DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— Na 26. sjednici Upravnog odbora
održanoj 27. svibnja 1993. godine
(Šum. list 6-8/93.)
— Prihvaćeno je Izvješće o poslovanju
za siječanj - ožujak 1993. s ocjenom
da postoje preduvjeti za daljnje
pozitivno poslovanje, a s naplaćivanjem
zakupnine ima sve više poteškoća.
— Nakon obrazloženih teza o pripremama
za izradu Programa rada za obilježavanje
150. obljetnice rada HŠD-a
i 120. obljetnice rada Šumarskog lista
i dokumentacije za uređenje određenog
prostora u domu i dvorišta sa skicama,
te rasprava između ostalog je zaključeno:
— da se prihvaćaju obrazloženja pojedinih
prijedloga kao polazne osnove
za izradu Programa obilježavanja s tim
da Upravni odbor do godišnje (izborne)
Skupštine obavlja određene poslove u
pripremi, a da 98. Skupština donese
Odluku o obilježavanju 150. obljetnice
HŠD-a i 120. obljetnicu izlaženja Š.L.
s kojom će obvezati Upravni odbor za
realizaciju toga više važnog zadatka —
predstavljanje velikog doprinosa šumarske
znanosti struke u prošlosti, sadašnjosti
i još više u budućnosti lijepe
naše domovine obogaćene prirodom —
šumama hrasta, bukve, jele u stabilnim
zajednicama biljnog i životinjskog svijeta
i našega čovjeka od Vukovara do
Dubrovnika, Umaga i diljem nam najljepšeg
prostora kojega nam daruje priroda.
— Prihvaćena su obrazloženja o sudjelovanju
naših predstavnika iz šumarstva
i prerade drva na savjetovanju u
Portorožu na temu Josip Ressel.
— Prihvaćen je pristup o izradi prijedloga
o korištenju poslovnih prostorija
(velika i mala dvorana) u Šumarskom
domu.
— Također je prihvaćen prijedlog da
se pripremi prijedlog za održavanje 98.
Skupštine.
— Na 27. sjednici Upravnog odbora,
održanoj 16. srpnja 1993. godine:
— Prihvaćeno je izvješće o poslovanju
siječanj — lipanj s pozitivnim predznacima
i data je suglasnost da se isplata
plaća zaposlenima u stručnoj službi
usklađuje s kretanjima inflacije i
cijena na malo, kako to uređuju i preporučuju
nadležni državni i drugi organi.
— Na temelju dogovora s najodgovornijim
predstavnicima J. p. »Hrvatske
šume« prihvaćen je prijedlog idejnog
rješenja rekonstrukcije i prenamjene
prostora PODRUMA i prizemlja
s time da se pristupi izradi izvedbene
projektne dokumentacije u režiji »Hrvatske
šume«, a uz uvažavanje uvjeta
koji se postavljaju radi zaštite temelja
i cijele zgrade, u skladu propisa i normi
u građevinarstvu, a s naše strane pripremljeni
jer smo odgovorni kao vlasnici
Šumarskog doma.


