DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 13     <-- 13 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 161.6 (Populus sec. Aigeiros and Tacamahaca) Šumarski list CXVIII (1994) 147


NEKA FIZIOLOŠKA SVOJSTVA POJEDINIH KLONOVA TOPOLA IZ SEKCIJA


AIGEIROS and TACAMAHACA*


SOME PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTIC OF CERTAIN POPLAR CLONS
OF SECTIONS AIGEIROS AND TACAMAHACA


Nikola KOMLENOVIĆ** & Ante KRSTINIĆ***


SAŽETAK: Kod nekih klonova topola iz sekcija Aigeiros i Tacamahaca
(Populus nigra, P. x euroamericana 1-214, P. deltoides 618, P. deltoides 457,


P. balsamifera i P. deltoides ssp. angulata) istraživane su genotipske razlike
glede broja i veličine puci lista, te koncentracije i akumulacije hraniva u Ušću.
Analize su napravljene za ukupno 9 elemenata ishrane.
Medu spomenutim klonovima, u uvjetima rasadnika, utvrđene su genotipske
razlike u broju i veličini puci te razlike u koncentracijama i akumulaciji
hraniva u Ušću.


Dobiveni rezultati istraživanja ukazuju na vrlo izražene razlike u fiziološkim
svojstvima klonova, koji se kod nas reproduciraju u rasadnicima i
uzgajaju u kulturama. Pravilan izbor klonova u odnosu na dano stanište,
respektirajući njihov fiziološki status, od posebne je važnosti za rasadničarsku
proizvodnju te uspješnost osnivanja šumskih kultura i plantaža.


Ključne riječi: Populus, sekcije Aigeiros i Tacamahaca, koncentracija
i sadržaj hraniva, broj i veličina puci.


UVOD - INTRODUCTION


Jedan od najvažnijih ciljeva selekcije mekih listača Posebno velike količine hraniva nakupljaju se u
je pronalaženje takvih genotipova, koji mogu uz što lišću. Preko lišća drveće otpušta kroz puci i najveće
manju potrošnju hraniva, proizvesti što veću količinu količine usvojene vode. Akumulirana hraniva u lišću
drvne tvari. (Komlenovi ć i Krstini ć 1969, 1982, te količina iztranspirirane vode, bitni su pokazatelji
1987; Hansen i Baher 1979; Krstinić i Komlefiziološkog
statusa biljke.


Krstinić Simon


nović 1986; et al. 1989; et al. Iz tog smo razloga i pristupili istraživanju sadržaja


1990 i dr.). Prvenstveno se misli na suhu tvar deblo


elemenata prehrane u lišću, te analizi broja i veličine


vine. Uzgojem takvih selekcija postižu se zadovoljava


puci kod nekih klonova topola iz sekcije Aigeiros


jući rezultati i na tlima s niskim sadržajem hraniva.


i Tacamahaca, koji se kod nas reproduciraju u ra


sadnicima i uzgajaju u kulturama. Izborom genotipova


Za uzgoj na najproduktivnijim staništima interesanmalih
zahtjeva za hranivima, koji nisu podložni velitni
su nam oni genotipovi, koji imaju visoke zahtjeve kom gubitku vode, povećat će se učinkovitost osnivaza
hranivima i vodom, a koji samo u takvim uvjetima nja topolovih kultura, posebno Onih na manje povoljpostižu
maksimalnu produkciju biomase. nim staništima.


* Istraživanja su financirana od JP »Hrvatske šume«
** Dr. Nikola Komlenović, Šumarski institut, Jastrebarsko
*** Prof. dr. Ante Krstinić, Šumarski fakultet, Zagreb


ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 14     <-- 14 -->        PDF

MATERIJAL I METODE RADA Material and
work methods


Naša smo istraživanja proveli u rasadniku Podturen deltoides-457, Populus deltoides ssp. angulata i Populus
na području Šumarije Čakovec. Rasadnik se nalazi uz balsamifera.
rijeku Muru, na udaljenosti od oko 12 kilometara sjeZa
provođenje kemijskih analiza uzeta su po tri
veroistočno od Čakovca. prosječna uzorka lišća s drugih sterilnih izbojaka od


po 30 biljaka. Zbog malog broja biljaka klona Populus


U rasadniku je zastupljeno aluvijalno tlo (fluvisol). deltoides ssp. angulata, uzet je samo jedan takav uzoPodaci
o kemijskim svojstvima i mehaničkom sustavu rak. Kemijske analize biljnog materijala obavljene su
tla prikazani su u tablici 1. prema metodama opisanim u našim ranijim radovima


(Komlenović i Krstinić 1969, 1982, 1987 i dr.).


