DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— inicirati osnivanje ŠUMARSKE
AKADEMIJE, jer zato postoje sve
predispozicije — prema kriterijima koji
su poznati u drugim zemljama (Italija,
Austrija...).
— STRUČNU SLUŽBU HŠD-a svakako
je potrebno racionalnije organizirati
i osigurati odgovarajuću opremu za
tu svrhu, a u skladu ciljeva koji se žele
ostvarivati u tijeku 1994. godine i idućem
razdoblju.
U raspravi su sudjelovali (Gračan,
Pavlović, Sirotić, Starčević, Prpić, Maričević
...) u kojoj su između ostalog
naglašena aktualna pitanja — teme s
mogućim rješenjima.


1. Joso Gračan, slaže se s pristupom
u svezi naznačenog sadržaja za
PROGRAM RADA i ne treba opisno
objašnjavati zadatke — dovoljno je naglasiti
najvažnije skupine zadataka na
2—3 stranice.
— Treba omogućiti svakom našem
članu — inženjerima i tehničarima redovno
primanje ŠUMARSKOG LISTA.
Uz neposrednije sufinanciranje
naših organizacija i drugih zainteresiranih
moguće je Šumarski list tehnički
osuvremeniti i sadržajno obogatiti.
2. Adam Pavlović, čestitao je
predsjedniku i potpredsjednicima na izboru
u želji da svi zajedno uspješno
obavimo sve poslove koji su pred nama
u idućem razdoblju. U proteklom razdoblju
donijeli smo više odluka o tekućim
i dugoročnim zadacima u svezi
150.te obljetnice HŠD-a i 120-obljetnice
Šumarskog lista, Održavanju i prenamjeni
Šumarskog doma, Pripremama
za osnivanje šumarskih muzeja u Bošnjacima
i negdje na području Južne
Hrvatske. U Šum. domu održavale bi
se izložbe, prikazivali filmovi video i
na druge načine prikazivale vrijednosti
naše struke, šume i ljepote naše domovine.
Pozdravlja ideju — prijedlog da
pristupimo prikupljanju i izradi odgovarajuće
dokumentacije za osnivanje Šumarske
akademije.
3. Nadan Sirotić, predlaže da bi
trebalo odgovarajući način na zgradi
Šumarskog doma, i za »Hrvatske šume
« i Hrvatsko šumarsko društvo zamjeniti
odgovarajućim kvalitetnijim rješenjima.


4. Tomislav Starčević, važno je
pronaći i utvrditi orjentire Programa
rada za iduće razdoblje. Između ostaloga
potrebno je kritički analizirati šumarstva,
jer uvijek ima pitanja na koja
se mogu dati bolji odgovori - racionalnija
rješenja.
Hrvatsko Šumarsko društvo i naša
Šumarska društva u svojim programima
rada svakako bi trebala ugraditi aktivnosti
koje će razvijati pozitivne osobine
članstva sa visokim stupnjem tolerancije
u međusobnim odnosima i poštujući
dostojanstvo pojedinca u ostvarivanju
zajedničkih i posebnih ciljeva. Svaki
naš član mora osjetiti da je to što radimo
i od neposrednog pozitivnog interesa
za očuvanje naših šuma i ukupnih
vrijednosti domovine. Prijedloge prof,
dr. Potočić potrebno je naznačiti i operativno
razraditi.


5. Ivan Marice vi ć i Adam Pavlović
posebno su naglasili potrebu da
se obavljaju odgovarajuće pripreme za
izradu novog STATUTA, koji će utvrditi
nove odredbe u skladu Zakona o
udruženjima građana, koji bi se trebao
donijeti u 1994. godini.
Slavko Matić, zahvalio se sudionicima
u raspravi — mišljenjima i prijedlozima
za razradu zadataka po pojedinim
područjima našeg djelovanja. Prihvaćen
je prijedlog da:


1. Branimir Prpić, odgovara za poslove
i zadatke koji se odnose na pripremu
i izlaženje Šumarskog lista.
2. Joso Gračan, raditi će na pripremama
za održavanje simpozija ili Kongresa
povodom 150. obljetnice HŠD-a.
3. Mladen Figurić, obavljati će pripreme
za osnivanje ŠUMARSKE
AKADEMIJE.
4. Slavko Matić, Tomislav Starčević
... obavljati će organizacijske i druge
poslove unutar HŠD-a i s određenim
institucijama.
5. Svaki član U.O. dužan je neposredno
sudjelovati u organiziranju aktivnosti
svoga društva.
6. Predsjednik Slavko Matić, posredno
će preko poslovnog tajnika rukovoditi
poslovima i zadacima koje
obavlja stručna služba.
Ad. 3.


Branimir Prpić, glavni i odgovorni
urednik Šumarskog lista daje kratko
obrazloženje o korisnim i potrebnim
promjenama u strukturi uređivačkog
odbora po pojedinim znanstveno stručnim
i društveno — staleškim sadržajima


— rješenjima.
Između ostaloga je naglasio:


— Urednici određenih područja prvenstveno
trebaju biti mlađi šumarski
znanstvenici, a recenzenti članaka poznati
i najistaknutiji naši profesori i
znanstvenici u najvišim zvanjima kao i
iz inozemstva (Austrija, Slovačka...)
— Ima više razloga za promjene formata
Šum. lista i suvremenija tehnička
rješenja (A4) kako je to uobičajeno u
drugim zemljama iz kojih dobivamo časopise
šumarske i drugih struka koji su
po sadržaju zanimljivi za naše šumarstvo.
— Godišnje pretplate ostaju iste kao
u 1993. g. s tim da se uz neposrednije
angažiranje naših članova (osobito onih
na odgovarajućim funkcijama) iz naših
organizacija — institucija (»Hrvatske
šume«, Šum. fakultet, Šum. institut...)
osjetnije poveća broj pretplatnika, što
znači i naklade.
Nakon rasprave (Matić, Gračan,
Prpić...) prihvaćeni su prijedlozi glavnog
urednika uz napomenu da se određene
znanstveno-stručne discipline razvrstavaju
u mani broj područja, koja
čine strukturu uređivačkog odbora.


Zapisnik sastavio:
Ivan Maričević, dipl. inž. v. r.


Predsjednik
Upravnog odbora


Prof. dr. Slavko Matić v. r.