DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Na, NH4 Ca, K, Mg te konduktiviteta. potištenih. Procjenjuje se gustoća kroU
atmosferi se utvrđuju koncentracije šnje i boja iglica (kloroza). Svake pete
S02, S04, N02, N03 + HNO3 i NH4 godine uzimaju se i analiziraju uzorci


+ NH3 te ozona. iglica s pet dominantnih stabala.
Oborine u sastojini sakupljaju se na Uzorci tla uzimaju se po genetskim
svim plohama. Uz svaku primjernu horizontima ili iz određenih dubina.
plohu prati se kemizam oborine i na Kemijske analize tla provode se svake
otvorenom. Na pokusnim plohama tapete
godine. Na nekim plohama instakođer
su postavljeni kolektori za skuplirani
su i lizimetri za sakupljanje i analjanje
otpada. Isti se sortira, suši, važe liziranje vode u tlu.
i analizira.


U Norveškoj se provode i istraživanja


Vitalitet stabala utvrđuje se u razkoja
odgovaraju razini I UN/ECE. U
doblju kolovoz-listopad. Procjenom se tu svrhu položene primjerne plohe
obuhvaćaju sva stabla na plohi, osim prema mreži 9x 9 km, i to samo u


U NEKOLIKO REDAKA


Međunarodni kongres o kestenu održan je od 20. do 23. listopada 1993.
godine u Spoletu (Italija). Na kongresu sudjelovale su uz europske zemlje
s kestenicima i Sjedinjene američke države, Japan, Kina i Turska. Na Kongresu
je izloženo 60 referata podijeljenih u osam sekcija: 1. ekonomija i
trgovina. 2. biologija, fiziologija i ekologija, 3. razmnožavanje, podizanje i
njega kultura, 4. genetska poboljšanja, 5. gospodarenje s tradicionalnim
kestenicima, 6. berba, čuvanje 1 prerada plodova, 7. patologija i 8. entomologia.
Dio materijala prikazan je na posterima. Referati o genetskom poboljšanju
obuhvatili su ne samo C. sativa nego i C. crenata i C. mollissima a
sudionici su imali prilike vidjeti hibrid C. sativa x C. crenata.


Najviše je kestenika u Kini, Koreji, Japanu, Turskoj i Italiji. U Azijskim
zemljama kesten se uzgaja uglavnom za vlastite potrebe dok u evropskim
zemljama i za tržište.


In memoriam jednom stablu munike. U Nacionalnom parku Polino
(Italija) 19. listopada 1993. godine vatrom je uništeno jedno prastaro stablo
munike (Pinus leucodermis Ant.). Stablo je u donjem dijelu bilo šuplje.
Nepoznata osoba podmetnula je požar prethodno polivši ga benzinom. Stablo
je bilo simbol Parka i časopis U Italia Forestale e montana, u br. 6/1993,
posvetilo mu je nekrolog s pitanjima, da li je taj čin vandalizam, protest,
zastrašivanje, izazov vlastima ili ekološki terorizam.


Globa od 8000 dolara iznosila je za svako stablo koje nije bilo nužno
posjeći prigodom gradnje bob staze za ovogodišnje Zimske olimpijske igre
u Lillehameru (Norveška).


sastojinama četinjača. Prvenstveno se
prati gustoća krošanja i boja iglica.


Svake pete godine uzimaju se i analiziraju
i uzorci tla. Za praćenje stanja
šuma svaki šumski distrikt ima dodatno
4 plohe, postavljene u 4 sječivih (starosnih)
klasa.


Desetogodišnja iskustva koja su stečena
kroz istraživanja na trajnim pokusnim
plohama u Norveškoj mogu biti
od velike koristi i za proučavanja uzroka
propadanja šuma u Hrvatskoj.


Dr. Nikola Komlenović
Mr. Petar Jurjević