DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 63     <-- 63 -->        PDF

(Gospodarstva, šumske uprave, reviri)
kao i promjene.


4. Moglo bi se razmisliti i o ostvarivanju
Fonda za pomoć ugroženim obiteljima
šumarskog kadra.
Mišljenja sam, da bi Šum. list time
oživio, i da bi uz svoju znanstvenu
ulogu ispunjavao i svoju stručno-stalešku
ulogu. Takva bi njegova orijentacija
pridonijela okupljanju šumarskih stručnjaka
u jače stručno-staleško društvo
sa snažnijim utjecajem i na kadrovsku
politiku (npr. stručno školstvo) a i na
opću šumarsku politiku.


2. Dr. Juraj Medvedović, prihvaćam
izvješća u potpunosti. Predlažem
da se u Program rada na adekvatan
način uključe aktivnosti Kluba šumara
— izumitelja. Iako je u izvješću o radu
HŠD-a spomenuto sudjelovanje s dva
eksponata našeg kluba na sajmu šumarstva
i drvne industrije u Klagenfurtu,
želim naglasiti da naši pojedini članovi
rade na poslovima kategorije izumitelja
i nadam se da ćemo već u 1994. godini
s više izuma biti prisutni u stručnom
djelovanju. Svakako vas pozivam u naš
klub, kako bi doprinjeli da više koristimo
naše potencijale u području izumiteljstva.
3. Dipl. inž. Oskar Piškorić, podržavam
prijedloge prof. dr. Z. Potočića.
Ono što je objavljeno ostaje za sve
buduće generacije, a drugo je za uvijek
izgubljeno. Danas imamo vrlo povoljne
uvjete, konačno imamo tako organizirano
jedinstveno šumarstvo, da je to
moguće provesti. Važno je da nam društva
na terenu dobro rade. Također
prihvaćam prijedloge u vezi denacionalizacije
i treba formulirati još jasnije
naše stavove, koji će osigurati rješenja
u zakonu, kojima će biti osigurano racionalno
gospodarenje šumama.
4. Mr. Nikola Šegedi, predlaže da
se u program rada, uključe zadaci na
izradi šumarske bibliografije. Napravio
sam do sada više od 2.000 naslova za
određeni broj godišta Šum. lista po autorima.
Taj rad predao bi HŠD-u kada
se na tome bude radilo.
5. Dipl. inž. Pavle Vojt, ukupno
ŠD Zagreb ima 340 članova, a najaktivnija
su u sekciji umirovljenika. Redovno
se praktično svakoga četvrtka informiramo
o aktualnim stručnim i općim
pitanjima. Predavanja, ekskurzije
povremeno organiziramo, a već sada
obavljamo pripreme za ispraćaj stare
godine. Smatramo da nas treba obavještavati
o posebnim aktivnostima — savjetovanjima
i si., jer smatramo da bi
naše sudjelovanje bilo korisno za struku.
6. Dipl. ing. Stanko Tomaševski,
potrebno je smišljeno raditi na prikazivanju
naših šumarskih i drvnotehnoloških
vrijednosti, ali ne samo u okvirima
naše struke. Mi imamo što predstaviti
iz naše bogate šumarke prošlosti zbog
budućnosti, a to treba programima rada
odrediti, što bi značilo i obvezati organe
HŠD-a i ŠD-a i razumije se nas
članove.
7. Dipl. ing. Srećko Vanjković,
nisam zato da se vraćaju šume bivšim
vlasnicima, jer smo mi uspjeli u najviše
slučajeva te šume dovesti u mnogo bolje
stanje, nego što su bile prilikom
preuzimanja. Trebalo bi više preko medija
- radija televizije i tiska upoznati
javnost o tome što je to šumarstvo i
od kolike je to važnosti za naš narod
ako se šumama gospodari na spoznajama
znanosti i šumarske struke. Potreban
nam je glasnogovornik. Imamo dobre
materijalne i opće uvjete za organizaciju
promidžbe naše struke. Svakako
bi trebalo označiti odgovarajućim natpisom
naš Šumarski dom, kako bi svaki
prolaznik to zapazio, na određeni način
ugodno se iznenadio o postojanju tako
vrijednog šumarskog, a istovremeno i
hrvatskog vrijednog nacionalnog spomenika
kulture.
8. Prof. dr. Božidar Petrić , osjećam
potrebu da se na ovome skupu u ime
Izdavačkog savjeta i uređivačkog odbora
znanstveno-stručnog časopisa
»Drvna industrija« zahvalim svima onima,
koji su omogućili i u ovim okolnostima
tiskanje. Časopis Drvna industrija,
izlazi 4 puta godišnje. Jedan trobroj
prema ugovoru sufinancira HŠD-o, kao
suizdavač.
9. Dipl. inž. Nadan Sirotić, izražava
nezadovoljstvo što se pozivi za
određena stručna savjetovanja ne upućuju
na adresu Društva, i predlaže da
se u buduće šalju odgovarajuće obavijesti.
Na konstataciji da se smanjuje
članstvo, iz publike se čuo odgovor da
je određeni broj članova ŠD višak na
onoj drugoj strani.
10. Dipl. inž. Slavko Šarčević,
imamo puno teškoća za organizirano
djelovanje društva, no nadamo se i
znamo da je pred nama novo razdoblje
u kojemu ćemo raditi bolje i više nego
što je to bilo u onim vremenima kada
su nam drugi određivali sadržaj i okvire.
Mi uspješno programiramo zajedničke
aktivnosti naših članova i šumarske
i drvnotehnološke struke.
Moram priznati da me ove izložene
slike našeg kolege dipl. inž. Karla Posavca
oduševljavaju, a sretan sam što
kroz to vidim da se podržavaju oni naši


