DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 42     <-- 42 -->        PDF

IZ ŠUMARSKOG LISTA


Pod naslovom »Umorstvo lugara iz
osvete« u Šumarskom listu, svezak II.
i III, 1894. godine čitamo:


»18. siečnja o. g. ubijen je lugar urb.
opć. Markuševec, Tomo Papec . Drugog
dana prije podne izašlo je sudb.liečničko
povjerenstvo da preduzme razudbu
mrtvog tiela ubijenog lugara
Tome Papca i ostale nuždne izvide. Od
strane suda bio je sudac istražitelj g.


A. Biskontini i zamjenik kr. držav. odvjetnika
g. E. vitez Gayer, te liječn.
vještaci gg. dr. Mašeg i dr Fingantner.
Liečnici su pronašli na ubijenom više
ozledah. Sve su ozlede na glavi i licu.
Smjer ozledah je taj, da su ozleditelji
stajali iza ozliedjenog. Ozlede su zadane
stranom oštrim, a stranom tupim
orudjem. Na stražnjem dielu glave je
lubanja sasvim razmrskana i mozak povriedjen.
Ta ozleda je bila smrtonosna
i zadana je sa više udaracah. Revni
oružnički stražmeštar Luka Draženo v
i ć i još trojica oružnikah tražili čitavu
noć krivce u Vidovcu«.


Oružnici su već 21. siječnja krivce
doveli u zatvor Sudbenog vijeća a
glavna rasprava u Kr. sudbenom stolu
održana je od 25. do 27. travnja iste
godine. Tijek rasprave kao presuda objavljeno
je u Š. 1. svezak VI. 1894.
godine:


UMORSTVO LUGARA IZ OSVETE


»Nastavak razprave bijaše dne 27.
travnja o podne te je proglašena osuda
proti Štefanu Večerinu i drug. radi
zločinstva umorstva počinjena na lugaru
Tomi Papec. U sudnici bijavu sve
galerije i prizemni prostori dubkom puni.
Bilo je takodjer mnogo gospodja.
Točno u 12 sati pročita predsjednik
presv. g. dr Aleksandar pl. Rakod czay
osudu, kojom su Štefan Večerin,
Mato Večerin i Breko Turčin
osudjeju zbog zločina običnog umorstva
po §§. 134. i 135. k. z., kažnjava po
§. 136. k. z. na tešku tamnicu od pet naes
t godina, pooštrenu postom svakih
14 dana i postom i mračnim zatvorom
na dan počinjenog zločina t.j. na
svakoga 17. siečnja; Franjo Jambra šić
osudjen je na tešku tamnicu od
dvanaes t godina, postom svakih 14
dana, postom i mračnim zatvorom svakog
17. siečnja, dok je Ivan Jambrešić
po §. 220. k. z. riešen obtužbe.«


Osim toga osuđena su prva četvorica
§. 350. na nošenje parbenih troškova
te imadu udovi pokojnoga Tome Papca
platiti na ime odštete 500 for., dok se
ona glede viška (tražila je 3000 for.)
upućuje na put redovite parnice.«


Branitelji osuđenih uložili su ništavnu
žaobu s prizivom a »državni odvjetnik
Tomo Pl. Kraljević zadovoljio
se glede prve četvorice sa osudom,


pošto je izrečena u granicama zakona,
dok je glede posljednjega Ivana Jambrešića,
koji je riešen, uložio ništovnu
žaobu sa prizivom.«


U bilješci Uredništvo Šumarskog lista
»smatra u ovom slučaju potriebnim, da
osoblje šumske obrane upozorimo,
kako isto ima dužnost da u slučaju kada
imade sa sumnjivimi štetočinci posla,
bude osobito na se oprezno (a) naročito
netreba puštati sumnjivih izgrednikah
u neposrednu blizinu. . . . Gg. upraviteljem
šumarijah pružiti će se ovom
zgodom prigoda, da kod izplatah ili
mjesečnih dojavah, lugarsko osoblje o
njegovih topoglednih »pravih« obširno
i potanko poduče, za da i isto s vlastite
nespretnosti nestrada.«


P.S. U istom godištu Šumarskog lista
zabilježena su još dva napada. U jednom
za vrijeme uredovanja bio je napadnut
lugar Mato Bunjaj iz Očure ali
bez posljedica, a u drugom »razbiše dva
hica iz puške pendžere u kući gosp.
kneževskog šumara Všetečke u selu
Cerju kraj Lekenika. Naboj se sastojao
od sačme br. 2, te je srećom zrno, prodriev
duboko u drvenu stienu, promašilo
nad kolievkom spavajućeg djeteta.«
Pretpostavljalo se, da su to bile zvjerokradice,
koje »g. Všetečka strogo i savjesno
progoni.«
O. P.