DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 8     <-- 8 -->        PDF

prostor dominantne i nuzgredne etaže, a grab cijelu
podstojnu etažu. I pored toga i dalje odnos hrasta i
graba po drvnoj masi treba ostati u omjeru 80 : 20%.


Rezultati s pokusnih ploha ukazuju nam da možemo
samo donekle biti zadovoljni s brojnim stanjem
lužnjaka na pokusnoj plohi 1/2 (20475 kom/ha ili
55,70%), dok ostale plohe ukazuju na njegov manjak.
Posebno je loše stanje na plohama u mladiku, koje s
prosječnim brojem stabala od 3850 kom/ha u dobi od
10 godina imaju problematičnu budućnost glede produktivnosti
i kvalitete.


Koristeći saznanja i rezultate do kojih smo došli
na ovim pokusnim plohama, napravili smo analizu potrebne
količine žira hrasta lužnjaka koji se mora naći
na pomladnoj površini tijekom pomladnog razdoblja,


Vrste za umjetnu obnovu (pomlađivanje)


Tree species for artificial regeneration


Vrsta drveća
Tree species


Hrast lužnjak


(Quercus robur L.)


Hrast kitnjak


(Quercus petraea Liebl.)


Hrast medunac


(Quercus pubescens Willd.)


Hrast crnika


(Quercus ilex L.)


Jaseni


(Fraxinus sp.)


Obična bukva


(Fagus sylvatica L.)


Obična jela


(Abies alba Mill.)


Način sjetve ili sadnje
Method of seeding and planting


Omaške — Broadcast seeding
Pod motiku — Seeding in pits
Omaške — Broadcast seeding
Pod motiku - Seeding in pits
Omaške — Broadcast seeding
Pod motiku - Seeding in pits
Omaške — Broadcast seeding
Pod motiku — Seeding in pits
Pod motiku — Seeding in pits


Omaške — Broadcast seeding
Pod motiku — Seeding in pits
Omaške — Broadcast seeding
Pod motiku — Seeding in pits


bilo da sastojinu pomlađujemo prirodnim ili umjetnim
putem.


Naša je preporuka da je nužna količina od 800
kg/ha što iznosi količinu od oko 160000 komada žira.
Znajući da u prirodnim uvjetima od ukupne količine
žira možemo računati na 20 - 30% ponika i najmanjeg
pomlatka, onda to u prosjeku iznosi 40000 biljaka po
hektaru, što ide u prilog i potkrepljuje rezultate istraživanja
na pokusnim plohama.


U tablici 2 donosimo podatke i preporuke o potrebnoj
količini sjemena kod sjetve omaške i sadnju pod
motiku, kao i broju sadnica kod umjetne obnove sadnjom
biljaka. Podaci se odnose na hrastove (lužnjak,
kitnjak, medunac i crniku), poljski jasen, običnu bukvu


i običnu jelu.


Tablica 2
Sjeme kg/ha Sadnice kom/ha
Seed Plants
700-1000 10000-15000
400600
600800
10000-15000
300500
500700
10000-15000
250450
400600
10000-15000
250450
7-10 5000-10000
80- 100 10000-15000
40-60
60-80 8000-12000
8-12


2.2. POŠUMLJAVANJE - Afforestation
Na području šumarije Vrbovec u gospodarskoj jedinici
»Novak u Šikava« odjel le objavljena je pretvorba
panjače običnog graba u sastojinu hrasta lužnjaka
sadnjom sadnica. To znači da je obavljena pretvorba
sastojinskog oblika (šumu graba u šumu lužnjaka)
i uzgojnog oblika (niski u visoki uzgojni oblik).
Tom prilikom istraživali smo utjecaj razmaka sadnje
(broja biljaka) na uspješnost novoosnovane sastojine.


Pokus je postavljen s različitim brojem biljaka po
hektaru i to: 3000., 5000., 7000., 10000., 15000 i 20000
u pravilnom kvadratičnom prostornom rasporedu od
1,8 m x 1,8 m (kod 3000 biljaka po ha) do 0,7 m x
0,7 m (kod 20000 biljaka po ha).


Ukupno je postavljeno 18 pokusnih ploha svaka
površine 400 m2. Svaka varijanta (razmak sadnje) imala
je tri repeticije. Detaljni rezultati su izneseni u radu
(Matić 1993).


U grafikonu 1 donosimo rezultate izmjera visina
biljaka za svaku varijantu i to prilikom osnivanja pokusa
(rujan 1987), nakon 5 godina (kolovoz 1992) te
rezultate visinskog prirasta.


Iz grafikona je uočljivo da su visine biljaka prilikom
osnivanja za sve varijante bile podjednake, a kretale
su se od 33,9 cm do 36,1 cm.


Stanje nakon 5 godina ukazuje na razlike između
varijanti, s tim da je opći trend u tome da se povećanjem
broja biljaka po hektaru, odnosno sadnjom na
manje razmake, prosječne visine povećavaju.


Srednja visina kod sadnje 3000 biljaka ha je 155,3
cm, a kod sadnje biljaka ha iznosi 175,3 cm.


Prosječni visinski prirast pratio je tijek prosječnih
visina što je vidljivo iz priloženog grafikona. Uočljiva
je opća sklonost povećanja visinskog prirasta od 24,0
cm do 28,2 cm godišnje.


Uzimanjem uzoraka prilikom zadnje izmjere svih
vrsta korova koji su nazočni na 1 m2 u svakoj varijanti
odnosno 3 m2 za tri repeticije, te sušenjem na 105°C
i izmjerom suhe tvari, dobili smo rezultate prikazane
na grafikonu broj 2.


Iz grafikona je vidljivo da se s povećanjem broja
biljaka po jedinici površine smanjuje količina korova.