članovi, koji uz stručni svoj rad daju
veliki doprinos i našoj općoj kulturi i
ukupnom napretku. Svi mi i svako u
svojoj sredini treba njegovati te posebne
sposobnosti i vrijednosti svakog
našeg člana.


11. Dipl. inž. Josip Dundović,
»Štovani gospodine predsjedniče, štovano
predsjedništvo, cijenjene kolegice
i kolege, žao mi je da ovoj 98. Izbornoj
skupštini Hrvatskog šumarskog društva
nije prisutan veći broj šumarskih stručnjaka
iz šumarskih društava, no, nadam
se da će novi Upravni odbor uspješno
obaviti predloženi program rada.
Budući da je u prethodnoj raspravi
bilo postavljeno nekoliko pitanja u svezi:


— ustrojstva, stanja, promidžbe i pretvorbe
Javnog poduzeća »Hrvatske šume
«, p.o. Zagreb,
— odnosa »Hrvatskih šuma« i hrvatske
drvne industrije, i


— organizacije »Hrvatskih šuma« i
potrebe podešavanju s županijskim ustrojstvom,


obrazi ažem:


1. Javno poduzeće »Hrvatske šume«
osnovao je Sabor Republike Hrvatske
od 300 OOUR-a i počelo se s radom
1. siječnja 1991. godine. Sastoji se od
novoosnovane Direkcije u Zagrebu, 15
Uprava šuma, 168 šumarija i 35 radnih
jedinica neophodnih u procesu radova
u šumi.
Ovakva organizacija državnih šuma
vrlo je bliska ustrojstvu državnih šuma
u zemljama srednje i zapadne Europe
(Austrijske savezne šume, na primjer).
Ovakvom organizacijom omogućeno je:


a) jedinstveno gospodarenje državnim
šumama, što omogućava ravnopravan
razvoj šumarstva na području cijele
Republike Hrvatske, ulaže se u podizanje
šuma u nešumovitim i krškim područjima,


b) osigurana je stručna i materijalna
pomoć za razvoj privatnih šuma, koje
su po drvnoj pričuvi i strukturi znatno
iza državnih šuma i među lošijima u
Europi,


c) lakše se rješavaju problemi vezani
za sezonski karakter radova u šumarstvu
i izvanredne situacije (velika sušenja
i integralna zaštita šuma),


d) učinkovitije će se sanirati posljedice
ratnih razaranja i devastacija šuma,


e) veća je mogućnost stručnog i financijskog
nadzora nad gospodarenjem
šuma u kritičnim razdobljima nakon
stvaranja nove države i ratnih razaranja,