DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Defolijacija svih vrsta po klasama i agregatima -1993


Zemlja


Austrija


Bjelorusija


Belgija


Bugarska


Hrvatska


Češka


Danska


Estonija


Finska


Francuska


Njemačka


Grčka


Mađarska


Latvija


Litva


Luxemburg


Moldavija


Nizozemska


Norveška


Poljska


Portugal


Rumunjska


Slovačka


Slovenija


Španjolska


Švicarska


Velika Britanija


Također smo izvjestili ovaj skup da
je u Hrvatskoj vezano za istraživanja
na razini II odabrano 5 trajnih pokusnih
ploha.


U izvješću radne grupe za Mediteran
posebna je pozornost posvećena upravo
tiskanom Vodiču za procjenu krošanja
mediteranskih vrsta drveća. Fotovodič
obuhvaća 23 vrste (12 listača i 11 četinjača)
s 5 progresivnih stanja prozirnosti
krošanja. U njegovoj pripremi sudjelovao
je i predstavnik Hrvatske, dr. N.
Komlenović. Taj vodič je dostavljen
svim mediteranskim zemljama, članicama
EU te Hrvatskoj.


0


neoštećeno


54.9


22.3


46.6


45.7


62.0


13.0


37.3


43.8


60.7


74.8


35.9


37.7


45.8


22.0


21.2


42.2


26.7


52.6


39.4


5.2


64.5


48.2


19.8


37.0


44.8


31.3


38.9


l


slabo oštećeno


36.9


48.4


38.6


31.1


18.8


34.0


29.3


35.9


24.1


16.9


39.9


41.1


33.2


43.0


51.4


34.0


22.5


22.4


35.7


42.5


28.2


31.3


42.6


44.0


42.2


50.7


44.2


2
umjereno oštećeno


7.5


27.8


13.4


19.7


16.6


47.2


25.4


18.8


13.9


7.3


22.6


18.0


16.1


33.0


23.8


20.0


43.2


20.8


20.1


49.2


6.5


17.9


33.5


2.0


10.0


16.0


15.9


3+4
iako oštećeno i suho


0.7


1.5


1.4


3.5


2.6


5.8


8.0


1.5


1.3


1.0


1.6


3.2


4.9


2.0


3.6


3.8


7.6


4.2


4.8


3.1


0.8


2.6


4.1


17.0


3.0


2.0


1.0


2+3+4


8.2


29.3


14.8


23.2


19.2


53.0


33.4


20.3


15.2


8.3


24.2


21.2


21.0


35.0


27.4


23.8


50.8


25.0


24.9


52.3


7.3


20.5


37.6


19.0


13.0


18.0


16.9


Tijekom jednodnevne ekskurzije koja
je realizirana na području Lillehammera
detaljno smo upoznati s norveškim
programom monitoringa oštećenosti
šuma.


Prema izlaganju norveških kolega,
alarmantna izvješća o »novom tipu«
propadanja šuma u središnjoj Europi
početkom osamdesetih godina dovela
su do toga da se je u Norveškoj započeo
istraživati problem propadanja
šuma već 1984. godine. Povezano s tim
položene su trajne pokusne plohe počev
od sjevera, pa sve do juga zemlje
u 20 odraslih smrekovih sastojina. Istra


živanja koja se provode na tim plohama
odgovaraju razini 2 u UN/ECE sustavu.


Sva stabla koja imaju prsni promjer
iznad 2,5 cm obrojčana su i njihov položaj
ucrtan u karte. Kod istih se registrira
njihov prsni promjer, širina krošnje,
socijalni položaj, tip grananja,
ukupna visina te visina do najnižeg pršljena.
Stanje prizemne vegetacije prikazano
je na vegetacijskim snimkama.
Uz trajne plohe osnovan je i određen
broj postaja za praćenje kvalitete zraka
i kemizam oborina. Kompletan program
za oborine obuhvaća određivanje
pH-vrijednosti, sadržaja S04 NO3, Cl,