Našim istraživanjima obuhvaćene su 1/1 godinu Broj puci je određivan u vidnom polju mikroskopa
stare biljke slijdećih klonova: Populus nigra, Populus uz povećanje od 400x, i to na licu i naličju lista.
x euroamericana 1-214, Populus deltoides-61%, Populus Mjerena je također dužina i širina pući.


Kemijska svojstva i mehanički sastav tla


Chemical properties and mechanical composition of the soil
Tablica 1


Dubina pH A!
P2Os
Humus Mehanički sastav
% čestica
H 2 0 N-KCI mg/100g 0,2 0,2-0,02 0,02-0,02 0,002 mm
Depth Mechanical composition
0 45
6.6 6.2 4.6 12.4 3.19 1.13 18.2 61.4 16.0 20.4
46 - 60 6.9 6.4 6.8 3.2 0.33 0.01 77.4 20.0 1.0 1.6
60 - 69 7.1 6.3 9.6 7.6 0.92 0.03 8.5 50.3 18.8 22.4
69 - 74 7.8 6.2 8.8 2.4 0.27 0.01 41.0 54.1 2.4 2.6
74 - 80 7.6 6.6 4.4 8.0 1.35 0.04 7.0 61.0 26.0 6.0
80-110 7.8 6.6 6.0 2.2 0.31 0.02 77.2 21.6 0.4 0.8


REZULTATI ISTRAŽIVANJA S DISKUSIJOM Research
results with discusion


Koncentracije 9 elemenata prehrane prikazani su Analizama je utvrđeno da klon P. deltoides-618
u tablici 2, a težine lišća i sadržaj hraniva u 100 listova ima najviše koncentracije dušika, fosfora, kalija, kalcija
u tablici 3. U tablici 4 daju se podaci o broju i veličini i mangana u lišću. Kako ovaj klon ima i najkrupnije
puci. listove, to njegovih 100 listova sadrži i najveće količine


Koncentracije hraniva u Ušću


Nutrient concentrations in the leaves
Tablica 2


Ca Mg Fe Mn Zn
PPm


1.
Populus 2.61 0.212 0.91 1,19 0.420 0.203 116 44 84
nigra (klon) 3.06 0.239 0.94 1,16 0.440 0.240 100 40 80
2.97 0.248 0.96 1,13 0.435 0.232 140 44 91
Prosjek (X) 2.88 0.233 0.94 1,16 0.432 0.225 119 43 85
2.
Populus x 2.68 0.203 0.91 1,07 0.420 0.285 295 30 38
euroamericana 2.74 0.180 0.90 1,03 0.358 0.258 264 38 29
1-214 2.44 0.204 0.90 1,13 0.400 0.282 200 30 28
Prosjek (X) 2.62 0.196 0.90 1,08 0.393 0.275 253 33 32


3.
Populus 3.03 0.284 1.49 1,80 0.478 0.105 80 48 46
deltoides 3.02 0.303 1.53 2,17 0.538 0.112 76 54 44
618 3.05 0.288 1.46 1,83 0.493 0.105 80 46 54
Prosjek (X) 3.03 0.292 1.49 1.93 0.503 0.107 79 49 49


4.
Populus 2.53 0.279 1.33 1.86 0.575 0.891 60 40 66
deltoides 2.27 0.262 1.56 1,52 0.445 0.767 68 36 88
457 2.30 0.281 1.44 1,49 0.493 0.654 56 36 87
Prosjek (X) 2.37 0.274 1.44 1,62 0.504 0.771 61 37 80


5.
Populus 2.79 0.224 0.91 1,10 0.520 0.267 98 34 56
balsanifera 2.72 0.219 0.71 1,24 0.568 0.271 108 38 65
2.69 0.213 0.78 1,23 0.560 0.253 104 38 67
Prosjek (X) 2.73 0.219 0.80 1,19 0.549 0.264 103 37 63
6.
Populusdeltoides ssp. 2.39 0.216 0.90 1,32 0.495 0.271 52 42 34
angulata klon)
148
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Prosječni sadržaj hraniva u lišću (g/100 listova)


