DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 54     <-- 54 -->        PDF

IZ NAŠE ŠUMARSKE PROŠLOSTI


NATJEČAJ ZA LUGARE KOD KRIŽEVAČKE IMOVNE OPĆINE


Gospodarstveni ured imovne obćine
križevačke od 28. I 1907. raspisuje


natječaj
za popunjenje 4 mjesta pisarničkih lugara
III. razreda sa sliedećim godišnjim
berivima:


Kod uprave biskupijskog vlastelinstva
đakovačkog imade se popuniti 1.
travnjem 1907. mjesto


šumskog taksatora


S tim mjestom spojena su ova beriva:


1.
Početna plaća u gotovini
godišnje K 1600
2.
U ime stanarine K 600
3.
Na deputatu
pšenice 800 (osam stotina kila)
napolice 800 (osam stotina kila)
ječma 800 (osam stotina kila)
kukuruza 800 (osam stotina kila)
vina 400 (četiri stotine litara)
drva 12 metričkih hvati cjepanica.
Pod gornjim naslovom Johan
Schaffer, šumoposjednik ali ne šumar,
kako piše, te vlasnik modernizirane
djedovske pilane, u Oesterreichische
Forstzeitung (br. 5/1994) piše:


— jaka stabla imaju i jaki korjenov
sustav i tako bolje učvršćuju tlo i sprečavaju
eroziju;
— snažnom konkurencijom između
pojedinih stabala do sječne zrelosti uz
odgovarajuću njegu uzgojit će se punodrvnija
i od grana čistija te vrednija
deblovina;
— mješovite sastojine donose dobit
plaća 500 kr, stanarina 120 kr i 4 metr.
hvata ogrievnog drva na panju uz pravo
promaknuća u viši plaćevni razred, pola
godine privremeno i nakon toga stječe
i pravo na mirovinu.


Glavni uvjet jest liepi i brz rukopis,
a prednost za imenovanje imadu molitelji
koji nisu položili lugarski ispit.


RASPIS NATJEČAJA


4. Besplatni podvoz i odšteta za
obskrbninu po postojećem cjeniku za
vlastelinske činovnike u službenom poslu.
5. U uredovnu dužnost spada osim
zvaničnih i vršenje potrebnih mjerničkih
poslova i rukovanje Djakovarske
šumarije.
Molitelji imaju svoje molbenice upraviti
najkasnije do 20. veljače podpisanoj
upravi.


Molbi imaju se priložiti:
a) Krsni list,
b) Svjedočba o položenom ispitu na


NAJJAČA STABLA SU NAJBO LJA


tek s debljim stablima, jer sve vrste


treba istodobno sječi;1


— šumoposjednik na odgovarajući
prihod može računati kod listača promjera
preko 50 cm, a hrastovi furnirski
trupci moraju imati promjer preko 60
cm. Zar može drugo vrijediti za četinjače?
- velike zahtjeve koje društvo nameće
šumi, šumarstvo će mnogo lakše
zadovoljiti s mješovitom šumom s jakim
i zdravim stablima. Zar će netko rado
šetati kroz smrekove kulture ako mu
na svakom koraku smetaju vještičine
metle?
Molbi treba priložiti:
krsni list - liečničku svjedočbu o potpunom
zdravlju — svjedočbu ćudorednosti
od kr. kotarske oblasti ili gradskog
poglavarstva — svjedočbu o dosadanjem
službovanju i uporabi.


(Dnevnik HRVATSKA br. 27. od 1.
veljače 1907)


srednjem ili višem šumarskom učilištu,


c) Svjedočba o položenom državnom
ispitu za vodjenje šumskog gospodarstva,


d) Da je molitelj zavičajnik kraljevine
Hrvatske i Slavonije, i potpuno
vješt hrvatskom jeziku i pismu i da nije
prekoračio četrdesetu godinu života.


U Djakovu, 15 veljače 1907.
Interkalarno upraviteljstvo temporalija
biskupije Djakovačke.


(Dnevnik HRVATSKA br. 27. od 1.
veljače 1907.)


I dalje. U budućnosti tražit će se
samo dobro drvo jakih dimenzija. Zato
je pak potrebno više rada u sastojinama,
a prema tome i više stručnjaka.2
I za šumu vrijedi, da iz ničega nema
ništa.


Oskar Piškorić


1 Schaffer ima pred očima dosadašnje
smrekove monokulture.


2 Odnosi se na tendenciju smanjivanje
broja šumarskih stručnjaka (inženjera, tehničara,
radnika) koja se pojavila prije dvije,
tri godine u Austriji.