DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 44     <-- 44 -->        PDF

ŠUMARIJA »SPLIT« SPLIT
ŠUMSKI PREDJEL »VRBA«
Forest region »Vrba«


POŠUMLJAVANJE SADNJOM NA PODRIVANOM TLU RIPEROM
Afforestation by planting on soil undermined by riper


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA


Survival of planting plants


600
500
400 H
300
200


100


600


500


400
300
200
100


0


Graph 13


1001


VZa 92


P 9Z%
%% 89%


111


illII


IV ´87 I ´88 IX ´88


Graph 15


100%


91%


I. 1 I90%
t
I ´87 IV ´83 IX ´88 year


SI. -Fig. 4


druge vegetacije, dok je primorski bor preživio nešto
bolje na kraju druge vegetacije — 50%.


Bolje rezultate dala je metoda sadnje pod kramp
(zasjek) gdje je na kraju druge vegetacije preživjelo
62% crnog bora, dok je udpjeh preživljavanja kod
primorskog bora na kraju druge vegetacije iznosio
75%.


Metoda podrivanja tla riperom na dubini od 80 cm
dala je najbolje rezultate u preživljavanju biljaka na
kraju drugog vegetacijskog perioda, pa je crnog bora
preživjelo 89% a primorskoga 90%.


KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE
Growth vurve of mean height


CRNI BOR
(Pinus nigra Am.)


t
year


20 Graph 14
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
0 _l _
IV ´87_i _
I ´88_ L
IX ´88
t
year


PRIMORSKI BOR
(Pinus pinaster Ait.)


Graph 16


30


27.5
25
22.5
20
17.5
15
12.5
10
7.5
5
2.5
_i_ _L_ J_ t
0
I ´87 IV ´88 IX ´83 year


Pri sadnji alepskog bora na podrivanom kraškom
tlu na području Zadra, gdje smo 1984. godine posadili
185 sadnica, vidimo da je uspjeh preživljavanja nakon
prvoga vegetacijskog perioda iznosio 82%, a da narednih
godina (1985, 1986. i 1988) ugibanja nije bilo!


Na području Šibenika, gdje smo na podrivanom
kraškom tku na dubinu od 80 cm posadili 739 sadnica
alepskog bora, na kraju prvoga vegetacijskog perioda
preživjelo je 82% biljaka, a na kraju druge vegetacije
76% te isto toliko na kraju trećeg i četvrtog vegetacijskog
perioda.