DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 44     <-- 44 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA


Oporavak na drvnom tržištu tema je tri članka u Nacionalnom časopisu
privatnih šumovlasnika FORETS DE FRANJE, listopad 1994.
Navodin o ih, to su: G de Reure : Odskok poslije krize,


Y. C i anger: Tendencije i perspektive prodaje drvnih proizvoda u
Zapad if j Europi i Izvješće organizacije F ONF o jesenskoj prodaji sječina.
Iiema Guy Reure-u u ovojesenskoj prodaji za dvije skupine hrastovine
postignuta je 15% viša cijena u odnosu na prošlu godinu, a dobro je prošla
i kvalitetna bukovina.


Izvoz crnotopolovih trupaca (točnije P. robuste) povećan je; od listača
jedino je jasenovina slabo tražena. Od četinjača cijena jelovine — smrekovine
u odnosu na 1993. godinu porasla je za 20%, dok je cijena drva primorskog
bora stabilna.


Yves Granger je šef Ureda za industrijsku politiku organizacije DERF,
dakle na vodećem mjestu, priopćuje da je nakon četverogodišnje pauze, od
1990. godine, porastao izvoz piljenica četinjača u Sjevernu Afriku te na
Bliski i Daleki Istok. Tako su Finska i Švedska u ovoj, 1994. godini u Japan
izvezle 400 000 m3 grade i dobro ispraznile skladišta. U USA potrošnja u
1994. godini porasla je za 6,7%, ali porast u 1995. godini predviđa se s 2%;
proizvodnja u Ruskoj Federaciji smanjena je za 10 milijuna m3, što znači
pad od 33%.


Oporavak na drvnom tržištu najbolje pokazuje uspjeh jesenjih dražbenih
prodaja koje obavlja, u mjesecu rujnu i listopadu, Nacionalni ured za šume


- l´ORF (1´ Office national des fofets). U 58 prodaja s 57% na prodaju
iznijete mase u 1994. godini od 3,074 milijuna m3 ostalo je neprodano 12%,
dok je u 1993. godini od 2,718 milijuna m3 izloženih na prodaji ostalo
neprodano 27%. Neprodano je ostalo 1994./1993. četinjača 6/23%, a listača
17/33%. U odnosu na cijene u 1993. godini u 1994. g. cijene su bile veće
za hrastovinu 13%, za bukovinu 15%, za jelovinu i smrekovinu 20%, a za
borovinu (obični, primorski, borovac) za 25%. Posebno je porasla potražnja
za »sitno drvo«, za drvenjaču i za papir.
Površina šuma u Danskoj prema Šumarskoj enciklopediji II. izdanje
iznosi 490 000 ha. Međutim prema podacima koje nalazimo u časopisu FORETS
DE FRANCE, listopad 1994. to je tek 66% cjelokupne šumske
površine od 725.000 ha. Što se tiče vlasništva, 65% je privatnih, 35% državnih
i 5% komunalnih površina. % površina šuma znatno se povećava pošumljivanjem
napuštenih poljoprivrednih površina. Danas je tendencija prirodne
obnove posječenih sastojina, ali je ona otežana zbog dosadašnjeg načina
gospodarenja. Naime, Danci su primijenili irtenzivne prorede, tako da je u
zadnjem dobnom razredu ostalo po ha samo 50 do 60 stabala hrasta, a u
bukovim sastojinama samo 60 stabala. Posljedica tako malog broja stabala
je zakorovljenost površine, te se danas korov prije pošumljivanja umjetnim
načinom tj. kemijski uništava, a tlo mehanički obrađuje. Dakako da to
povisuje troškove pomlađivanja i njege te država subvencionira troškove s
50% maloposjednicima (do 50 ha na dobrom tlu ado 100 ha na lošijem),
40% srednjim (između 50 i 100 te 100 i 200 ha), a onima do 150 na dobrom
bonitetu, a do 300 ha na lošijem30%. Za veće površine subvencije nema.


Dodajmo da uz ophodnju 100 do 110 godina intenzivnim proredom
bukova stabla dosižu prosječni promjer do 70 cm s drvnom masom od 250
m3/ha.


O. Piškorić