DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 64     <-- 64 -->        PDF

PRIHODI I RASHODI ZA 1993. GODINU


PRIHODI
Preneseni višak prihoda iz protekle godine
Prihodi od Ministarstva znanosti
Prihodi od vlastite djelatnosti
Ostali prihodi


Ukupni prihodi


RASHODI


Materijalni troškovi i amortizacija
Osobni rashodi


Ukupni rashodi


UKUPNI PRIHODI
UKUPNI RASHODI


VIŠAK PRIHODA


PRIJEDLOG ZA RASPODJELU VIŠKAZa prijenos u iduću godinu


4.307.427.- HRD


12.400.000.- HRD
354.783.348.- HRD
147.533.067.- HRD


519.023.842.- HRD


378.273.566.- HRD
129.907.272.- HRD


508.180.838.- HRD


519.023.842.- HRD
508.180.838.- HRD


10.843.004.- HRD


PRIHODA
10.843.004.- HRD


Nadzorni odbor dostavlja Izvješće Upravnom odboru Hrvatskog Šumarskog društva s prijedlogom da ga u cijelosti


prihvati.


Ad. 3.


Vlatka Antonić, podsjeća nazočne
da su na 2. sjednici Upravnog
odbora dobili nacrt Financijskog plana
za 1994. g., koji je sada djelomično,
(kod nekoliko stavaka prihoda i rashoda)
izmijenjen. U nastavku čita važnije
pokazatelje iz predloženog plana. U
raspravi su sudjelovali:


1. Joso Gračan, smatra da bi bilo
dobro raspraviti o mogućem rješenju
da svaki šumarski stručnjak prima šumarski
list — besplatno.
2. Josip Dundović, smatra da je
i u ovim uvjetima moguće povećati naknadu
Šumarskog lista. »Hrvatske šume
« predviđaju povećanje pretplate za
određene organizacijske jedinice koje
do sada nisu bile planski obuhvaćene.
Prijedlog Financijskog plana za
1994. g. prihvaćen je u cijelosti. (Vidi
prilog)


Ad. 4.


a) Slavko Matić, ukratko se osvrnuo
na ukupnu problematiku koja se
odnosi na održavanje i prenamjenu poslovnog
prostora u Šumarskom domu,


Predsjednik:
Član:
Član:


zatim je pročitao Izvješće, u kojem
su sadržani pregledi poslova koji su
obavljeni, zadaci u tijeku izvršavanja
(izvođenja radova) i prijedlozi za 1994.
godinu. Nakon kraće rasprave i objašnjenja
(Prpić, Vukelić, Maričević...)
prihvaćeno je izvješće, a posebno zadaci
koji se odnose na dovršenje projektne
dokumentacije za uređenje podrumskih
prostora za potrebe J. P.
»Hrvatske šume«, a prema odlukama
Upravnog odbora HŠD-a, ugovoru i
međusobnim dogovorima.


Posebno je prihvaćeno obrazloženje
da se prema raspoloživim financijskim
sredstvima nastave radovi na uređenju


— zaštiti podrumskog prostora do Trga
Mažuranića (200 m2) prema troškovniku
i ugovoru s izvođačem, te nužnim
radovima, koji se nisu mogli predvidjeti.
Također se daje suglasnost za uređenje
dvorišta, na temelju već ranije izrađene
i prihvaćene dokumentacije.
Prihvaćen je prijedlog da se poslovne
prostorije HŠD-a (Dvorane, kancelarije
i dr.) funkcionalno bolje namjeste suvremenim
namještajem i opremom (zaduženi
su Vukelić, Matić, Dundović).
Potreban je dogovor s J. P. »Hrvatske
Slavko Šarčević, dipl. inž.
Valerija Vukelić, dipl. inž.
Vladimir Špoljarić, dipl. inž.


šume« o zajedničkom projektu za prenamjenu
i rekonstrukciju poslovnog
prostora u Šumarskom domu, uvažavajući
zajedničke i posebne interese HŠDa
utvrđene odgovarajućim odlukama i
programima rada.


b) Branimir Prpić, upoznao je nazočne
o određenim promjenama koje
se odnose na uređivanje Šumarskog lista.


U raspravi su sudjelovali (Adam
Pavlović, Slavko Šarčević, Joso Gračan,
Matić, Vukelić, Maričević,
Prpić...) u kojoj je postavljeno više pitanja
i utvrđeno zajedničkih stavova i
rješenja.


Prihvaćeni su prijedlozi:


1. Uređivački savjet sačinjavaju:
Mr. Darko Beuk, prof. dr. Mladen Figurić,
dr. Joso Gračan, Tomica Lešković,
dipl. inž., Božidar Longin, dipl.
inž., prof. dr. Slavko Matić, Adam
Pavlović, dipl. inž., mr. Ivan Pentek,
Željko Perković, dipl. inž., prof. dr.
Branimir Prpić, Zvonko Rožić, dipl.
inž. Tomislav Starčević, dipl. inž. Nadan
Sirotić, dipl. inž., mr. Ivan Wolf,
dr. Joso Vukelić.