DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Vu ime otca i Sina i Duha svetoga.
Amen.


Ja N. N. zaklinjem se, i prisižem na
Živoga Boga, Blaženu Devicu Mariu i
vse božje Svetce, da ću na plebanušku
šumu, Hertiče i Berda zvanu, i na vse
ostale šume. K ovim i na vlastito se
pokupskog plebanuša spadajuće, verno
čuvati, i paziti, da gdo vu njih prez
plebanuševog dopušćanja derva sekel
nebi, i da ću vsakoga tata, negledeć na
mitu niti na grožnju, niti na rodbinstvo
niti prijateljstvo, plenjati i plen na farov
donesti ali dopeljati, i da ja sam nikada
nebudem derva komu daval ali prodaval,
niti dopuščal, da si gdo budi hrast
budi drugo koje drevo poseče, nego
niti ja više, neg mi se vu ime platje
moje dopusti, sekel nebudem; s jednum
rečjum: da ću poštenu, verno i prez
vsake falinge šumsku lugariu obnašati,
tako mi Bog pomozi, Blažena Devica
Maria i vsi božji svetci, pa tuliko, da
ako drugač činil budem, naj nema živlenje
moje, nigdar dobrega konca, verno
pako služeć da mi bude blagoslov, božji
do smerti.


Vu ime otca i sina i Duha Svetoga.
Amen.


PRISEGA ZA ŠUMSKOG LUGARA