DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 65     <-- 65 -->        PDF

2. Uređivački odbor po područjima
i granama uz predložene dopune biti
će redovno objavljen u svakom broju
Šumarskog lista.
3. Poslove glavnog i odgovornog
urednika obavljati će: Prof. dr. Branimir
Prpić, a poslove tehničkog urednika
Ivan Maričević, dipl. inž. šum. i
lektora prof. Dijana Sekulić-Blažina.
Recenziju znanstvenih i stručnih članaka
obavljati će naši znanstvenici i
stručnjaci, a znanstvene članke i recenzenti
iz inozemstva.


c) Slavko Matić, naglašava da
ćemo u ovom razdoblju, do održavanja
savjetovanja i svih drugih organiziranih
skupova, a povodom obilježavanja 150.
obljetnice djelovanja (Hrvatsko-Slavonskog)
Hrvatskoga šumarskog društva
(1846.-1996) i 120. obljetnice izlaženja
Šumarskog lista, praktično na svakoj
idućoj sjednici rekapitulirati što je učinjeno
i što, kako i tko treba činiti, da
bi na vrijeme kvalitetno obavili zadatke
u pripremi za ostvarivanje ciljeva.


Upravni odbor imenovao je Odbor
za proslavu 150. obljetnice HŠD-a i


FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOGA


PRIHODI


120. obljetnice Šumarskog lista u sastavu:
Ivan Tarnaj, dipl. inž., ministar,
prof. dr. se. Branimir Prpić, prof. dr.
se. Slavko Matić, Ivan Maričević, dipl.
inž., prof. dr. se. Joso Vukelić, doministar,
dr. se. Joso Gračan, Tomislav
Starčević, dipl. inž., prof. dr. se. Mladen
Figurić, prof. dr. Đuro Rauš, akademik
Dušan Klepac, Božidar Longin,
dipl. inž., Adam Pavlović, dipl. inž.,
Tomica Lešković, dipl. inž., Josip Dundović,
dipl. inž., mr. se. Darko Beuk,
mr. se. Ivan Pentek, mr. se. Ivan Wolf,
Oskar Piškorić, dipl. inž.
Prihvaćen je prijedlog da se u što
kraćem vremenu pristupi odgovarajućem
rješenju racionalnije organiziranosti
stručne službe i svrsishodnijem korištenju
poslovnih prostorija HŠD-a za
konkretne aktivnosti (čitaonica i dr.).


- Primljena je na znanje obavijest
da se sa Kaučič F. vodi sudski postupak
za prekid ugovora u uređenju podrumskog
prostora do Trga Mažuranića. Također
je prihvaćeno obrazloženje i prijedlog
da se sporazumno riješi prekid
ugovora s tim da prestaju sve obveze


— potraživanje s jedne i druge strane.
— Da se ugovor s Brankom Halapijom
produži pod istim uvjetima kao i
do sada.
— Pripremi dokumentacija i angažira
odvjetnika radi otkazivanja ugovora
o zakupu Exportdrvu, organizaciji
IRMO i Fakultetu kemijskog inženjerstva
i tehnologije.
— Da se obavi razgovor s ministrom
Ivanom Tarnajem o pripremama za
osnivanje Šumarske akedemije i znanstvenog
savjetovanja povodom 150. obljetnice
HDD-a i 120. obljetnice Šumarskog
lista. U razgovoru će sudjelovati:
Slavko Matić, Branimir Prpić, Mladen
Figurić, Josip Dundović, Joso Gračan
i Joso Vukelić, koji će organizirati prijem.
Zapisnik sastavio:
Ivan Maričević, dipl. inž. v. r.


Predsjednik
Upravnog odbora
Prof. dr. Slavko Matić, v. r.


ŠUMARSKOG DRUŠTVA ZA 1994. GODINU


1. Prihodi od pretplate i prodaje Šum. lista, separata i oglasa 110.000.000.-- HRD
2. Prihodi od zakupnina 590.300.000.-- HRD
3. Ostali prihodi 35.000.000.-- HRD
4. Dotacija od Ministarstva znanosti 20.000.000.-- HRD
5. Preneseni višak prihoda iz 1993. godine 10.843.004.-- HRD
766.143.004.- HR D


RASHODI


1. Materijal za održav. čistoće, kane. mat. i dr. 18.000.000. HRD
2. Sitan inventar 3.000.000. HRD
3. Knjižnica, struč. liter, publikacija i dr. 10.000.000. HRD
4. Utrošena energija (elektr. energ. i plin) 12.000.000. HRD
5. Poštansko — telefonski troškovi 13.000.000. HRD
6. Transportne usluge 2.000.000. HRD
7. Troškovi investicijskog održavanja 173.527.704. HRD
8. Komunalne naknade 10.000.000. HRD
9. Troškovi tiskanja Šum. lista, sep. i prijev. 159.495.000. HRD
10. Ostale neproizvodne usluge 8.000.000. HRD
11. Izdaci za reprezentaciju
12. Amortizacija
13. Ostali materijalni troškovi
14. Naknade za usluge Zavoda
15. Premija osiguranja
16. Dnevnice i putni troškovi
17. Autorski honorari
18. Plaće
19. Porezi i doprinosi
20. Ostali porezi
21. Pomoći i dotacije
12.000.000. HRD
15.000.000. HRD
30.000.000. HRD
za platni promet 2.000.000. HRD
20.000.000. HRD
12.000.000. HRD
18.400.000. HRD
87.285.500. HRD
78.260.800. HRD
78.174.000. HRD
4.000.000. HRD
766.143.004.- HR D