DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Tu moramo posebno naglasiti činjenicu da je metodom
mikrostaništa još 1985. ustanovljeno da su tla
u bukovo-jelovim šumama u Dinaridima Hrvatske opterećena
kiselinama i teškim kovinama (Glava č et al.
1985) što su daljnja istraživanja potvrdila za čitavu
Hrvatsku (Komlenović 1991., Prpić 1986., Seletkovi
ć 1991.). Ovo su potvrdila i naša najnovija
istraživanja depozicije olova utvrđena metodom mikrostaništa
(Seletković et al. 1993.).


Ako razmotrimo skupne podatke radijalnoga prirasta
za cijelu Hrvatsku (razdoblje 1981—91) uočava se
trend njegova opadanja kod obične bukve te hrastova
lužnjaka i kitnjaka, dok se kod obične jele primijećuje


Graf. 5.
Vrsta drvećaBaumart
Broj izvrtaka
Bohrkernenzahl
Abies alba 204


Fagus sylvatica 592
Quercus petraea 111
Quercus robur 289


81 1982 1983 1984 1985 1986 198? 1988 1989 1990 1991


Godina - Jahre


Abies alba —t— Fagus s. -as- Q. petraea -e Q. robur
GRAF. 6.
RADU ALNI PRIRAST JELE
RADIALZUWACHS DER TANNE


NIZ TOČKA KOORDINATE DEBUINSKI RAZRED BROJ IZVRTAKA
REIHL PUNKT KOORDINATE DURCHMESSERKLASSE BOHRKERNENZAHL


1. DELNICE 5019-5491
10-30 16
2. BJELOLASICA
30-50 25
3.
GORSKI KOTAR >50cm 4
SVI-ALLES 45
njegov polagani porast (graf 5). Daljnjom analizom
tijeka prirasta kod obične jele po pojedinim točkama
bioindikacijske mreže za nešto duže razdoblje
(1970-91), razlučeno po debljinskim razdobljima prebornih
šuma (10-30 cm, 30-50 cm, preko 50 cm),
vidimo razlike između pojedinih debljinskih razreda te
između lokaliteta. U tri lokaliteta u Gorskome kotaru
uočava se trend povećanja širine godova (grafikoni
6—8), ali i njegov pad u jednome lokalitetu Gorskog
kotara (Vršice) i području Like (grafikoni 9 i 10).


Kod bukve, lužnjaka i kitnjaka pad prirasta je evidentan
za razdoblje praćenja propadanja šuma
(1987-1992). Pad širine godova uočava se za navedene


GRAF. 7.


RADU ALNI PRIRAST JELE


RADIALZUWACHS DER TANNE


NIZ TOČKA KOORDINATE DEBLIINSKI RAZRED BROJ IZVRTAKA


REIHL PUNKT KOORDINATE DURCHMESSERKLASSE BOHRKERNENZAHL


1. DELNICE 5019-5475
10-30 14
2. BRLOSKO
30-50 29
3. GORSKI KOTAR
>50cm 5
4.
SVI-ALLES 48
19701971 1972197319741975197619771978 1979 1980 1981 1 9621963 19641965 1 966 19B7 1


Godina - Jahre


. 3. _e- 4.


GRAF. 8.


RADUALNI PRIRAST JELE


RADIALZUWACHS DER TANNE


NIZ TOČKA KOORDINATE DEBUINSKI RAZRED BROJ IZVRTAKA


REIHL PUNKT KOORDINATE DURCHMESSERKLASSE BOHRKERNENZAHL


DELNICE 5019-5507 10-30 17


P.DRAGE 30-50 31


GORSKI KOTAR >50cm 0


SVI-ALLES 48


f \


I


19701971197219731974 19751976 1977197819791980 1981 1962 1983 1984 1985 1996 1987 1968 1 969 1!
1970 1971 1972 19731974 1975 1976 1 977 1 978 1979 1980 1981 1 982 19B3 198419B5 1986 1987 1 Godina - Jahre
Godina - Jahre
- 3. -a 4.
3. B 4.
5