DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Z. Lneniček: RAZVOJ SUSTAVA PLANIRANJA U »HRVATSKIM ŠUMAMA«...
Šumarski list br. 7-8, CXVIII (1994), 235-239
individual species of exotic, their varietes, form and crosse have also a great
importance as a source of seed basic material for propagation by cuttings
and drafting. The abudance of ornamental taxons and possibilitys for nursery
activity on Samobor will be properly used only if these recouces are appreciated
and experly managed.


U HRVATSKOM PATENTNOM GLASNIKU (Službeno glasilo Državnog
zavoda za patente, God. 1, broj 1, str. 38 nalazi se prijava PATENTA s
nazivom TERMOGRAF, našega člana društva, dr. Juraja Medvedovića, koji
je i predsjednik KLUBA izumitelja-šumara pri Hrvatskom šumarskom društvu.


Objavljeni tekst glasi:


38
Objava prijava patenata. — Hrvatski patentni glasnik 1, 1994, 1, 3—51


(51)
G 01 Kl/14, (11) P920231A
G 01 K 5/44
(21) P920231A
(22) 20. 04. 1991.
(21. 07. 1992.)
(41)(43) 30. 04. 1994.
(**) (21)716/91; (22)20.04.1991.
(54) TERMOGRAF
(71)(72)
Juraj Medvedović, Sveti Duh 25, 41000 Zagreb,
HR


(57) Termograf je novi mjerni instrument za istraživanje
toplinskog režima različitih, prvenstveno šumskih
staništa. Radi na principu promjene volumena ekspanzione


=L=


supstance, pod utjecajem promjene temperature medija
koji se istražuje. Glavni dijelovi jesu: toplinski senzor, w
nosač senzora, vezna ploča, mehanizam za učvršćenje,
rotacioni valjak, pisač podataka, štitnik pisača i zaštitna
kutija. Prednosti ovog pred drugim termograf ima jesu: 1.
Samostalan rad do 5 dana (120 sati) u svim vremenskim
prilikama, bez motritelja i bez upotrebe meteorološke kućice;
2. Mogućnost mjerenja svih postojećih medija; 3.
Višestruko niža cijena koštanja. Termograf ima mogućnost -u
široke primjene, a prvenstveno je namijenjen za istraživanje
šumske mikroklime.


ISSN 1330-1578
CODEN: HPGLED