DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 57     <-- 57 -->        PDF

niranje u krajoliku, zaštita prirode i regionalno
planiranje. Godine 1955. započet
će i studij za tropsko šumarstvo.


»Svečano predavanje« održao je dekan
G. V. Šumarskog fakulteta H. J.
Fiedle r .(kako Fiedler tako i ostali
predavači su profesori te ih stoga posebno
ne naoslovljamo) o »razvoju
nauke i istraživanja u Tharandtu nakon
nedavno ujedinjenja Njemačke«. Poslije
referata podijeljena su priznanja
za 1993. godinu i to Georg-Ludwig-
Preis, koju je osnovala Pokrajina Hessen
i Heinrich — Cota — Medaille,
osnovana u počast H. Cotte. Prvo priznanje,
uz ostale, primio je i »Herrn
KHATTAK iz Pakistana, u drugu
(Cotte) i dr JAN MATERNA iz Instituta
za šumarstvo i lovstvo u Zbraslavu
kod Praga (za istraživanja na području
imisija i suradnje sa Šumarskim odjelom
TU Dresden).


Održana su predavanja:


E. G. Dude l (Humbolt-Universitat
Berlin): Raum-Zeit-Dimension biogener
Stoffkreislaufe,
R. Mosandl (Bayerische Forstamt):
Der okologische Waldbau,
J. Erble r (Georg-August-Universitat
Gottingen): Technik im Dienst der
forstbetrieblichen Ziele,
E. U. Kopf (Albert-Ludwigs´universitat
Freiburg): Forstpolitik verstehen
und erklaren,
J. Prentzsc h (A.-L.-U. Freiburg):
Kontinuitet und Bruch: Troppenforstliche
Ausbildung und Forschung in
Tharandt,
G. Flemming (Institut fur allgemeine
Okologie): Windgeschwindigkeit,
Frost und Diirre als atmospharische
Begleitsfaktoren bei Immissionschaden,
O. Wienhaus et al. (Institut fiir
Pflanzenchemie und Holzchemie): Beziehungen
zwischen Standort, Klima
und immissionsnedingten Wakdschadenin
den Fichtenbestandender Mittegebirge,
G. H e m p e 1 (Institut fur Waldwachstum
und Forstliche Informatik): Datenmodellierung
und Datenbankmanagement
fiir die Waldokosystemforschung,
K. K. Fischer et al. (Institut fiir
Pflanzenchemie und Holzchemie):
Sauerstoffradikale in den Pflanzen- und
Holz-chemie,
P. Schmidt (Institut fiir Allgemeine
Okologie und Umweltschutz):
Zur Situation und Entwicklung waldbestockter
Schutzgebiete in Sachen,
S. Feile r (institut fiir Forstbotanik
und Forstzoologie): Zur Komplexwirkung
belastender Umweltfaktoren auf
Waldbaume,


W. Pf alz (Institut fiir Waldbau und
Forstschutz): Zustand der Wald und
Ziele des Waldumbaues,
W. G a m p e (Institut fiir Allgemeine
Okologie und Umweltschutz): Moglichkeiten
ung Grenzen der Intenzivierung
in der Land- und Forstwirtschaft, i
J. Schrode r (Forstbotanischer
Garten): Ein Beitrag zur Forstentwicklung
des Forstbotanischen Gartens
Tharandt.
Sadržaj svakog referata prikazan je
s 40 do 50 redaka pa u koliko nekoga
zanima pojedina tema, može naručiti
fotokopiju od Uredništva Šumarskog lista.


Treći dan održane su tri ekskurzije:
u Tharandtsku šumu (gospodarenje i
pokusne plohe), u području Osterzgebirge
(gospodarenje i štete od imisija)
te u Saski nacionalni park .Schweiz.


Na naslovnoj stranici korica shematski
je predočen kružni tok materije od
sinteze u biljci, preko »potrošnje% i
do destrukcije pod naslovom Die Natur
kennt keine Abfalle (Priroda ne pozna
otpad) pa tako ni onaj materijal koji
ostane neizvežen iz šume nakon iskorišćivanja
ne propada nego se vraća u
proizvodnju.


O. Piškorić