DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 65     <-- 65 -->        PDF

s one strane Save pucali topovi i bombardirali
naše ljude, kuće, putove i sve
živo na zemlji i tlu. Jasno, tajnik će i
dalje nastaviti obavljati poslove kako
bi novi U:0. i N.O. uvijek imali
stručno pripremljene podloge za pripremu
Odluka i ukupnog djelovanja
HŠD-a i Šumarskih društava.


Adam Pavlović na kraju zahvalio se


konstituirajuće sjednice Upravnog
odbora Hrvatskoga šumarskog društva,
održane 26. siječnja 1994. godine u Zagrebu.


Nazočni: Mr. Darko Beuk, prof. dr.
Mladen Figurić, dr. Joso Gračan, To-
mica Lešković, dipl. inž., Božidar Lon-
gin, dipl. inž., prof. dr. Slavko Matić,
Adam Pavlović, dipl. inž., Ivan Pentek,
dipl. inž., Željko Perković, dipl. inž.,
prof. dr. Branimir Prpić, Zvonko Rožić,
dipl. inž., Tomislav Starčević, dipl.
inž., Nadan Sirotić, dipl. inž. Ivan Marice
vić, dipl. inž.


Prof. dr. Branimir Prpić u ime novo
izabranog Upravnog odbora na 98. godišnjoj
Skupštini HŠD-a održanoj 25.
studenoga 1993. godine u Zagrebu
otvorio je konstituirajuću sjednicu s napomenom
da se nalazimo neposredno
pred velikim zadacima, a posebno pred
pripremama za obilježavanje 150. obljetnice
od osnivanja Hrvatsko-slavonskoga
šumarskog društva (1846.) i 120.
obljetnice izdavanja Šumarskog lista
(1877.) i...


Predlaže kandidate: za predsjednika
prof. dr. Slavka Matica, a za potpredsjednika
prof. dr. Mladena Figurica i
dipl. inž. Tomislava Starčevića Upravnog
odbora Hrvatskoga Šumarskog
društva.


Prijedlog je prihvaćen.
Predsjednik Slavko Mati ć u svoje i
u ime dva potpredsjednika zahvalio se
je na izboru i povjerenju s riječima da
je to za njega velika čast a i odgovornost,
jer se radi o zadacima, koji se
moraju tako postaviti i izvršavati da i
u ovom idućem razdoblju postignemo
takve rezultate, koji će našu šumarsku
i drvnotehnološku struku u ukupnim
vrijednostima u našoj sada slobodnoj
Hrvatskoj državi, zadržati na vrhu najuspješnijih
staleških organizacija. Između
ostaloga naglašava:


- Mi imamo sve temeljne preduvjete
da našoj i svjetskoj stručnoj i ukupnoj
javnosti predstavimo što su to sve šumarski
stručnjaci činili za unapređenje
na upućenim riječima prof. Slavku Maticu
i svim sudionicima na sudjelovanju
u radu 98. Skupštine HŠD-a.


Pripreme za konstituiranje U.O. i izbor
predsjednika i potpredsjednika
obavit će se u vrlo kratkom vremenu
u skladu Statuta i sadržaja rada ove
Skupštine.


ZAPISNIK


i razvoj šumarstva i prerade drva u proteklih
150. i više godina koliki je to
bio posredni i neposredni doprinos za
očuvanje hrvatskog identiteta na prostorima
gdje živi hrvatski čovjek i njegov
stoljećima ugnjetavan narod sa svih
strana, a najviše od onih koji su dolazili
iz drugih civilizacija (s istoka).


— Potrebno je aktivirati naša šumarska
društva, i sve one članove koji
mogu doprinjeti realizaciji ciljeva koje
si postavljamo našim programima.
Imamo povoljne uvjete i mogućnosti da
preko naših organizacija — institucija
(Ministarstva, j.p. »Hrvatske šume«, Š.
fakulteta, Š. instituta i...) osiguramo i
potrebna sredstva za realizaciju programa
kroz razne oblike djelovanja u
zemlji i u inozemstvu.
— Od 1841. godine naši su inženjeri
velikim zanosom radili na afirmaciji
struke. No 1918. godine nastalo je zamračenje,
ali smo ipak i u tim uvjetima
sačuvali pa i razvijali našu znanost i
šumarsku struku i možemo reći i sačuvali
osnove za uspješan rad.
Prije ove sjednice obavili smo u užem
sastavu razgovor o mogućem sadržaju
rada na ovoj sjednici, pa mi dozvolite
da predložim


DNEVNI RED


1.
Razmatranje i prihvaćanje ZAPISNIKA
98. SKUPŠTINE HŠD-a.
2.
Program rada za mandatno razdoblje
1994.-1997. godine i Plan
rada za 1994. godinu.
3.
Razmatranje prijedloga o izdavanju
Šumarskog lista.
Prihvaćen je predloženi dnevni red
bez izmjena i dopuna.


Ad. 1.


Slavko Matić, otvara raspravu.
Prihvaćen je Zapisnik 98. Skupštine
HŠD-a u kojemu su sadržana IZVJEŠĆA
o radu s odgovarajućom dokumentacijom,
Zaključni račun za


Zapisnik sastavio
Ivan Marićević, dipl. inž. v.r.


Radno Predsjedništvo
Adam Pavlović, dipl. inž. v.r.


Ovjerovitelji:


1. Vlado Špoljarić, dipl. inž. v.r.
2. Nadan Sirotić, dipl. inž. v.r.
1992. godinu i Osnovne smjernice za
izradu PROGRAMA RADA za naredno
razdoblje bez primjedbi.


Ad. 2.


Slavko Matić, ukratko iznosi i obrazlaže
važnije zadatke, koje moramo
određenije definirati i razraditi.


Na 98. Skupštini, HŠD-a prihvaćeno
je uvodno izlaganje, Izvješća i Prijedlog
osnova za izradu Programa rada za naredno
razdoblje 1994. - 1997. i za
1994. godinu.


Predlaže da u Programu rada za
1994. godinu posebno naglasimo poslove
i zadatke:


- ŠUMARSKI LIST -u narednom
razdoblju treba osigurati veću nakladu
(pretplatu za sve inženjere i tehničare)
i promjene koje će i po formi i sadržaju
još više naglasiti njegov značaj za šumarsku
struku. Sve poslove za realizaciju
tih zadataka obavljati će glavni
urednik prof. dr. Branimir Prpić s urednicima
i drugim suradnicima.
- ŠUMARSKI DOM - održavati
na temelju tehničke dokumentacije i
odluka Upravnog odbora. Za potrebe
realizacije zadataka iz Programa rada
prilagoditi odgovarajuće podrumske
prostore i dvorište, te prostore u prizemlju
zgrade. Na ostalim etažama (I
i II katu i potkrovlju) poslovne prostorije
koristiti će se za određene šumarske
institucije odnosno one organizacije
koje su u funkciji unapređenja i razvoja
naše znanosti i struke.
- Novim STATUTOM HŠD-a i posebnim
odredbama potrebno je osigurati
način na koji će se uspostavljati,
unapređivati i realizirati mogući zajednički
interesi na relaciji šumarstvo —
prerada drva - tržište.
- MEĐUNARODNU SURADNJU
inicirati, a posebno organizirati simpozij
povodom 150. — obljetnice osnivanja
HŠD-a i 120. godina izdavanja Šumarskog
lista.
63