DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 232.319+322.9.001/2
Matić, S.: Prilog poznavanju broja biljaka i količine sjemena za kvalitetno pomlađivanje i posumljavanje — Number of
Plants and the Amount of Seed in Relationship to the Results of Regeneration and Afforestation. (71)
UDK 630*. *187.001 (497.13)
Trinajstić , I.: Mezofilna šuma običnoga graba (As. Anemone-Carpinetum betuli Trinajstić 1964) u Istri* — Mesophilous
Hornbeam-Forests (Ass. Anemone-Carpinetum betuli Trinajstić 1964) in Istria (Croatia). (81)
UDK 630* 591.9/595.7.001 (497.13)
Durbešić, P., Vujčić-Karlo, S., Bukvić, L: Faunističko i zoogeografsko istraživanje kornjaša (Coleoptera-Insecta)
Šumskih zajednica Medvednice — Faunistic and Zoogeographic Research of Coleoptera-Insecta in some Forest
Communities on Mountain Medvednica. (85)
UDK 630* 639.1 (497.13) Ovis ammon musimon Pallas.
Raguž, D., Grubešić, M., Tomljanović, J. i Markota, L: Usporedba trofejne vrijednosti nekih populacija muflona
(Ovis ammon musimon Pallas.) u Hrvatskoj — Comparison of Trophy Value of some Mouflon Population (Ovis
ammon musimon Pallas.) in Croatia. (91)


PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS
UDK 630* 431.
Dim it rov, T.: Biološki parametri prikladni za poboljšanje indeksa opasnosti od šumskih požara - Biological Parameters
Suitable for Improving the Forest Fire Danger Index. (105)


AKTUALNO
Uredništvo : Priopćenje u svezi s raspravom o Hrvatskom šumarstvu i JP »Hrvatske šume«. (115)


KNJIGE I ČASOPISI


Klepac, D.: Rewiew of Forestry and Forest Industries Sector in Republic of Croatia (121)


Piškorić , O.: Wissenschaftliche Zeitschrift, der Technischen Universitat Dresden 43(1994) Heft 1. (123)


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA
Tonković, D.: Crnadak o osnivanju kultura topola u Posavskim šumama hrasta lužnjaka. (124)
Uredništvo : Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a. (125)


IN MEMORIAM
Ivančević , V.: Ivan Dujanić (1932-1992.). (131)
Jurić, P.: Željko Škrgatić (1913-1994.). (132)
Petrović, F.: Dragutin Komlinović (1907-1993.). (132)
Schreiber, P.: Ivica Miličić (1935-1993.). (133)


U NEKOLIKO REDAKA (80, 132)


PRETPLATA ZA ŠUMARSKI LIST U 1994. g. (124)


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora.