DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 40     <-- 40 -->        PDF

B. Čop: O UTJECAJU ŠUMARSTVA NA POSLOVANJE I RAZVOJ PRIMARNE PRERADE DRVA Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 305-309
Ozbiljna prepreka normalizacije poslovanja u eksploataciji
šuma i u primarnoj preradi drva je ponajprije
u tome, što se u praksi ne uvažava i ne primjenjuje
dosljedno postojeći Standard šumskih proizvoda.


O tome svjedoče i javna nadmetanja za prodaju
pilanskih trupaca i različitosti u iskazivanju učešća
oblovine po klasama. Tako je na primjer, u 1994.
godini oglašeno od strane uprava šuma učešće pilanskih
trupaca u kvaliteti I klase:


Bukva: 27, 37, 45 i 54%


Hrast: 21 i 38%


Jela: 20, 31, 36 i 50%.


Te velike razlike u ocjenjivanju i iskazivanju kva


litete trupaca upućuju na:


- nezadovoljavajuću stručnu i poslovnu razinu,
— potrebu da se u proizvodnji i trgovini osigura
red koji odgovara tržišnoj privredi.
Ponekad su poučna i prisjećanja na prošla vremena.
Tada se, naime, drvo većim dijelom prodavalo na panju,
a bilo je i licitacija, pa su ipak kriteriji Standarda
bili uglavnom svima jasni i prihvatljivi, a trupci se
cjenili i prerađivali u skladu s njihovom stvarnom vrijednošću,
potrebama prerade, zahtjevima tržišta.


To je ujedno i dokaz da bi i danas, kad je šumarstvo
jedinstveno organizirano i kad smo se odlučno opredijelili
za tržišnu privredu, naša eksploatacija šuma mogla
i trebala u svojoj proizvodnji prihvatiti i dosljedno
sprovesti jedinstvenu primjenu kriterija Standarda na
čitavom teritoriju Republike Hrvatske.


Šumarstvo je sasvim prirodno zainteresirano da za
proizvedene trupce ostvari prodajom što više cijene i
što veću vrijednost. Međutim, cijene ovise, ili bi trebale
ovisiti, u prvom redu od toga kolika se vrijednost
u furniru i građi može proizvesti iz trupca određene
vrste drva, promjera i kvalitete.


Zato se trupci po kriterijima Standarda i razvrstavaju
po klasama. Tek onda kad je predmet prodaje
sasvim određen i za prodavatelja i za kupca, može
kupac ocjenjivati i nuditi najvišu moguću cijenu koja
će po njegovoj ocjeni još uvijek omogućiti rentabilnu
preradu bilo u furnir, bilo u gradu.


Samo na toj osnovi mogu se razvijati i unapređivati
ravnopravni tržišni odnosi između prodavatelja s jedne
i kupca i njegovih konkurenata s druge strane. Tada
bi i za šumarstvo i za prerađivače trupaca stvarna
vrijednost njihove proizvodnje bila u pravilu viša što
je veće učešće kvalitetnih pilanskih i furnirskih trupaca
(F i L).


Današnje razvrstavanje oblovine po kvaliteti općenito
se obavlja bez uvažavanja stvarnih vrijednosnih
kriterija, a štetne posljedice padaju prvenstveno na
drvnu industriju — preradu drva. Ponajprije, šumarstvo
iskazuje u svojoj proizvodnji preveliko učešće FL trupaca,
a ono raste iz godine u godinu. Takvo je postotno
učešće FL trupaca bilo u sveukupnoj proizvodnji
šumarstva:


godine: 1962.-1966. 1989. 1990. 1993.
učešće: 3.9% 5.45% 5.54% 8.12%


A paralelno je za to vrijeme padao prosječni promjer
trupca i njegova stvarna vrijednost!


To praktično znači da se bez pravih stručnih argumenata,
jednostavno prekvalifikacijom, najbolji pilanski
trupci prebacuju u FL trupce, čime se objektivno
sve više pogoršava debljinski i kvalitetni sastav i FL
i pilanskih trupaca.


Koliko takvo stanje pogađa drvnu industriju može
se najbolje prosuditi po stalnom padanju prosječnog
promjera trupaca i sve većem učešću tanjih debljinskih
razreda.


Uspoređivanjem prikupljenih podataka od glavnih
prerađivača pilanskih trupaca lišćara u Hrvatskoj, došli
smo do slijedećih pokazatelja za 1961. i 1990. godinu


o postotnom učešću debljinskih razreda, o prosječnom
promjeru i odnosima vrijednosti grade sadržane u prosječnom
trupcu:
Vrsta drva: hrast bukva jasen
Godina: 1961. 1990. 1961. 1990. 1961 1990.
25-29 cm 17 30 9 18 27 35
30-39 cm 39 45 30 45 46 50
40 cm na više 44 25 61 37 27 15
Ukupno 100 100 100 100 100 100


Prosj. promjer
trupca cm: 39,07 35,10 42,52 38,10 34,42 31,85
Prosj. vrijednost
grade u trupcu: 100 89 100 92 100 94
Ova situacija sa sirovinom najavljuje da za drvnu
industriju dolaze teški dani. Debljinski i vrijednosni


sastav oblovine, način i uvjeti pod kojima se tvornice
furnira i pilane opskrbljuju sirovinama i sadašnja nedovoljna
učinkovitost prerade ne osiguravaju njihovo uspješno
poslovanje.


U tom pogledu treba mijenjati mnogo toga u cjelokupnom
radu i poslovanju. A dobro je razmišljati i


o tome: da je nužno racionalizirati preradu trupaca i
tako izbjeći i negativne posljedice u šumarstvu.
Upitno je u svemu tome i to što drvna zaliha šuma
raste u Hrvatskoj za 1% godišnje, dok prosječni promjer
i vrijednost glavnog proizvoda - trupca neprestano
pada. Nauka i praksa bi morali zajednički utvrditi
i dogovoriti koje su to ophodnje za glavne vrste
drva koje će omogućiti ostvarenje budućih optimalnih
vrijednosti i poslovnih rezultata u preradi drva.


Daljnje teškoće za drvnu industriju dolaze od velikog
izvoza najkvalitetnijih trupaca, čime se otežava
pa i onemogućuje da ti trupci budu prerađeni u zemlji.


Tako je na primjer od godišnje proizvodnje F i L
trupaca prerađeno u našim pogonima samo:


1989. 1990. 1993.
47,6% 50,2% 37,6%