DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1994 str. 39     <-- 39 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 323:674 Šumarski list br. 9-10, CXVIII (1994), 305


O UTJECAJU ŠUMARSTVA NA POSLOVANJE
I RAZVOJ PRIMARNE PRERADE DRVA


THE INFLUENCE OF FORESTRY ON BUSINESS OPERATIONS
AND DEVELOPMENT OF PRIMARY CONVERSION OF WOOD


Bogomil COP*


SAŽETAK: Kapaciteti za proizvodnju piljene grade i furnira u Hrvatskoj
građeni su u razdoblju od 1945. godine do danas, prema rješenjima dugoročnih
i srednjoročnih planova na relaciji (Federacija, Republika — općina) i planske
proizvodnje šumskih sortimenata (trupaca).


Poslovni odnosi između organizacija šumarstva i primarne prerade drva
koji su se uspostavili, u pravilu, nisu se na zadovoljavajući način razvijali


— slabili su elementi povezivanja zajedničkih interesa.
Izgradnjom, osobito pilanskih kapaciteta u privatnom vlasništvu i u režiji
općinskih organa sve je više dolazilo do narušavanja ranijih međusobnih
poslovnih odnosa u i između organizacija šumarstva i primarne prerade drva.
Otklanjanje posljedica negativnog razvoja i uspostavljanje racionalnih poslovnih
i ukupnih odnosa u ovima djelatnostima moguće je ostvarivati, ako
primijenimo poznata suvremena poslovna i tehnološka rješenja i odnose potvrđene
u praksi razvijenih zemalja.
Ključne riječ i: Šumski sortimenti, primarna prerada drva, poslovni odnosi


Jedan od najvažnijih gospodarskih ciljeva u šumarnjenom
razvoju, ali je pred njom i očigledna odgovorstvu
je uzgojiti što vrednija stabla i onda proizvesti iz nost da sirovinu koju nudi šumarstvo upotrijebi u proinjih
što kvalitetniji sastav šumskih proizvoda namijezvode
što višeg stupnja obrade, racionalno i rentabilno.
njenih tržištu i daljnjoj preradi. Drvnoj industriji i Tek tada i šumarstvo može ostvariti zadovoljavajuće
drugim korisnicima drva ostaje da na toj osnovi procijene
svojih proizvoda, a industrija prerade drva pogramiraju
svoj budući razvoj i dalje unapređuje i razvija slovne rezultate koji će garantirati i trajnu zaposlenost
proizvodne kapacitete koji će biti u stanju da raspoloi
povećano učešće u dohotku Republike Hrvatske.
živu sirovinu prerade na racionalan način i proizvode


Trupci za furnir i ljuštenje i pilanski trupci čine


što veće vrijednosti.


približno 70% vrijednosti ukupne proizvodnje u šumar


Da bi se ostvarivali ti ciljevi, potrebna je stalna i stvu. Zato i uspješnost šumsko-industrijske cjeline vesve
bolja međusobna poslovna suradnja između šumarlikim
dijelom ovisi o stanju organiziranosti i uspješnosti
stva i drvne industrije, sagledavajući pri tome pojedifurnirske
i pilanske proizvodnje na kojoj se temelji
načne rezultate u povezanosti s interesima privrednih razvoj finalne proizvodnje. Upravo smišljenim ispomagrana
u cjelini, a i privrede čitave zemlje, usklađujući ganjem tih djelatnosti potrebnom sirovinom, šumarstvo
i rješavajući na toj osnovi neizbježna suprotstavljanja bi na najbolji način promicalo i vlastite interese.
koja se javljaju u tržišnoj privredi i u dnevnoj praksi.


Da bi se sve to moglo i ostvariti, neophodno je,


Sretna je okolnost što je industrija prerade drva između ostalog, i poduzimanje konkretnih mjera radi
pokrivena gotovo u cijelosti količinama sirovina proiprevladavanja
postojećih prepreka i nesporazuma oko
zvedenih u zemlji. Time su donekle postavljene granice kvalitetnih kriterija i cijena trupaca.


* Bogomil Čop, dipl. inž., Zagreb, Slovenska 15