Average nutrient content in the leaves
Tablica 3


Vrsta-Hibrid-Klon Težina 100
listova
Ca Mg Fe Mn Zn
g/100 listova
1. Populusnigra (klon)
82.9
66.2
68.2
2.16
2.03
2.03
0.176
0.158
0.169
0.75
0.62
0.65
0,99
0,77
0,77
0,348
0,291
0,297
0,168
0,158
0,158
0,096
0,066
0,095
0,036
0,026
0,030
0,070
0,053
0,062
Prosjek (X) 72.4 2.07 0.168 0.67 0,84 0,312 0,161 0,086 0,031 0,062
2. Populus x
euroamericana
1-214
96.1
108.1
88.7
2.58
2.96
2.16
0.195
0.195
0.181
0.87
0.97
0.80
1,03
1,11
1,00
0,404
0,397
0,355
0,274
0,279
0,250
0,283
0,285
0,177
0,029
0,041
0,026
0,037
0,031
0,025
Prosjek (X) 97.6 2.57 0.190 0.88 1,05 0,382 0,268 0,248 0,032 0,031
3. Populusdeltoides
618 »Lux«
255.1
229.1
269.3
7.73
6.92
8.21
0.724
0.692
0.821
3.80
3.51
3.93
4,59
4,97
4,93
1,219
1,232
1,328
0,268
0,257
0,283
0,204
0,174
0,215
0,122
0,124
0,124
0,117
0,101
0,145
Prosjek (X) 251.2 7.62 0.746 3.75 4,83 1,260 0,269 0,198 0,123 0,121
4. Populusdeltoides
457
186.2
171.9
174.0
4.71
3.90
4.01
0.519
0.450
0.489
2.48
2.68
2.51
3,46
2,61
2,59
2,796
0,765
0,858
4,332
1,318
1,138
0,292
0,117
0,097
0,194
0,062
0,063
0,321
0,151
0,151
Prosjek (X) 177.4 4.21 0.486 2.56 2,95 1,473 2,263 0,169 0,106 0,208
5. Populusbalamifera
(klon)
107.2
118.1
119.1
2.99
3.21
3.20
0.240
0.259
0.254
0.98
0.84
0.93
1,18
1,46
1,46
0,557
0,671
0,667
0,286
0,320
0,301
0,105
0,128
0,124
0,036
0,045
0,045
0,060
0,077
0,080
Prosjek (X) 114.8 3.13 0.251 0.92 1,37 0,632 0,302 0,119 0,042 0,072
Varijabilitet
F-vrijednosti 97.9** 80.33** 156** 306** 105** 3,049 3,782 4,055* 4,880* 6,818*
6. Populusdeltoides ssp.
angulata (klon)
89.2 2.13 0.193 0.80 1,18 0,442 0,242 0,046 0,037 0,033
* Ftab. 5% = 3
** Ftab. 1% = 7


Varijabilnost broja i veličine puci kod nekih vrsta topola (klonova)


Number and size variability of the stomata
Tablica 4


Lice lista — Leaf face
Naličje lista - Leaf bach


Broj puci Dužina puci Širina pući Broj puci Dužina puci Širina pući
Red. Vrsta Širina Širina Širina Širina Širina Širina
br. Hibrid (kom.) X X (kom.) X X


1.
P. nigra (klon) 175,50 117-234 23,62 21,0-24,5 16,62 14,0-17,5 253,50 234-273 26,25 24,5-28,0 17,50 17,5
2.
P. x euramericana 117,00 104-130 27,12 24,5-31,5 17,50 17,5 208,00 169-247 28,00 24,5-31,5 15,75 14,0-17,5
1-214
3.
P. deltoides 618 178,75 143-247 24,50 21,0-28,0 14,87 14,0-17,5 250,25 182-286 25,37 24,5-28,0 14,00 14,0
4.
P. deltoides 457 185,25 169-221 23,62 21,0-28,0 14,87 14,0-17.5 237,25 195-286 23,62 17,5-28,0 17,50 14,0-21,0
5.
P. balanifera 146,25 91-169 28,00 24,5-31,5 15,75 10,5-17,5 282,75 221-325 28,87 28,0-31,0 19,25 17,5-21,0
6.
P. deltoides ssp. 227,50 156-299 20,12 17,5-21,0 14,00 14,0 308,75 286-325 21,00 17,5-24,5 15,75 14,0-17,5
angulata klon
F-vrijednosti
Varijabilnost
između vrsta i hibrida 3,119* 4,179* 2,349* 3,805* 4,200* 3,960*


