DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 61     <-- 61 -->        PDF

štva. No ipak određeni broj Š.D. uspješno
je organizirao više radnih akcija i
predavanja (Delnice, Senj, Sisak, Zagreb,
Buzet...). Očekujemo da predstavnici
pojedinih društava u raspravi
govore o uvjetima rada i da predlažu
zajedničke aktivnosti.


Kratki osvrt na razdoblje 1989. 1992.
godine (između 93. i 98. Izborne
Skupštine HŠD-a), sadržan je u uvodnom
izlaganju.


Ad. 3.


Prof. dr. Branimir Prpić,


IZVJEŠĆE


o Šumarskom listu od 1991.
do listopada 1993.
Naše znanstveno-stručno i staleško
glasilo tiskano je u razdoblju od 1991.
do listopada 1992. bilo kao dvobroj ili
trobroj na oko 1650 stranica. Objavljena
su 74 znanstvena rada, 24 stručna
rada te veliki broj prikaza domaće i
strane stručne literature, prikaza znanstvenih
i stručnih skupova, zatim obljetnice
i portreti, prikazi o ratnim razaranjima,
zanimljivosti iz šumarske znanosti
i prakse i dr.


U »Šumarskom listu« su redovito tiskane
sve društvene vijesti iz navedenoga
razdoblja kao i sjećanja na značajne
datume u povijesti Hrvatskoga
šumarskog društva.


U tome razdoblju Hrvatska je međunarodno
priznata, ali i opterećena
srpskom agresijom koja još uvijek traje.
Tome usprkos imamo znakove oporavka
kao i budućega mira koji se polagano
nazire.


U našem časopisu pratili smo zbivanja
u šumarskoj struci i davali mišljenja
povezana uz šumarstvo te o nevoljama
koje su pogodile hrvatski narod i njegovo
šumsko bogatstvo.


Još u broju 6-8/1990. raščlanili smo
uzroke i posljedice utjecaja prošloga
političkoga sustava na hrvatske šume,
ali i fatalne učinke onečišćenja zraka i
vode na jelu i hrast lužnjak, te druge
vrste drveća naših šuma.


Tijekom 1992. pišemo u »Šumarskom
listu« o hrvatskim šumama i srpskoj
agresiji na Hrvatsku gdje se upozorava
na uništavanje šumskih sastojina u Baranji,
Medustrugovima, u nacionalnim
parkovima Plitvička jezera i Krka zatim
na uništavanje dijela Trstena i dr.


»Šumarski list« pripada u konzervativne
stručne časopise koji ne mijenja
niti oblik niti tiskarske tehnike. Smatramo
da bi oblik trebalo i dalje zad


ržati dok bi tiskarske tehnike trebalo
promjeniti. Slike u boji i bolji dizajn
će iskoristiti raznolikost današnjih tiskarskih
mogućnosti danas je obveza
bilo kojega stručnog časopisa.


Želimo li i dalje ostati znanstvenostručni
časopis valja osigurati razinu
međunarodne recenzije i svakako tome
i odgovarajući tekst na engleskom ili
njemačkom jeziku uz već uobičajeno
ograničenje opsega znanstvenoga ili
stručnog dvojezičnog napisa.


U tome smislu odbor je donio zaključak
koji nije proveden kako iz financijskih
razloga, ali i zbog naše uređivačke
inercije.


»Šumarski list« pripada u rijetke časopise
koji su istovremeno, stručni i staleški,
što predstavlja veliku prednost u
smislu edukacije članstva. Staleški dio
potrebno je učiniti zanimljivim tako da
svaki član Hrvatskoga šumarskog društva
može u svome časopisu naći sebe
(praćenje kretanja u službi i dr. statistički
podaci iz struke). U znanstvenim
člancima, gdje za to postoji mogućnost,
obvezno je dati naputak o primjeni u
praksi, jer malo je šumarskih znanstvenih
disciplina gdje to nije moguće.


Danas bi u »Šumarskom listu« trebalo
pisati kako za revirnike tako i za
voditelje stručnih službi, dakle stručne
i znanstvene članke iz svih šumarskih
disciplina od još nepriznate ekologije
šuma do iskorišćivanja šuma.


