DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 8     <-- 8 -->        PDF

GRAF. 0.
RADIJALNI PRIRAST JELE
RADIALZUWACHS DER TANNE


NIZ TOČKA KOORDINATE DEBLJINSKJ RAZRED BROJ IZVRTAKA
RF.IIII. PUNKT KOORDINATE DURCHMESSF.RKI.ASSE BOHRKERNENZAHL


1. DELNICE 5035-5475 10-30 19
2. VRSICE 30-50 25
3. GORSKI KOTAR >50cm 2
4. SVI-ALLES 46
19701971 1972 1 973 1974 1 975 1976 1 977 1 978 1979 1 980 1 981 1 982 1 963 1984 19B5 1 9961 987 1988 1 989 1990 1 991


Godina - Jahre


1. + 2. -*- 3. B- 4.
vrste od godine 1980. Isti trend zamjetili smo kod
hrasta medunca i alepskoga bora. Grafičkim prikazom
porasta oštećenosti stabala od 1987. te istovremenim
prikazom prirasta (grafikoni 1 do 4) vidimo zavisnost
jedne veličine o drugoj odnosno smanjenje širine goda
i povećanje oštećenosti stabala. Iznimku čini obična
jela (graf 1). Razlog ove pojave kod obične jele objašnjavamo
uzimanjem uzoraka u prvome i drugom debljinskome
razredu, dakle kod mladih ili zastarčenih
stabala u prebornoj šumi, koja su uklanjanjem suhih
stabala dobila više svjetla, ali isto tako depozicijom
kiselina, teških kovina, ali i hranjiva. Spomenuta taloženja
su naročito izražena u arealu bukovo-jelovih šuma.


Iz podataka o depoziciji olova vidimo da nema
značajnije veze između radijalnoga prirasta i količine
Pb u Of i Ah horizontu. Postoji međutim veza između


GRAF. 10.
RADIJALNI PRIRAST JELE
RADIALZUWACHS DER TANNE


NIZ TOČKA KOORDINATE DEBLJINSKI RAZRED BROJ IZVRTAKA
REIHI. PUNKT KOORDINATE DURCHMESSERKLASSE BOHRKERNENZAHL


1. GOSPIĆ 4955-5507 10-30 6
2. PERUSIC 30-50 10
3. LIKA >50cm 1
4. SVI ALLES 17
1 970 1971 1972 1973 1 974 1 975 1976 1977 1 978 19791990 1981 1982 1 963 1 984 1 995 1986 1 987 1 988 1 989 1 9901 991


Godina - Jahre


1. -+-2. -*- 3. e- 4.
depozicije olova i oštećenosti šuma u pojedinim točkama
bioindikacijske mreže što ukazuje na difuznu
depoziciju kiselina, teških kovina i ostalih otrova, ali
i biogenih elemenata koji mogu utjecati na povećanje
prirasta šumskoga drveća (vidi tablicu 1 ).


Količina olova u tlu rijetko prelazi granične vrijednosti
kako u Of tako i u Ah horizontu, što se razlikuje
od podataka drugih područja izvan Hrvatske gdje je
ona u pravilu viša (Kilian, 1992).


Analizom radijalnoga prirasta pojedinačnih, jako
oštećenih stabala istraživanih vrsta ustanovili smo dva
različita načina njegova tijeka. U jednome slučaju širina
godova se naglo smanjuje dok u drugome slučaju
imamo njegov postupičan pad. Ovim se ponovo potvrđuje
da postoji brz i polagan način propadanja stabala.
Do sličnog zaključka je došao i Stemberge r (1992).


Na osnovi naših istraživanja donosimo ovaj


ZAKLJUČAK


1. Radijalni prirast hrasta lužnjaka, hrasta kitnjaka,
obične bukve i obične jele od uzoraka iz područja
točaka bioindikacijske mreže u Hrvatskoj nije u svezi
s količinom olova iz Of i Ah horizonata tala istih
lokaliteta. Između stupnja oštećenosti stabala i radijalnoga
prirasta veza postoji.
2. Radijalni prirasti obične bukve, hrasta lužnjaka
i hrasta kitnjaka pokazuju trend opadanja od osamdesetih
godina do danas. Kod ovih vrsta drveća je naročito
izražen pad radijalnoga prirasta u sušnoj 1988.
godini što upozorava na dominantnost klimatskih ekscesa.
3. Iz ovih rezultata vidimo da radijalni prirasti šumskoga
drveća predstavljaju dobar indikator stanja organizma
i da je opadanje radijalnoga prirasta započelo
prije vanjskih znakova oštećenosti što još više potvrđuje
indikatorsku vrijednost prirasta.


4. Smatramo da prilikom obnove šuma koje su
opustošene propadanjem treba koristiti autoktone vrste
drveća uključujući i pionirske vrste drveća, ako je to
potrebno, s time da se teži što većoj spontanoj raznolikosti
šumskog ekosustava. Kako se trend onečišćenja
šuma i dalje nastavlja, potrebno je poduzimati mjere
zaustavljanja emisija, kako u nas tako i u Europi.
5. Zbog popravljanja stanja šumskih tala, a naročito
tamo gdje je aciditet Ah horizonta pao ispod kritičnih
pH 4,2, kiselost je potrebno smanjiti korišćenjem prikladnog
milioracijskog sredstva (kalcifikacija ili dr.).