DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1994 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Vrste za pošumljavanje


Tree species for afforestation Tablica 3


Vrsta drveća
Tree species


Johe


(Alnus sp.)


Breze


(Betula sp.)


Vrbe


(Salix sp.)


Topole


(Populus sp.)


Obična smreka


(Picea abies (L.) Karsten)


Obični bor


(Pinus sylvestris L.)


Crni bor


(Pinus nigra Arnold)


Borovac


(Pinus strobus L.)


Ariši


(Larix sp.)


Zelena duglazija


(Pseudotsuga douglasii Carr.)


Alepski i brucijski bor


(Pinus halepensis Mili.)
(Pinus brutia Ten.)


Primorski bor


(Pinus pinaster Ait.)


Cedrovi


(Cedrus sp.)


Način sjetve
Method of seeding


Omaške Broadcast seeding
U brazde, krpe Strip and spot seeding


Omaške Broadcast seeding
U brazde, krpe Strip and spot seeding


Omaške Broadcast seeding
U brazde, krpe Strip and spot seeding


Visina biljaka (1. Visina biljaka u rujnu 1987.; 2. Visina biljaka u kolovozu 1992.; 3. Visinski prirast) -


Sjeme kg/ha Sadnice kom/ha
Seed Plants
3000-5000
1000-2000
1000-1500
500-1000
2500-3000
2000-2500
3-5 2000-2500
2-3
1300-2000
1200-1800
1300-2000
3-5 1000-2000
2-3
3-5 1000-2000
2-3
700-1200


Plant height (1. Plant height in September 1987.:


Plant height in August 1992.; 3. Height increment)
Težina suhe tvari korova (1. Izmjerena težina; 2. Linearno izjednačenje) — Weight of weed dry matter (1. Measuered weight: 2. Linear fit)


3. ZAKLJUČCI
Razmatranjem problematike poznavanja i preporuke
broja biljaka i količine sjemena za kvalitetno
pomlađivanje i pošumljavanje te služeći se rezultatima
naših istraživanja u prirodnim sastojinama i šumskim
kulturama došli smo do ovih zaključaka:


1. Radeći na prirodnom ili umjetnom pomlađivanju,
a isto tako na pošumljavanju, moramo nastojati da
nam mlade novoosnovane sastojine što prije poprime
obilježje šume, sukladno našoj definiciji koja glasi:
»Šumu predstavlja šumsko tlo suvislo obraslo drvećem,
grmljem i prizemnim rašćem, gdje se trajno proizvodi
drvna tvar i općekorisna dobra izražena u ekološkim
(zaštitnim) i društvenim (socijalnim) funkcijama šume
«.
2. Probleme koji otežavaju ili onemogućavaju prirodnu
obnovu u današnjim ekološkim i gospodarskim
uvjetima možemo razvrstati u tri grupe:
- Otežano prirodno pomlađivanje zbog pogoršanih
uvjeta u i na tlu (zakorovljenje, zamočvarenje, isušivanje
i dr.).
- Izostanak ili nemogućnost kvalitetnog uroda sjemena.
- Pogreške u gospodarskim zahvatima posebno u
iskorištavanju, njezi i obnovi šuma.
- Conclusions
3. Kod prirodne i umjetne obnove kao i kod pošumljavanja
vrlo je velik problem broj biljaka i količina
sjemena koji će osigurati kvalitetnu odnosno stabilnu
i produktivnu sastojinu. Optimalan broj biljaka po jedinici
površine u mladim sastojinama osiguravaju im
dobru gospodarsku, ekološku i socijalnu budućnost.
4. Rezultati istraživanja u mladim sastojinama (3
i 10 god.) hrasta lužnjaka i običnog graba pokazali su
da takve mlade sastojine imaju »kapacitet« od oko
40000 biljaka/ha hrasta i graba s prosječnim stajališnim
prostorom od 0,25 m2 po biljci.
5. Ako kvalitetnim i stručnim prirodnim pomlađivanjem
uspijemo na stajališni prostor naseliti prije
hrast lužnjak od običnog graba, u odnosu 80% naprema
20% u korist lužnjaka, onda možemo sa sigurnošću
tvrditi da je prirodno pomlađivanje uspjelo i da
takva sastojina ima osiguranu dobru budućnost.
6. Rezultati ovih istraživanja potvrđuju naš stav o
potrebi sjetve 800 kg žira po hektaru prilikom umjetne
obnove lužnjakovih sastojina. Na taj bi način od oko
160000 komada žira klijanjem i nastankom ponika u
sastojinskim uvjetima prosječno u postotku od 25%
(20%-30%) dobili oko 40000 mladih biljaka po hektaru.