DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1994 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA


Novim Pravilnikom o uređivanju šuma određuje se da je
prilikom izrade osnove gospodarenja potrebito odrediti i općekorisne
funkcije šuma po kategorijama i to za odjele i odsjeke
svake gospodarske jedinice. Unošenjem posrednih koristi šume
na ovaj način, u zakonu je određena obveza čuvanja šume u
prostoru u ozračju zaštite okoliša. Stvorena je i podloga za
objektivnije vrednovanje socijalnih i ekoloških funkcija šume,
što uveliko olakšava šumarskoj struci da sudjeluje u ostvarivanju
prostornih planova.


Ovim Pravilnikom općekorisne funkcije šume i njihovo
održavanje postale su opća obveza, ali ne samo šumarske struke
nego i svih onih koji vode brigu o zaštiti okoliša. U današnjim,
vrlo složenim prilikama (niti rata niti mira), teško se provode
odredbe Pravilnika, što stvara ozbiljne teškoće u realizaciji.
Trećina hrvatskih šuma je okupirana, a prema onome što u
UNPA zonama vidimo, ali i na osnovi povremenih izvješća s
terena, srpski agresor pustoši naše šume.


Postavlja se pitanje kako u takvim prilikama provoditi zakonske
smjernice i kako očuvati šumu da zadrži sirovinsku i socijalno-
ekološku funkciju. Donošenjem Pravilnika stvoreni su preduvjeti
za drukčija razmišljanja društva o šumi, ozakonjene su
činjenice koje su šumarima već odavno poznate, dok je pri tome
važno imati na umu da je dobar samo onaj zakon koji se provodi
i u život. Takav, posebice hvale vrijedan, je Zakon o šumama
iz 1990., kojim je utvrđena naknada iz dohotka za održavanja
općekorisnih funkcija šume.


U tome ozračju postaje nam jasno koliko toga moramo učiniti
kao struka, kako bi sve šumske sastojine imale socijalno-ekološku
i sirovinsku funkciju, a za to imamo dobru organizacijsku
i stručnu podlogu. Pred nama su vrlo složeni stručni poslovi
saniranja šumskih sastojina nastalih propadanjem šuma i pustošenjem
šuma koje vrši agresor. Stoga prosudbom trenutnog stanja
šuma, a i uvažavajući potrebe razvitka i opstanka čovjeka,
šume i okoliš treba shvatiti kao nezamjenjivi dio. Potporu u
tom pogledu predstavljaju stručnjaci koji svojom edukacijom
šire obzore naraštaja i naraštaja. Zato, ako šumu, okoliš u
osobnom poimanju shvatimo kao neodvojivi dio, zaštita će biti
posljedak takvog razmišljanja.


Naslovna strana — Front page:


Vršni dijelovi RISNJAKA - pogled na »Šloserov dom«


High areas of RISNJAK - view of »Šloserov dom«


Šumarski dom u Zagrebu, izgrađen 1898. g.
Forestry home in Zagreb, built 1898.