gotovo svih analiziranih hraniva. Visoke koncentracije tlima koja su dobro opskrbljena pristupačnim hranivifosfora,
kalija, kalcija, magnezija i cinka utvrđene su ma. Kako ovi klonovi imaju i krupno lišće s dosta
i u lišću klona P. deItoideš-457. Ovaj klon, međutim, puci, za pretpostaviti je da su i njihovi zahtjevi za
karakteriziraju ekstremno visoke koncentracije sumpovodom
visoki.
ra.


Nakon ovih klonova najviše koncentracije dušika,


Sposobnost nakupljanja velikih količina hraniva u fosfora i kalija u lišću ima klon Populus nigra. Lišće
biomasi jedno je od osnovnih fizioloških svojstava ovih ovog klona spomenute vrste ima najviše koncentracije
klonova. Ono je uvjetovano njihovom genetskom osnocinka.
Kako istraživani klon crne topole ima najsitnije
vom. Zbog tog svog svojstva, ti bi klonovi trebali imati lišće, on u 100 listova sadrži najmanje količine, većine
i sposobnost visoke produkcije biomase, ali samo na analiziranih hraniva, pa prema tome ima i male za
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 16     <-- 16 -->        PDF

htjeve za kvalitetom staništa. Lišće ovog klona sadrži
dosta pući, ali glede veličine lista, može se pretpostaviti,
da u odnosu na klonove američke crne topole,
dobro ekonomizira i s vodom. Međutim, od svih istraživanih
klonova topola, lišće Populus deltoides var.
angulata, kako na licu lišća tako i na njegovom naličju,
ima daleko najveći broj pući. S biljnohranidbenog gledišta
posebno nam je zanimljiv klon Populus x euroamericana
1-214. On nema visoku koncentraciju dušika
u lišću, a izrazito su mu niske koncentracije fosfora,
kalija, kalcija, magnezija, mangana i cinka (Frison ,
1979).


Kako ovaj klon nema veliko lišće, to u određenom
broju listova ima umjeren sadržaj analiziranih hraniva.
Druga posebnost ovog klona je mali broj puci, kako
na licu, tako i na naličju listova. To pokazuje da ovaj
klon ima umjerene zahtjeve za hranivima i vodom.
Možda je to svojstvo jedan od čimbenika što se ovaj
klon već dugi niz godina uspješno uzgaja, u sjevernoj
Italiji i u mnogim drugim zemljama Europe i Svijeta.
Pretpostavljamo, da će i ostali hibridi-klonovi P. x
euroamericana (zapravo povratni hibridi sa P. nigra)
imati također manje zahtjeve na hranivima i vodi u
odnosu na P. deltoides, jer su po svojoj genetskoj
konstituciji najbliži europskoj crnoj topoli. Limitirajući


Slika 3
Test klonova američke crne topole (P. deltoides), U. Š.
Koprivnica, lokalitet »Preložnički berek«, plantažna starost
1 + 14 godina.
(Foto: mr. se. D. Kajba).


ZAKLJUČCI


Jednogodišnje biljke istraživanih klonova iz sekcija
Aigeiros i Tacamahaca razlikuju se u koncentracijama
hraniva u lišću te količini hraniva akumuliranih u određenom
broju listova.


Medu istraživanim klonovima utvrđene su i razlike
u broju i veličini puci na licu i naličju listova, što
ukazuje na genetsku izdiferenciranost i u zahtjevima
na vodi, kod različitih genotipova istraživanih topola.


faktor uzgoja klona 1-214 je jedino njegova nešto veća
osjetljivost na bolesti lišća i kore u odnosu na klonove
američke crne topole.


