DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 38     <-- 38 -->        PDF

K 150-OJ GODIŠNJICI HŠD-a


Divokoza u Hrvatskoj nizini. Kako
nam g. kr. šumarnik G. iz Belovara
javlja, ubita dne 26. lipnja t. g. u 6
satih jutro, u šumi Blatnice, spadajućoj
pod kr. šumski ured u Belovaru, u nizini
rečice Čezme, 1 1/2 sata hoda od
Belovara, po tamošnjem lugaru divokoza
(Gemsbock). — Divokoza kako
je poznato u naših krajevih u obće ne
imamo, da bi se pako divokoza zabludila
ča i u nizinu i u močvarne strane,
tolika je rietkost, da svakako i tuj pobilježiti
moramo. Koji li bje uzrok da
je strana životinja za nas, ostavila svoju
postojbinu, ter amo zalutala, težko je
pogoditi, nu po svoj će prilici — biti
bjeg — pred lovskimi psi. Divokoza ta
biti će ovamo došla sa štajerskih strana
i planina, preko Macel brda, Ivanšćice
i Kalnika, koje gore kako znamo sa
štajerskim gorjem u sacezu stoje., —
ter je tražeć put natrag u Štajersku zalutati
morala u nizinu Čezme i tamošnje
dubrave. Divokoza mogaše 3 — 4 godine
imati, a vagala je 30 kila, bijaše
posve normalno odrasla, ter jakim parožjem
okrunjena, na desnoj prednjoj
nozi, vidila se stara rana od hitca. Meso
bijaše lebivo — a bit će tome uzrok


IZ ŠUMARSKOG LISTA 1882.


nenavadna hrana, po tih krajevih. Da
je ta zvijer već dulje doba morala ovuda
lutati, zaključiti je bilo i otuda, da su
joj bridovi papka bili vrlo oštro izrasli,
što kod divokoza koje vavjek po kamenu
brzaju nije. — Svakako je to tako
rietki pojav u nas - da ga vriedno
zapamtiti, pak zaoto i hvalimo g. Jelineku,
da nas je izvolio o tom obavijestiti.


Vuci u okolici zagrebačkoj. Čitamo
u »Gosp. 1.« od 12. lipnja t. g. da je
maksimirski lugar dne 20. svibnja kraj
»mirne kolibe«, ustrielio staru vučicu,
koja se je, sabrav sve sile, odvukla do
velike zagrebačke ceste, i tu pod mostom
poginula. Nekoliko dana kasnije
primaknuo se vuk, s onu stranu zagrebačke
gore, pasućoj marhi, nu na viku
pastira udaljio se ipak nepozvani gost.


— Isto tako čitamo u novinah, da se
opasna ta zvier zadnjih godina u Francuskoj
na toliko naplodila, da vlada
kani činit za njezin zator ozbiljne mjere.
Biesan kurjak. Dne 16. kolovoza u
11 satih prije podne ugrizao je blizu
Resnika biesan kurjak pastira iz Ivanj


ske, malo prije pako ugrizao je isti kurjak
također i jednu staricu, koja krumpir
na polju iskapaše. Od strane sesvetske
obćine naredjeno bi zaoto namah
hajka na tog biesnog kurjaka.


Pobjesnili ugrizeni od kurjaka. U
Bedeniku, obćine severinske u podžupaniji
belovarskoj, umrla su braća Filip
i Mijo Mostovac od bjesnoće, pošto jih
je 12. travnja biesan kurjak nagrizao.
Osim toga pobjesnila i poginula su i
dva od istoga kurjaka nagrizena konja.


P. S. Pojave i napadi vukova zabilježeni
su i u drugim godištima Šumarskog
lista, a 1877. godine F. Zikmundovsky
objavio je podatke o broju uništenih
vukova između 1872. i 1876. godine na
području Gradiške pukovnije (područje
od cea Novske do pred Brod). U tom
petogodištu uništena su 97 odrasla vuka
i 256 mladih uz isplaćenu nagradu od
5 for. za odrasla a 2 for. za mladog
vuka. Tako je bilo nekoć a danas postoje
društva za zaštitu vuka kako u
Europi tako i kod nas kojima je cilj
spriječiti istrebljenje ove životinjske
vrste.
O. P.