DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 41     <-- 41 -->        PDF

ŠUMARIJA »ZADAR« ZADAR
ŠUMSKI PREDJEL »VOLOVSKI GAJ« KOZINO
Forest region »Volovski Gaj« Kozino


POŠUMLJAVANJE SADNJOM NA PODRIVANOM TLU RIPEROM
Afforestation by planting on soil undermined by riper


PREŽIVLJAVANJE ZASAĐENIH BILJAKA KRIVULJA RASTA SREDNJE VISINE
Survival of planting plants Growth curve of mean height


ALEPSKI BOR
(Pinus halepensis Mill.)


Graph 1 120 Graph 2


100


200


1031


80


82% 82% 82% 82%


150


100


II 60


40
50 i 20
0 m m t 0 _i_ -J_ _l_ j _
84 ´85 ´86 ´87 ´88 year ´84 ´85 ´86 ´87 ´88 year
ŠUMARIJA »ŠIBENIK« ŠIBENIK
ŠUMSKI PREDJEL »LOZOVAC-GULINI«
Forest region »Lozovac-Gulini«


ALEPSKI BOR
(Pinus halepensis Mili.)


Graph 3


800 1001
600
400
200 i
I i 82%
11
76% 76% 76%
III
0
´85 ´85 ´86 ´87 year
SI. Fig. 1


Dinamika visinskog prirašćivanja iskazana je sred


njim vrijednostima visina. Srednjanica iznosila je:


— u travnju 1985. godine
— u prosincu 1985. godine
— u prosincu 1986. godine
— u prosincu 1987. godine
— u rujnu 1988. godine
startna visina sad


16,03 cm
23,05 cm
38,85 cm
56,40 cm
85,81 cm


Krivulja rasta srednje visine prikazana je na si. 1.
graf. 4


3. Na području OOUR Šumarije »Split«, šumski
predjel Vrba, postavili smo tri pokusne plohe s dvije
vrste bora, Pinus nigra Arn. (crni bor) i Pinus pinaster
Graph 4
100


80


60


40


20


J_ _J . t


0


85 ´85 ´86 ´87 ´88 year
Ait. (primorski bor). Pokusi su postavljeni na istom
staništu, ali s tri načina pripreme tla za pošumljavanje.
U sva tri pokusa promatrali smo do svake vrste preko
500 invalida, što predstavlja dovoljan broj da se utvrdi
ponašanje pojedine vrste, odnosno njeno preživljavanje
i dinamika visinskog prirašćivanja u prvih 5 godina,
koliko će pokus trajati.


Za pripremu tla primjenili smo ove metode rada:


sadnja pod kramp, sadnja u izbušene jame »bušilicom«
»Stihl« 08 i sadnja na podrivanom tlu riperom.


Ova su istraživanja tek započela u travnju 1987.
godine i predstavljaju komparativna istraživanja pripreme
tla za pošumljavanje u uvjetima submediterana