DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 43     <-- 43 -->        PDF

B. Ćop: O UTJECAJU ŠUMARSTVA NA POSLOVANJE I RAZVOJ PRIMARNE PRERADE DRVA Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 305-309
u proizvodnji, povezivala i usklađivala rad poduzeća, Glavni oslonac mogu biti stručni ljudi iz neposredne
usmjeravala budući razvoj. proizvodnje. Svaki od njih je u stanju da svojim relativno
malim ostvarenjem u svojoj sredini, pridoda


Kad bi se na tom poslu angažirali i stručnjaci po


nužni dio da bi se ostvarila zamisao u cjelini.


duzeća, značajno bi porastao stručno-poslovna razina
i mogućnosti osuvremenjivanja proizvodnje. Privoljeti ih na suradnju, povezati i usmjeriti njihovu
aktivnost za dobro struke i gospodarstva u cjelini,


Glede situacije u kojoj se danas nalaze, poduzeća
to je danas najvažnije.


za preradu drva su zainteresirana a i najpozvanija da
za te svrhe osiguraju i potrebna financijska sredstva. Uz korištenje općepoznate literature iz drvne tehTaj
bi trošak ubrzo naplatila poboljšanjima u vlastitoj nologije za pisanje ovoga članka najneposrednije su
proizvodnji. korišteni godišnji izvještaji i druge informacije naših


Ostvarivanje iznijetih zamisli i ciljeva ovisi o ljudiorganizacija
- institucija, a posebno POSLOVNOG


ma, od njihove dobre volje i spremnosti za suradnju. UDRUŽENJA DRVNE INDUSTRIJE.


SUMMARY: Plants for the production of sawnwood and veneer in Croatia
have been established since 1945 in agreement with longterm and medium-term
plans (Federation-Republic-Commune), and on the basis of sawmill production
of forest assortments (logs).


Business relations between forestry organizations and primary wood conversion
in most cases did not develop in a satisfactory way, because the
elements of joining mutual interests began to wane.


Construction, especially the sawmills in private ownership and arranged
by the commune, increasingly negativaly interrupted the previous business
relationships beetwenn the forestry organizations and primary wood conversion.
It is possible to eliminate the consequences of this negative trend and
to establish rational business and overall relations in these activities if we
apply knovsn current business and technological solutions and relationships
verified in the practice of advanced countries.


Key words: forest assortments, Primary wood conversion, business relationships.