Smatramo da je današnja organizacija
šumarstva za koju se borimo
upravo u ovome našem časopisu već
više od dvadeset godina, vrlo povoljna,
jer u potpunosti osigurava jednostavnu,
ali i proširenu biološku obnovu. Navedena
prednost se odnosi ponajprije na
stručno vodstvo iz središnjice uz pretpostavku
da će se riješiti administrativnog
načina razmišljanja, te osnovnoj jedinici
šumarstva, šumariji dati više organizacijske
slobode.


Ako želimo održati, a u velikome
dijelu i popraviti narušene šumske ekosustave
koji su takvi postali radi kiselih
kiša, klimatskih ekscesa, prevelikog zali
vaćanj a u kvalitetni, ali i kvantitetni
dio sastojine, težnje za ekonomski zanimljivim
monokulturama i dr. šumarskim
inžinjerima potrebno je dati pravu
stručnu informaciju koja je jasna i provediva.
Tu mislimo ponajprije na
članke naših znanstvenika kao i na prikaze
stranih iskustava koje će Uređivački
odbor pomno odabrati.


Moramo pri tome znati da su naši
šumarski problemi »tanke « drvne zalihe
dok su prednosti pripadnost i mješovitost
sastojina. U srednjoj Europi


koja nam je često bezuvjetan uzor problemi
su u monokulturama alohtonih
vrsta te prevelik broj divljači. I kod
nas kao i u Europi haraju kisele kiše
i klimatski ekscesi.


Bilo bi vrlo pogrešno slijepo slijediti
europsku šumarsku modu što je i najkomotnije.
Naše šumsko bogatstvo i šumarska
struka imaju svoje prednosti i
mane, ali nema mjesta za pretjerane
pohvale koje se često čuju. Hrvatsko
šumarstvo ima svoje posebnosti, a želimo
li biti europski model pred nama
je puno posla u vremenu mjerenom desetljećima.
»Šumarski list« ima pri tome
vrlo značajnu ulogu.


Ad. 4. 5. i 6.


Dipl. inž. Pavlović, obavještava
prisutne da je za ovu točku dnevnog
reda objavljeno Izvješće o poslovanju
s osnovnim podacima za 1992. godinu,
i Izvješće Nadzornog odbora, Financijski
plan za 1993. i Program rada za
1993. godinu (prihvaćeno na 25. sjednici
UPRAVNOG ODBORA 4.
ožujka 1993. godine) u Šumarskom listu
broj 3—5/1993. godine. Također je
za sve godine u razdoblju od 93.-98.
Skupštine objavljena dokumentacija o
poslovanju u Šumarskim listovima. Poziva
delegate da u tijeku rasprave postave
eventualna pitanja, koja se odnose
na uvjete i ostvarene rezultate u
poslovanju, stručna služba nadamo se
dati će potrebne i zadovoljavajuće odgovore.


Za 6. točku dnevnog reda primili ste
radnu verziju


»Osnovne smjernice za izradu Programa
rada za 1994. godinu i za naredno
razdoblje«.


Hrvatsko šumarsko društvo i Šumarska
društva programiraju svoje i zajedničke
aktivnosti — učvršćuju ciljeve i
zadatke na temelju sadržaja i posebnih
odredbi STATUTA - Pravila, Zakona
i odgovarajućih normi i odluka u skladu
dostignuća šumarske i drvnotehnološke
znanosti i prakse, te općih (određenih)
uvjeta u kojima gradimo još ljepšu i
prirodom obogaćenu suvremenu i neovisnu
Hrvatsku državu.


Programirane zadatke i ciljeve postavljene
pred našu struku i HŠD-a moguće
je ostvarivati neposrednim angažiranjem
šumarskih i drvnotehnoloških
inženjera i tehničara (članova) i iz drugih
područja zanimanja kroz sve oblike
organiziranog djelovanja na određenom
prostoru i vremenu. Za što uspješnije
organiziranje, za izvršavanje posebnih
i zajedničkih zadataka, svakako je potrebno
i u praksi i teoriji koristiti velika


59