Strugu, a preko


400.000 DEM utrošeno je na izgradnju
vodovoda na području Uprave šuma
Delnice.
Vatrogasnim društvima, kao i Ministarstvu
unutarnjih poslova, za obnovu
ratom uništene vatrogasne opreme
neophodne za gašenje šumskih požara
pomoglo se sa 150.000 DEM, a od
ostvarene dobiti u proračun Republike
Hrvatske također su izdvojena znatna
financijska sredstva.


Ove 1994. godine iz objedinjenih
sredstava amortizacije sudjeluje se sa
5,000.000 DEM u izgradnji prometnica,
a pomoći će se i pri gradnji zgrade
Šumarskog fakulteta kao i drugih objekata.


Drvnom građom Javno poduzeće
»Hrvatske šume« pomoglo je u obnovi
ratom razorenih zgrada raznih udruga,
ustanova i crkava, a samo za obnovu
naselja na području Dubrovnika (Konavle)
osiguralo se 2.000 m3 građe.


Značajan doprinos u obnovi domovine
JP »Hrvatske šume« dale su u
ukupnoj industriji prerade drva u Republici
Hrvatskoj. Provodeći gospodarsku
politiku Vlade Republike Hrvatske,
ovo je poduzeće industriji prerade


drva za vrijeme rata i poslije osiguralo
dovoljne količine sirovine a posebno
primarnoj. Na taj način, ali i izuzetnom
tolerancijom u poslovnim odnosima,
mnogim poduzećima omogućena je
normalna proizvodnja, a nekima čak i
opstanak.


Pored svega naprijed iznesenog, svjesni
činjenica da su ulaganja u znanstveni
rad i nova istraživanja bitan preduvjet
daljnjeg razvoja, znanstvenim institucijama
— Šumarskom institutu Jastrebarsko
i Šumarskom fakultetu u Zagrebu
osigurana su nužna sredstva za
njihov rad.


Sve ovo što je dosad učinjeno za obnovu
poduzeća i Republike Hrvatske,
učinjeno je na njezinom slobodnom teritoriju.


Bez pretjerivanja možemo reći da nas
daleko veći zadaci očekuju na obnovi
danas okupiranih, a sutra, nadamo se
slobodnih područja. Jer, poznavajući
ćud i civilizacijsku razinu svijesti tamošnjih
vlastodržaca, gotovo je sigurno da
je i taj dio naše države pretrpio
ogromne štete, pri čemu šume zasigurno
nisu pošteđene. Saznanja o tome,
iako skromna ovu pretpostavku nedvojbeno
potvrđuju. A prisjetimo se,
na okupiranom djelu nalazi se preko


613.000 ha šuma, preko 56 milijuna
drvne zalihe i biseri hrvatske prirodne
baštine: Nacionalni park Plitvice, Kopački
rit, Čorkova uvala, Velika Plješivica—
Drenovaća, Javornik—Tisov vrh,
Prašnik i mnogi drugi ne manje vrijedni
objekti.
Svjesni smo da će zadatak obnove
ovog područja biti težak i da ćemo se
suočiti s velikim problemom, ali smo
isto tako svjesni same činjenice da smo
za to spremni, da to možemo i da ćemo
to učiniti s posebnim zadovoljstvom.


Dame i gospodo!
Iz svega naprijed iznesenog, svatko
tko objektivno prosuđuje, može vidjeti
da je JP »Hrvatske šume« uložilo
mnogo htjenja, rada truda i sredstava
u obnovu vlastite imovine, šume kao
opće prirodnog bogatstva, i same Republike.
Da li se moglo i trebalo i više,
ili je ovo maksimum mogućnosti ne
treba sada ocjenjivati. Pravedan sud o
tome steći će se tek kada se sve bude
promatralo s jedne vremenske distance.


Bitno je da je ovo poduzeće uspjelo
sanirati veliki dio šteta koje je pretrpjelo
i da će i dalje to činiti, u cilju
napretka Hrvatske kao demokratske i
slobodne zemlje.


Mr. se. Petar JURJEVIĆ,
dipl. inž. šum.