DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 6     <-- 6 -->        PDF

sastojina koje su podignute prirodnim pomlađivanjem,
jer smo radovima na pomlađivanju štitili tlo i mladi
naraštaj od štetnih biotskih i abiotskih utjecaja.


Na obešumljenim terenima i svim stojbinama gdje
su tla u toj mjeri degradirana da su izgubila svojstva
šumskog tla, nužno je obavljati radove na pošumljavanju
sadnicama ili sjemenom.


Kod prirodne i umjetne obnove kao i kod pošumljavanja
trajno je nazočan problem broja biljaka i količine
sjemena kako bi osigurali kvalitetnu, stabilnu i
produktivnu sastojinu. Kod praktičnih rješenja tih problema
toliko je raznolikosti da često vode do apsurdnih
rješenja. Imali smo razdoblja kad je rabljen izuzetno
visok broj biljaka (sadnja 20000 sadnica četinjača po
hektaru pod neposrednim utjecajem starih njemačkih
škola), da bi nakon toga broj biljaka u našoj šumarskoj
praksi bio izuzetno nizak (preporuke o dostatnosti 5000
biljaka lužnjaka po hektaru prilikom osnivanja sastojina
ili 200 do 300 kg. žira omaške).


Kod svega toga nazočna je pogreška u načinu gledanja
na šumu kao životnu zajednicu, gdje su dominirali
najčešće slabo utemeljeni i argumentirani ekonomski
pokazatelji nad biološko-ekološkim.


Cilj svakog pomlađivanja, a i pošumljavanja, je u
tome da se u što kraćem roku formira mlada sastojina
koja će svojim strukturnim ustrojstvom zaustaviti procese
degradacije stojbine, a nazočne procese regresije
okrenuti u progresiju. U tom procesu broj biljaka
glavne vrste drveća ima dominirajuću ulogu. On ne
mora biti ni prevelik ni prenizak nego optimalan.


Kod istraživanja i ocjene optimalnog broja biljaka
moramo sveukupno sagledati ulogu i zadaću šume koju
formiramo tijekom cijele ophodnje, a posebno:


- Stanje u kojem se nalazi šumsko tlo (kod prirodne
i umjetne obnove) i stupanj degradacije nešumskog
tla (kod pošumljavanja).
— Potrebno vrijeme i dinamika formiranja kvalitetnoga
šumskog tla.
— Mogućnost pojave zakorovljenja i zamočvarenja.
— Dinamiku visinskog, debljinskog i volumnog
rasta i prirasta sastojine.
— Formiranje horizontalne (prostorni raspored) i
vertikalne (etaže) strukture.
— Međusobnu konkurenciju i prirodno izlučivanje
i odumiranje stabala.
Radove na njezi i zaštiti pomlatka, popunjavanje,
čišćenje i prorjeđivanje.


— Dužinu ophodnje.
— Općekorisne funkcije šuma.
— Količinu i kvalitetu drvne mase prethodnog i
glavnog prihoda.
— Mogućnost prirodnog pomlađivanja u budućnosti.
Sve navedeno mora biti u funkciji stvaranja složenog
šumskog ekosustava sa svim počelima šume koja
su sadržana u izričaju šume koja prema našem mišljenju
glasi: »ŠUMU PREDSTAVLJA ŠUMSKO TLO
SUVISLO OBRASLO DRVEĆEM, GRMLJEM I
PRIZEMNIM RAŠĆEM, GDJE SE TRAJNO PROIZVODI
DRVNA TVAR I OPĆEKORISNA DOBRA
IZRAŽENA U EKOLOŠKIM (ZAŠTITNIM) I
DRUŠTVENIM (SOCIJALNIM) FUNKCIJAMA
ŠUME.«


Prema tome u našim bi istraživanjima trebali dati
prilog odgovoru na pitanje koji bi broj biljaka prilikom
obnove šume i pošumljavanja bio dostatan da podignuta
šuma ispuni one uvjete koju pred nju postavljaju
priroda i čovjek tijekom ophodnje, s posebnim naglaskom
na obilježja stabilnosti, produktivnosti i mogućnost
prirodnog pomlađivanja.


2. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA The
research results and discussion
2.1. Pomlađivanje — Regeneration
U našim istraživanjima strukturnih osobina mladih
sastojina hrasta lužnjaka i običnog graba u razvojnim
stadijima mlađeg i starijeg pomlatka i mladika često
se susrećemo s kvalitetno, a isto tako i loše obnovljenim
sastojinama. To se prije svega odnosi na broj
glavne vrste drveća, u ovom slučaju hrasta lužnjaka,
koji se često javlja u izuzetno malom broju, a isto
tako i u onim vrijednostima za koje pretpostavljamo
da su optimalne.


Zajednica hrasta lužnjaka i običnog graba je klimatogena
zajednica u kojoj pored glavne vrste drveća
pridolazi prije svega obični grab i još jedan broj pratitelja
(lipa, klen, poljski jasen, voćkarice i dr). Broj
ostalih vrsta ovisi o broju i uspješnosti pomlađivanja
glavne vrste. Ukoliko je obnova sastojine bila kvali


tetna i na stručnoj razini, te ako smo prije sporednih
vrsta na pomladnu površinu naselili glavnu vrstu u
većem broju, broj sporednih manje vrijednih i agresivnih
vrsta je manji.


Isto vrijedi i obratno, što je nažalost čest slučaj,
pa umjesto glavne vrste dobar dio pomladne površine
zauzmu agresivne, uzgojno jače pratiteljice.


Kod toga je značajno istaknuti da stajališni prostor
koji zauzima jedna biljka odnosno jedno stablo prilikom
radova na obnovi i pošumljavanju jednako je na
raspolaganju glavnim i sporednim vrstama.


Tko prije zauzme stajališni prostor ima uvjete i za
trajniji, a možda i konačni opstanak na njemu. Na
osnovi toga ocjenjujemo je li sastojina kvalitetno pomlađena
ili je degradirana glede vrste drveća u omjeru
smjese.