DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 69     <-- 69 -->        PDF

IN MEMORIAM


IVAN DOKOZIĆ
dipl. inž. šumarstva
(1955-1994)


Nepunih mjesec dana pred svoj tridesetdeveti
rođendan, tragično je 10.
srpnja 1994. godine, od posljedica zaostalih
protutenkovskih mina u šumskom
predjelu »Lom«, na području »Zapadnog
Papuka«, preminuo naš kolega
Ivan Dokozić, dipl. ing. šumarstva. Na
posljednjem ispraćaju, na groblju Sve"^
tog Ilije u Požegi, bili su uz pokojnikovu
obitelj mnogi njegovi prijatelji i
znanci, te veći broj šumarskih kolega.


Kraćim osvrtom na njegov životopis
i rad, od pokojnika se oprostio u ime
požeškog Šumarskog društva i Uprave
šuma, dipl. ing. Božidar Terzić, naglasivši
da »nesmiljeni rat i izvan ratnih
djelovanja uzima svoje žrtve i ne zna
se koliko će to još potrajati. Nijedan
zaljubljenik prirode i lova, kao što je
bio kolega Ivan, još dugo neće biti siguran
ni u jednu stazu, ni u jedan put
ovih naših brda i šuma, jer su u njih
zločinački mozgovi »posijeli« na tisuće
eksplozivnih naprava, bez reda i pravila


...«


Kolega Dokozić rođen je u Požeškoj
Koprivnici, a djetinjstvo provodi na živopisnom
prostoru između rijeke Orljave
i koprivničkih šuma na Požeškoj


gori, u okruženju u kojem se rađa ljubav
prema prirodi, a napose prema šumi,
što će kasnije, zasigurno, utjecati
na odabir njegova životna poziva. Nakon
završene gimnazije u Požegi, upisuje
Šumarski fakultet u Zagrebu a poslije
završenog studija zapošljava se u
Odjelu za uređivanje šuma, tadašnjeg
Šumskog gospodarstva Slavonska Požega.
Zatim, kao mladi šumarski stručnjak,
kraće vrijeme radi u Šumariji Čaglin,
da bi ubrzo bio premješten u Šu


mariju Kamenska. Iz ove poslovne jedinice
odlazi u »Mehanizaciju« gdje
radi na mjestu referenta druge faze rada,
baveći se uglavnom traktorskom
mehanizacijom. Ovaj posao nastavlja
obavljati i u Proizvodnom odjelu požeške
Radne zajednice, unutar ondašnjeg
ROŠ-a »Slavonska šuma«. Početkom
ratnih zbivanja i osnutkom JP »Hrvatske
šume«, 1991. godine postaje rukovoditelj
Proizvodnog odjela u kojem
radi do kraja 1993. godine, u jeku ratnih
događanja, kada se na požeškom i
novogradiškom području teško dolazi
do sječive drvne mase.


Uvijek agilan i nemirnog duha, ing.
Dokozić osniva privatno poduzeće za
sječu i izvoz drvne mase, što je tada
rijetko i neuobičajeno u privatnovlasničkim
odnosima, nailazeći pritom na
ne male probleme i poteškoće. Isprva
radi na području Slatinskog Drenovca,
terenu čak opasnijem nego što je požeško,
no sve dobro završava. I kada je
u svom novom poslu počeo stjecati dragocjena
iskustva, nasilno se prekida
njegov životni put, u najboljoj stvaralačkoj
snazi. Roditelji ostaju bez sina,
dva dječaka bez oca, supruga bez muža,
a mi, njegove kolege, bez suradnika
i prijatelja.


Laka mu bila hrvatska zemlja!


I. Tomić


ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Vu ime otca i Sina i Duha svetoga.
Amen.


Ja N. N. zaklinjem se, i prisižem na
Živoga Boga, Blaženu Devicu Mariu i
vse božje Svetce, da ću na plebanušku
šumu, Hertiče i Berda zvanu, i na vse
ostale šume. K ovim i na vlastito se
pokupskog plebanuša spadajuće, verno
čuvati, i paziti, da gdo vu njih prez
plebanuševog dopušćanja derva sekel
nebi, i da ću vsakoga tata, negledeć na
mitu niti na grožnju, niti na rodbinstvo
niti prijateljstvo, plenjati i plen na farov
donesti ali dopeljati, i da ja sam nikada
nebudem derva komu daval ali prodaval,
niti dopuščal, da si gdo budi hrast
budi drugo koje drevo poseče, nego
niti ja više, neg mi se vu ime platje
moje dopusti, sekel nebudem; s jednum
rečjum: da ću poštenu, verno i prez
vsake falinge šumsku lugariu obnašati,
tako mi Bog pomozi, Blažena Devica
Maria i vsi božji svetci, pa tuliko, da
ako drugač činil budem, naj nema živlenje
moje, nigdar dobrega konca, verno
pako služeć da mi bude blagoslov, božji
do smerti.


Vu ime otca i sina i Duha Svetoga.
Amen.


PRISEGA ZA ŠUMSKOG LUGARA