DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 5     <-- 5 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 232.319+322.9.001/2 Šumarski list CXVIII (1994) 71


PRILOG POZNAVANJU BROJA BILJAKA I KOLIČINE SJEMENA
ZA KVALITETNO POMLAĐIVANJE I POŠUMLJAVANJE


NUMBER OF PLANTS AND THE AMOUNT OF SEED IN RELATIONSHIP TO
THE RESULTS OF REGENERATION AND AFFORESTATION


Slavko MATIĆ*


SAŽETAK: Broj biljaka je jedan od glavnih čimbenika produktivnosti
i stabilnosti šume, a što je u skladu s njezinom definicijom koja je donesena
u ovom radu. U mladim sastojinama hrasta lužnjaka i običnog graba (3 i
10 god) ograničen je broj biljaka drvenastih vrsta na oko 40.000 kom/ha, od
čega bi na lužnjak trebalo otpasti najmanje 80%, a ostalo na obični grab i
ostale sporedne vrste. Stajališni prostor po jednoj biljci u tim uvjetima iznosi
0,25 m2. Rezultati istraživanja potkrepljuju i preporuku koju smo dali za
sjetvu omaške žire hrasta lužnjaka kod obnove u količini od 800 kg/ha gdje
bi mogli računati na 40.000 biljaka ponika po hektaru. Istražujući uspijevanje
kultura hrasta lužnjaka podignutih s različitim brojem biljaka po hektaru
(3000., 5000., 7000., 10000., 15000., 20000), došli smo do zaključka da se
povećanjem broja biljaka povećavaju prosječne visine i visinski prirast, smanjuje
količina korova, vrijeme i troškovi za njegu po jednoj biljci. Iz svega
navedenog zaključuje se da broj biljaka i količina sjemena moraju biti optimalni
kako bi procesi regresije stojbine na pomladnoj površini u što kraćem
vremenu prešli u progresiju. Daju se preporuke za šumarsku praksu o broju
biljaka, količini sjemena, načinu sjetve za glavne i pionirske vrste drveća
prilikom obnove i pošumljavanja.


Ključne riječi: šuma, pomlađivanje, pošumljavanje, ponik, pomladak
mladik, glavne vrste drveća, pionirske vrste, produktivnost, stabilnost, općekorisne
funkcije.


1. PROBLEM ISTRAŽIVANJA - Research issue
Prirodno pomlađivanje je životna i prirodna mani—
Otežano prirodno pomlađivanje zbog pogoršanih
festacija svake strukturno i stojbinski kvalitetne sasto-uvjeta u i na tlu (zakorovljenje, isušivanje, zamočvarejine.
S njim se nastavlja prirodna stalnost sastojine nje i dr.)
glede sastojinskog oblika (vrste drveća) te kvalitetnih


— Izostanak ili nemogućnost uroda kvalitetnog sjestrukturnih
i stojbinskih uvjeta. To je najbolji put koji


mena.


nam omogućava da na najmanju mjeru svedemo šo


— Pogreške napravljene u gospodarskim zahvatima
kove koji su neizbježni na tlu i u mladoj sastojini


posebno u zahvatima iskorištavanja, njege i obnove.


tijekom »umiranja« stare i »rađanja« mlade šume. Na
taj način poboljšavamo uvjete za razvoj mlade sastojine


U takvim uvjetima neophodno je pristupiti radoi
na najmanju moguću mjeru smanjujemo troškove


vima na umjetnoj obnovi sadnjom biljaka i sadnjom
njege.


ili sjetvom sjemena uvažavajući načela kojih se držimo


Problemi koji vrlo često prate i onemogućavaju kod prirodne obnove (oplodne ili postupične sječe,
prirodnu obnovu u današnjim gospodarskim i ekolopreborne
sječe, rubne sječe). Tim putem i načinom
škim uvjetima svrstani su u tri grupe i to: podignuta mlada sastojina imat će sve osobine onih


Prof. dr. se. Slavko Matić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Svetošimunska 25, Zagreb.