— Nakon obrazloženja prihvaćen je
prijedlog da se 98. Skupština održi u
drugoj polovici studenog 1993. godine,
iako nije donesen novi Zakon o udruživanjima
građana.
— Prijedlog konačnog teksta toga
Zakona daje mnogo više slobodnog
utvrđivanja pojedinih odredbi STATUTA
- PRAVILA nego još uvijek
na snazi Zakon o društvenim organizacijama
građana, pa se opravdano predpostavlja
da na bazi, našeg STATUTA
usklađenog 1991. godine, nećemo pogriješiti
u predlaganju i donošenju odluka
i da će se po donošenju novog
Zakona bez problema uskladiti naši
STATUTI - PRAVILA.
— Primljeno je na znanje da će naš
izumitelj predsjednik našeg kluba šumara
— izumitelja s dva izuma predstavljati
našu zemlju na sajmu u Klagenfurtu
(Austrija).
— Primljeno je na znanje da s IRMOM
imamo poteškoća oko naplate
računa za zakupninu. Očekuju se pozitivni
rezultati.
— Nije prihvaćen prijedlog ART
KLUBA za promjene — dodatak ugovoru.
I dalje smo ostavili mogućnost
da se uređuje prostor samo po odredbama
ugovora, s tim da pripremamo
projekte (izvedbene) za zaštitu temelja
vlastitim sredstvima.
— Prihvaćen je prijedlog da i u 1993.
godini sufinanciramo jedan trobroj tiskanja
časopisa DRVNA INDUSTRIJA.
— Na 28. sjednici Upravnog odbora
Hrvatskoga šumarskog društva održanoj
5. listopada 1993. g., prihvaćanje
ZAPISNIKA 27. sjednice U.O. HŠD-a
prihvaćen je prijedlog odluke o održavanju
98. Skupštine koji se dostavlja
svim Šumarskim društvima na razmatranje
s molbom da dostave na adresu
HŠD-a primjedbe, mišljenja, prijedloge
o Dnevnom redu, datumu i mjestu održavanja
s kratkim Izvještajem o radu
društva, o uvjetima i poteškoćama, i
tada, ako u ovim ratnim i posebnim
okolnostima nisu djelovali i kroz svoju
stalešku organizaciju.
— Prihvaćeno je obrazloženje o daljnjim
konkretnim prijedlozima i dokumentima,
koji mogu osigurati potrebna
uređenja Šumarskog doma za potrebe
»Hrvatskih šuma« a u skladu već prihvaćene
koncepcije za izradu Programa
i utvrđivanje zadataka i u svezi obilježavanja
150. i 120. već spomenutih obljetnica.


— Na sugestiju našeg odvjetnika još
jednom smo upoznali odgovorne rukovodioce
instituta »IRMO« da u određenom
roku (15 dana) podmire naše
potraživanje za zakupninu. Razgovore
s IRMO-om s naše strane obavili su
Maričević i Prpić i suglasili su se s dinamikom
podmirenja na bazi odred
enog kompromisa.
— S predstavnikom ART KLUBA u
tijeku su aktivnosti našeg odvjetnika što
znači otkazivanje ugovora preko redovnog
suda kako je i uobičajeno, a i obvezatno.
— Također je prihvaćeno Izvješće o
našem sudjelovanju na međunarodnom
savjetovanju u Portorožu s pozitivnom
ocjenom i zaključkom da se našim članovima
iz Šumarskog društva — podružnice
Buzet (Istra) za doprinos u
organiziranju savjetovanja, zahvalimo i
to: dipl. inž. Mladenu Čaletu, dipl. inž.
Duri Markoji, dipl. inž. Radovanu Lukačiću
i dipl. inž. Ivanu Penteku.
— Na 29. sjednici Upravnog odbora
održanoj 10. studenoga 1993. godine,
prihvaćena je nakon svestrane rasprave
Odluka da se 98. Skupština HŠD-a održi
25. studenoga 1993. godine s predloženim
dnevnim redom u Zagrebu u
Šumarskom domu s prijedlogom da sudjeluju
u radu i odlučivanju članovi
U.O. i predsjednici Šum. društva uz
delegate Skupštine.
— Prihvaćen je prijedlog za imenovanje
Inventurne komisije, te prijedlog
izvođača za radove na održavanju
zgrade i pripreme za potpisivanje ugovora
o zakupu s Hrvatskim šumama,
koji se odnosi na uređenje — ulaganje
u dijelove podrumskog prostora i prizemlja
s tim da pravo korištenja iznosi
više od 10 godina (kako je to do sada
odobravano drugim ulagačima u Šum.
domu) ali zavisno, od zajedničkog programa,
kojim se taj prostor koristi za
razvoj i afirmacije šumarstva i drvne
tehnologije.
Kratki osvrt na Izvješća o radu Šumarskih
društava


Primili smo izvješća od ŠD-a: Delnice
(7. 11. 93.), Vinkovci (7. 11. 93.),
Senj (22. 11. 93.), Našice (8. 11. 93.),
Požega (10. 11. 93.), Buzet (10. 11.
93.), Sisak (10. 11. 93.) i Zagreb (10.


11. 93.), i SI. Brod. Nisu dostavili (Varaždin,
Split, Ogulin, Gospić).
U proteklom razdoblju 1992. i ove
godine osjetno su smanjene aktivnosti
kod određenog broja Šumarskog dru