DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1994 str. 13     <-- 13 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 235.2 (egzote) Šumarski list br. 11-12, CXVIII (1994), 339-348


NOVE VRSTE DENDROFLORE INTRODUCIRANE NA PODRUČJU HRVATSKE


NEW SPECIES OF DENDROFLORA INTRODUCED TO THE REGION OF CROATIA


Mato JURKOVIĆ*


SAŽETAK: Istraživane egzote uzgajaju se već oko četiri desetljeća u
arboretumu Botaničkog vrta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu. Od izučavanih 27 egzota većina njih (19 sp. i 1 var.) podrijetlom
je iz istočne Azije, dvije vrste iz Sjeverne Amerike, dvije egzote su hibridnog
podrijetla i tri hortikulturna kultivara.


S obzirom na praćenje njihove adaptacije na uvjete zagrebačkog podneblja
kroz duže razdoblje, zatim aklimatizacije, fenološke promjene, opće vitalnosti,
otpornosti na urbana onečišćenja i dekorativnosti, pokazalo se da uglavnom
sve istraživane egzote mogu i zaslužuju širu primjenu u hortikulturi, a u
našim ekološkim prilikama i na većem području Hrvatske.


Ključne riječi: drvenaste egzote, introdukcija, adaptacija, aklimatizacija,
fenološka motrenja, opća vitalnost.


UVOD - Introduction


Krajem 19. stoljeća započeta su prva dendrološka mercijalni učinak, dok se o njihovoj ekologiji malo
proučavanja aloktonih vrsta i egzota u Hrvatskoj. Prve zna. Uvezene vrste uglavnom su nove za naše podnebradove
na ovom polju dao je Ettinge r (1892). Dalji lje, a prethodnog iskustva o ponašanju tih vrsta nema,
prilog problemu introduciranih vrsta dali su: Anić te su zato one interesantne u eksperimentalnom smislu.
(1954), Ugrenović (1953), Domac (1955) Kara-


U nakani da sa svoje strane damo doprinos istra


vla (1962, 1972), Ungar (1963, 1985), Rauš (1980),


živanjima u svezi s problemima introdukcije egzota, u


Jurkovi ć (1980, 1981, 1984, 1987, 1988.) i dr.


ovome radu ćemo opisati iskustva na uzgoju pojedinih


Do sada je opisano 392 vrste, egzota i nižih taksona taksona, a koji se uspješno uzgajaju više od 40 godina
aloktonih za područje Zagreba (Jurković , 1987). u arboretumu Botaničkog vrta Prirodoslovno-matemaMeđutim,
taj se broj neprestano povećava. Hortikul-tičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Višegodišnja
turne organizacije unose izvjestan broj novih vrsta iz iskustva autora bit će jednim dijelom iznijeta u ovome
europskih srodnih organizacija. Vrste koje se unose radu, što će, nadamo se, korisno poslužiti hortikulturprije
svega su visoke dekorativnosti, što osigurava ko-noj praksi.


GEOGRAFSKI POLOŽAJ I NEKE EKOLOŠKE OSOBITOSTI
BOTANIČKOG VRTA PMF-a u ZAGREBU
Geographical location and some ecological characteristics of Botanic Garden Faculty of Science in Zagreb


Površina vrta iznosi 47.000 m2. U Botaničkom vrtu Reljef: Botanički vrt nalazi se u nizinskom pojasu
danas se uzgaja više do 10.000 biljnih svojti (taksona). (ravničarskom) s najvišom točkom 115 m nadmorske
Geografski položaj i koordinate: visire.


L°N = 45°48´ Podneblje: Zagreb se ubraja u kontinentalni tip


y°E Gr = 15°59´ klime, koji u smislu Walterove klasifikacije, pripada


* Mr. se. Mato Jurković viši stručni savjetnik, Botanički vrt
PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 9a, Zagreb.