DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 42     <-- 42 -->        PDF

ŠUMARIJA »SPLIT« SPLIT
ŠUMSKI PREDJEL »VRBA«
Forest region »Vrba«


POŠUMLJAVANJE SADNJOM POD KRAMP (ZASJEK)
Afforestation by planting under pickaxe (cut-in planting)


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA
Survival of planting plants
CRN I BO R
(Pinus nigra Am.)
Graph 5
600 1001
87%
400 62%
200 i 1
0
IV ´87 I ´88 IX *83 year
PRIMORSK I BO R
(Pinus pinaster Ait.)


Graph 7


600


1001


83%
75%


400


200 U


IV *87 I ´88 IX ´83 year


SI. - Fig. 2


uz primjenu triju metoda. Istraživanja bi trebala odgovoriti
na pitanje prednosti jedne od primijenjenih metoda
rada u vezi s preživljavanjem posađenih borova
i dinamike visinskog prirašćivanja. Naša mjerenja na
pokusnim plohama, obavljena nakon prve vegetacije
u siječnju 1988. godine i drugog mjerenja u rujnu 1988.
godine, dala su nam ove rezultate:


3.1. Metoda sadnje pod kramp (zasjek): — Afforestation
by planting und pickaxe (cut in planting)
Ovom metodom posadili smo 527 sadnica crnog
bora i 526 sadnica primorskog bora od 1 godine. Sve
su sadnice uzgojene u kontejnerima »Bosnaplast«, dubine
12 cm. Nakon prve vegetacije preživjelo je 457
sadnica crnog bora ili 87%, a nakon druge vegetacije
preživjelo je 328 sadnica ili 62% (si. 2. - graf. 5).
Krivulja rasta srednjih visina prikazana je na si. 2. graf.
6. Kod primorskog bora nakon prve vegetacije


25
20
15
10
5
0


KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE
Growth curve of mean height


Graph 6


t
IV ´87 I ´88 IX ´88 year


Graph 8


IV ´87 I ´88 IX ´88 year


na životu je ostalo 465 biljaka ili 88%, a nakon druge
vegetacije preživjelo je 397 sadnica ili 75% (si. 2. graf.
7). Krivulja rasta srednjih visina prikazana je na
si. 2. graf. 8.


3.2. Metoda sadnje u izbušene jame bušilicom
»Stihl« 08. — Afforestation by planting into hales drilled
by »Stihl« 08
Ovom metodom posađeno je 515 sadnica crnog
bora i 527 sadnica primorskog bora. Sve su sadnice,
kao i kod prethodne metode, imale jednu godinu i
bile uzgojene u kontejneru »Bosnaplast« dubine 12 cm.


Nakon prve vegetacije preživjelo je 82% crnog bora
tj. 423 sadnice, a poslije drugog mjerenja 40% tj.
preživjelo je 208 biljaka (si. 3. - graf. 9). Krivulja
rasta srednjih visina prikazana je na si. 3. graf. 10.
Kod primorskog bora na životu su nakon prve vegetacije
ostale 423 biljke ili 80%, a kod druge izmjere