DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 64     <-- 64 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


23. SIMPOZIJ ISTOČNOALPSKO-DINARSKOGA DRUŠTVA
ZA PROUČAVANJE VEGETACIJE
U vremenu od 3—7. srpnja 1994. godine
održan je u Zagrebu 23. redoviti
Simpozij istočnoalpsko-dinarskoga društva
za proučavanje vegetacije (23. Tagung
der Ostalpin-Dinarischen Gesellschaft
fuer Vegetationskunde).


Simpozij je održan u organizaciji Šumarskoga
fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
i Javnoga poduzeća »Hrvatske
šume«.


Svečani i znanstveni dio Simpozija
održan je u hotelu »Panorama« u Zagrebu
3., 4. i 6. srpnja o. g., a znanstveno-
stručni dio Simpozija održan je
na području Samoborskoga gorja (ekskurzije).


Da se radilo o značajnome skupu
potvrđuje nazočnost Vladinoga predstavnika
gospodina Prof. dr. se. Jose
VUKELIĆA, doministra u Ministarstvu
poljoprivrede i šumarstva republike
Hrvatske, te predstavnika slovenske
Vlade gospodina mr. se. Franca
FERLINA, doministra u Ministarstvu
poljoprivrede i šumarstva Republike
Slovenije, te niza uvaženih predstavnika
institucija pokrovitelja Simpozija,
medu kojima svakako treba istaknuti
Prof. dr. se. Mladena FIGURICA, dekana
Šumarskoga fakulteta, Prof. dr.
se. Slavka MATICA, prodekana Šumarskoga
odjela, Prof. dr. se. Milana
GLAVAŠA, predstojnika Zavoda za
istraživanja u šumarstvu, Šumarskoga
fakulteta, dipl. ing. Josipa DUNDOVIĆA,
direktora Javnoga poduzeća »Hrvatske
šume«, mr. se. Ivana MRZLJAKA,
zamjenika direktora Javnoga poduzeća
»Hrvatske šume«, dipl. ing. Milana
MESIĆA, upravitelja Šumarije Samobor,
dipl. ing. Pere SLAVINE,
upravitelja Šumarije Jastrebasrsko.


Pozivu su se odazvali i uvaženi gosti
iz inozemstva, medu kojima svakako
treba istaknuti univ. Prof. dr. Aleksandra
PIGNATTIA, direktora botaničkoga
instituta u Rimu, univ. Prof. dr.
Haralda NIKLFELDA, profesora geobotanike
u Beču, univ. Prof. dr. Gustava
WENDELBERGERA, profesora
fiziologije bilja u Beču, Univ. Prof. dr.


(Kronika Simpozija)


Paula HAYSELMAYERA, profesora
botanike iz Salzburga, Univ. Prof. dr.
Eriku PIGNATTI WIKUS, profesoricu
geobotanike iz Trsta, dr. Cesara LASENA
iz Instituta za zaštitu prirode u
Villabrunu, Akademika Mitju ZUPANČIĆA,
voditelja istraživačkih projekata
SAZU-a u Ljubljani, dr. Andreja
SELIŠKARA, direktora Znanstveno-
raziskovalnoga centra za biologijo
SAZU-a u Ljubljani.


Na svečanome dijelu Simpozija bilo
je nazočno oko 60 uzvanika koje je na
početku pozdravio Prof. dr. se. Ivo
TRINAJSTIĆ, predsjednik Or ganizacijskoga
odbora Simpozija. Skupu su
se obratili i Prof. dr. se. Mladen FIGURIĆ,
dekan Šumarskoga fakulteta i
univ. Prof. dr. Sandro PIGNATTI, direktor
botaničkoga instituta u Rimu.
Na kraju svečanoga dijela Simpozija
priređen je koktel.


Na znanstvenome dijelu Simpozija iznijeto
je 18 referata, a prikazana je
raznolika problematika od korološke,
fitocenološke, ekološke, taksonomske
sve do anatomske i fiziološke. Svaki
referat bio je popraćen žustrim i često
dugim raspravama.


Terenski dio Simpozija održan je na
području Samoborskog gorja, a sastojao
se od tri ekskurzije. Prva ekskurzija
(cijelodnevna) održana je na području
Šumarije Samobor (Palačnik i Oštre),
a pod vodstvom Prof. dr. se. Ivana ŠUGARA.
Sudionicima Simpozija prikazana
je problematika vegetacije dolomita.
Druga ekskurzija (poludnevna)
održana je u okolici Samobora (Gradna


— Ludvić potok), gdje je pod vodstvom
Prof. dr. se. Ive TRINAJSTIĆA sudionicima
prikazana problematika pridolaska
rijetkih i ugroženih vrsta (Anemone
trifolia, Ranunculus cassubicus, Betula
pubescens, Asplenium viride, Equisetum
hyemale, Pseudostelaria europaea,
Aristolochia pallida, Scopolia carniolica
i dr.). Treća ekskurzija (cijelodnevna)
održana je na području Šumarije Jastrebarsko
(Japetić), gdje je pod vodstvom


Prof. dr. se. RAUŠA sudionicima prikazano
stanje bukovih šuma na Japetiću.


Na kraju svake ekskurzije domaćini
su sudionicima Simpozija organizirali
prigodne koktele, koji su kao i flora i
vegetacija Samoborskoga gorja otkrivali
svoju posebnost. Sudionici Simpozija
dugo su raspravljali o raznim problemima
(od znanstvenih, stručnih do
političkih), slično onako kao što su to
u »mudrim razgovorima uz jelo i piće«
svoje »simpozione« održavali stari Grci.


PRIOPĆENJA NA SIMPOZIJU


Trinajstić, I.: Samoborgebirge ein
pflanzengeographisch wichtig Refugialgebit
zwischen Alpen und Dinariden.


Lasen, C. & F. Prosser: Chorologische,
Oekologische und Soziologische
anmerkungen ueber die Verbreitung
von Illyrischen Elemente
in den Venedischen und Tridentinischen
Voralpen.


Pignatti, A. & G. Pignatti: Dolomitenvegetation
als Oekosystem.


Wendelberger, G.: Die Reliktvorkommen
der Shwarzfoehre (Pinus
nigra Arn.) auf Dolomit am Alpenostrand.


Pelcer, Z.: Die Waldvegetation des
Dolomitenkomplexes von Plitvice
Seen.


Čarni, A.: Contribution to the Dynamics
of the Forest Edges in SE Slovenia.


Marković , Lj.: Saumvegetation des
Aegopodium podagrariae in Samoborsko
gorje.


Šegulja, N. & J. Topic: Vegetation
on the Triasic dolomites in the Gorski
kotar region.


Pignatti-Wikus, E. & E. Spadaro:
Populations Studien Innerhalb
der Suedtiroler Blaugrashalden.


Mitić, B., Zl. Pavletić: Verglechende
Blattanatomie der Arten Iris