Rezultati naših istraživanja pokazuju da se istraživani
klonovi u uvjetima rasadničarske proizvodnje razlikuju
u statusu ishrane te intenzitetu nakupljanja hraniva
u lišću. To ukazuje da njihovi zahtjevi za hranivima
mogu biti vrlo različiti. Varijabilnost broja i veličine
puci s druge strane, ukazuje na njihove razlike
u potrebi za vodom.


Sve dosad navedeno ukazuje da istraživanje fiziolo


ških svojstava klonova topola, posebno iz sekcije Ai


geiros, ima svoje opravdanje. Potrebe za hranivima i


vodom različitih genotipova mogu nam poslužiti kao


važni parametri kod selekcije topola. Buduća istraživa


nja treba proširiti na akumulaciju hraniva u cjelokup


noj biomasi i to ne samo u uvjetima rasadničarske


proizvodnje nego i na terenu.


Već smo u našim prvim istraživanjima (Komle


nović i Krstinić 1969, 1982) utvrdili da klonovi


stablastih vrba različito distribuiraju usvojena hraniva.


Klonovi bijele vrbe više su hraniva nakupljali u deblu,


dok su hibridi bijele i krhke vrbe pretežno trošili hra


niva za produkciju lišća i grana.


Hanse n i Bake r (1979) smatraju, da djelotvor


nost nakupljanja hraniva treba biti jedan od temeljnih


kriterija za selekciju i oplemenjivanje vrsta s kojima


se osnivaju intenzivne kulture za proizvodnju biomase


u kratkim ophodnjama. Osnovni cilj tih istraživanja je


pronaći takve genotipove, koji mogu proizvoditi što


veću količinu suhe drvne tvari po jedinici usvojenih


hraniva.


U sadašnjim istraživanjima posebna pozornost poklanja
se djelotvornosti dušika s obzirom na produkciju
suhe tvari deblovine (SNEFF).


U skladu s iznesenim, ova istraživanja treba proširiti
na utvrđivanje ukupne biomase i sadržaja u njoj
akumuliranih hraniva na karakterističnim staništima,
na kojima se najviše uzgajaju topole (Frison 1987).
Jasno je, da se analize ne smiju ograničiti samo na
rasadnike i mlade kulture, već i na one kulture koje
se nalaze na kraju ophodnje. Pozornost zaslužuje i
korovna vegetacija koja predstavlja značajnu konkurenciju
topolama za hranivima i vodom (Trinajsti ć
et al. 1992).


- Conclusion
Klonovi Populus deltoides 618 i Populus deltoides
457 imaju općenito vrlo visoke koncentracije hraniva
lišća.


Zbog izrazito velikih listova klon Populus deltoides
618 nakuplja i najveće količine većine analiziranih hraniva
u određenom broju listova. Klon Populus deltoides
457 karakteriziraju izuzetno visoke koncentracije
sumpora u lišću. Najveći broj pući, kako na licu tako
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 17     <-- 17 -->        PDF

i naličju lista, ima klon Populus deltoides ssp. angulata. klonova topola u uvjetima rasadnika. Isto tako trebalo


Imajući u vidu vrlo izražene genotipske razlike mebi
utvrditi akumulaciju hraniva u lišću kod najinteređu
istraživanim klonovima topola u uvjetima rasadnisantnijih
klonova topola adultnog stadija, koji se uzgaka,
u njihovim zahtjevima za hranivima i vodom, smajaju
na različitim tipovima tala na području Republike
tramo, da će odabir povoljne smjese klonova u odnosu Hrvatske.
na dano stanište, imati velik utjecaj na uspijevanje


Pozornost zaslužuje i istraživanje koncentracijatopolovih kultura.


sadržaj hraniva u korovnoj vegetaciji, budući je ona
Ova istraživanja treba proširiti na utvrđivanje akukonkurent
topolama ne samo za vodom već i hranivimuliranih
hraniva, u ukupnoj biomasi kod različitih ma.


LITERATURA


Frison, G., 1979.: Ricerche sulla nutrizione minerale del Krstinić, A. & N. Komlenović, 1986: The influence of
pioppo per mezzo della diagnostica foliare. Cellulosa Black Alder (Alnus glutinosa Gaertn.) on the growth
e Carta, 12: 5-32, Roma. of some White Willow (Salix alba L.) clones. 18


IUFRO Congress, Ljubljana. Divisoin 2, Vol. II:


Frison, G., 1987: Rečen ti orientamenti sulla conzimazione


435-444.


del pioppo nella Valle Padana. Mantova, 148: 41-58,
Mantova. Krstinić, A., N. Komlenović & M. Vidaković 1989:
Hansen, E. A. & J. B. Baker, 1979: Biomass and nutrient Selection of White Willow Clones (Salix alba L.)


removal in short rotation intensively cultured plantasuitable
for grawing in mixed plantations with Black
tions. In Proceedings of the Symposium on Impact Alder (Alnus glutinosa Gaertn.). Anali za šumarstvo
of Intensive Harvesting on Forest Nutrient Cycling. 15/2: 17-36.


13—16 August 1979, State University of New York,


Krstinić, A. & D. Kajba, 1994: Kolekcija klonova čistih


College of Environment Science and Forestry, Syra


vrsta i hibrida topola iz Sekcije Aigeiros u Republici


cuse: 130-151.


Hrvatskoj — značaj za oplemenjivanje i uzgoj. Šumar


Komlenović, N. & A. Krstinić, 1969: Visinski rast i ski list 1-2: 33-37.
sadržaj mineralnih hraniva u lišću unutarvrsnih i med
uvrsnih hibrida bijele i krhke vrbe. Šumarski list, Simon, M., L. Zsuffa & D. Burgess, 1990: Variation
7-8: 229-241. in N, P, and K status and N efficency in some North


America willows. Can. J. For. Res. 20: 1888-1893.


Komlenović, N. & A. Krstinić, 1982: Genotipske razlike
između nekih klonova stablastih vrba s obzirom Trinajstić, I., N. Komlenović, A. Krstinić & D.
na stanje ishrane. Topola XXVI, 133-134: 29-40. Kajba, 1991: Dinamika i značaj korovne vegetacije


Komlenović, N. & A. Krstinić, 1987: Međupopulacij-u kulturama bijele vrbe (Salix alba L.) i crne johe
ska i unutarpopulacijska varijabilnost crne johe (Al(
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) na tresetno-glejnim
nus glutinosa Gaertn.) s obzirom na stanje ishrane. tlima Posavine. Fragmenta herbologica, Vol. 20, Br.
Šumarski list, 10-12: 577-587. 1-2: 35:-43.


SUMMARY .Genotype differences have been investigated in six poplar
clones (Populus nigra, Populus x euroamericana 1-214, Populus deltoides
618, Populus deltoides 457, Populus balsamifera, and Populus deltoides ssp.
angulata) in nursery conditions, as to the number and size of the stomata,
and the concentration and accumulation of nutrients in the leaves. Analyses
have been made for the following nutritious elements: N, P, K, Ca, Mg, S,
Fe, Mn, and Zn.


Among the mentioned clones, genotype differences have been established
as to the number and size of the stomata, and the concentrations and accumulation
of nutrients in the leaves.


The clones of the Populus deltoides 618 and Populus deltoides 457 generally
have very high concentrations of nutrients in their leaves, while, owing
to particularly large leaves, Populus deltoides 618 gathers the greatest amounts
of the already analyzed nurients in a certain number of leaves. Populus
deltoides 456 is characterized by particularly high concentrations of sulphur
in its leaves. The greatest number of the stomata, both on the face and back
of the leaf, is found in the clone Populus deltoides ssp. angulata. We found
also statistical differences in respect to size of the stomata on the face and
leaf back. The greatest length of the stomata have 1-214 and P. balsamifera
clones.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1994 str. 18     <-- 18 -->        PDF

The obtained results show that there are remarkable differences as to the
physiological features among the clones which have been reproduced in Croatian
nurseries and grown in forest cultures. It is of great importance for
successful vegetative progeny production and raising of poplar cultures and
plantations, that the poplar clones are chosen in accordance to the given
habitat, respecting their physiological status. In the future it is neccessary to
investigate also the nutrient content of total biomass in nursary condition.
Nutrient accumulation in weed vegetation is also important because weed
vegetacion is in competition to poplars in nursaries and plantations.


Key words: Populus, sections Aigeiros and Tacamahaca, concentrations
and contents of nutrients, number and size of stomata