DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 58     <-- 58 -->        PDF

je pripremio dr. Tomislav Prka iz »Česme
« Bjelovar, a koreferat »Stanje i
razvojne mogućnosti proizvodnje drvne
mase u Hrvatskoj«, pripremio je dr.
Đuro Kovačić.


Na popularan i prihvatljiv način prikazana
je ova problematika, sa zavidnom
razinom stručnog i znanstvenog
iznošenja materije. Nužno je nastaviti
sponu između sirovinskog potencijala i
proizvodnih kapaciteta za preradu —
upotrebu drvne mase za visokovrijedne
proizvode koje će svjetska tržišta dugoročno
potraživati — poruka je ovoga
savjetovanja. Održana je stručna ekskurzija
u Nacionalni park »Risnjak«.


Pored ostaloga 1989. godina je važna
za rasprave o Izmjenama i dopunama
Zakona o šumama — koji je donesen
1983. godine. Traži se stvaranje većih
šumskih gospodarstava, pa smo tu raspravu
imali i na sjednicama predsjedništva
društva te učestvovali u ime društva
na okruglom stolu i ostalim sastancima
u vezi ove problematike.


Redovnu godišnju 95. Skupštinu Saveza
društava održali smo u Slav.
Brodu 28. lipnja 1990. godine. Skupština
je imala društveni i tematski dio.
U tematskom dijelu održano je savjetovanje
o proizvodnji hrasta lužnjaka sa
referatom i izlaganjem kojega je pripremio
dr. Đuro Kovačić na temu »Suvremeni
pristup gospodarenju šumama
hrasta lužnjaka«.


Koreferat je izložio prof. dr. Stjepan
Tkalec sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu
na temu »Primjena hrastovine u
proizvodnji finalnih proizvoda visoke
kvalitete«, te kolega dipl. ing. Marko
Žmire iz »Spin Valis« — a na temu
»Primjena hrastovine u proizvodnji
drvnih proizvoda od masiva«.


Referat i koreferati su vrlo stručno
i znanstveno obrađeni. Proizvodnja najvažnije
naše vrste drveta i primjena
hrastovine u proizvodnji finalnih proizvoda
visoke kvalitete, govori da treba
biti kvalitetna razina proizvodnog programa.
Pilanska prerada treba modernu
tehnologiju svjetskog nivoa kao i proizvodnja
namještaja, ako mislimo ići na
svjetsko tržište.


Godina 1990. je veoma važna zato,
što je poslije održanih izbora, konstituiran
novi Hrvatski Sabor, koji je donio
Izmjene i dopune ZOŠ-a. Po ZOŠ-u
osniva se javno poduzeće »Hrvatske šume
« za gospodarenje šumama i šumskim
zemljištima u Republici Hrvatskoj.
Osniva se Upravni odbor »Hrvatskih
šuma« koji shodno Zakonu donosi
odluke o novoj organizaciji šumarstva


u Republici Hrvatskoj — s 15 uprava
i Direkcijom u Zagrebu.


Redovna 96. Skupština Saveza održana
je 20. lipnja 1991. godine u Zagrebu
u velikoj dvorani Šumarskog fakulteta.


Veoma je značajno za rad ove Skupštine,
što je na prijedlog Predsjedništva
Saveza donesena odluka o primjeni
imena Saveza društava inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske
u HRVATSKO ŠUMARSKO
DRUŠTVO, dakle društvu je vraćeno
ime koje je imalo kod osnivanja 1846.
godine (tada je nosilo ime Hrvatsko-
Slavonsko šumarsko društvo). Donijete
su nužne izmjene i dopune Statuta i
Predsjedništvo Saveza postaje Upravni
odbor, a Samoupravna kontrola Nadzorni
odbor.


U toku 1991. godine dolazi do eskalacije
rata od strane srpskog agresora
i do okupacije jednog dijela teritorija
Hrvatske. Na 20. sjednici Upravnog odbora
1991. godine donijeli smo odluku


o istupanju iz Saveza društava inženjera
i tehničara šumarstva i prerade drveta
Jugoslavije i o tome im poslali telegram
slijedećeg sadržaja:
»Savez inženjera i tehničara šumarstva
i prerade drva Jugoslavije, nije se
do sada ogradio od ekspanzionističkog
rata, razaranja i ubijanja u Republici
Hrvatskoj, u kojem je do sada poginulo
i ranjeno mnogo naših članova i uništene
su velike površine šumarskog gospodarstva,
pa zbog toga istupamo iz
članstva Saveza Jugoslavije«.


U drugom dijelu Skupštine održano
je savjetovanje s dvije aktualne teme i
to:


1. O Zakonu o denacionalizaciji i
vraćanju oduzetih nekretnina. Referat
i komentar o ovom Zakonu pripremili
su prof. dr. Šime Meštrović i dr. Đuro
Kovačić.
2. Zajedničke polazne ocjene i kriteriji
za uvođenje Revirnog sustava i izgradnju
suvremene organizacije šumarstva
u Republici Hrvatskoj.
Teme su veoma važne i aktualne, jer
smo trebali dati odgovor i stručno mišljenje
o Nacrtu Zakona o denacionalizaciji
šuma i šumskog zemljišta u Republici
Hrvatskoj. Druga tema koju je izradio
prof. dr. Slavko Matić bila je
veoma važna, jer je također trebalo
stručno i znanstveno obrazloženje za
uvođenje Revirnog sustava u šumarstvu
Hrvaske.


Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu,
održana je 97. redovna godišnja Skupština
10. prosinca 1992. godine.


I ova Skupština imala je dva dijela.
Društveni dio i Savjetovanje na temu


- Stručnjaci — sudionici u obrani domovine
i štete u šumarstvu i preradi
drva zbog srpske agresije na Hrvatsku.
Referate su pripremili prof. dr. Branimir
Prpić i prof. dr. Mladen Figurić sa
suradnicima.
Smatrali smo da je tema aktualna, i
da stručno društvena organizacija kao
što je HŠD, koja predstavlja sve zaposlene
stručnjake u šumarstvu i preradi
drva, mora upoznati svoje članove i javnost
o razaranjima koje je činio srpski
agresor.


Iz ovog kratkog izvještaja vidljivo je,
da smo uvijek nastojali obraditi stručne
teme iz šumarstva i prerade drva, kao
i aktualne teme vezane za život i rad
naših članova i kolektiva u kojima rade.


Redovno su se održavale sjednice
Predsjedništva, odnosno Upravnog odbora,
a najmanje jedanput za svako tromjesečje.
Uvijek smo imali dovoljan
broj članova na sjednicama za pravomoćno
odlučivanje. Svi su članovi aktivno
sudjelovali u rješavanju aktualnih
pitanja koja su bila na dnevnom redu
sjednica.


U proteklom razdoblju uz objektivne
teškoće bilo je i subjektivnih slabosti u
utvrđivanju i realizaciji zadataka iz Programa
rada. Treba istaći da je više naših
članova sudjelovalo posredno ili neposredno
u obavljanju trajnog karaktera,
koji se odnose na pripremu i sadržaj,
te tiskanje Šumarskog lista i drugih
stručnih izdanja, zatim na poslovima
održavanja Šumarskog doma, a
posebno na ulaganja u svrsishodnije korištenje
poslovnog prostora (podruma i
tavana).


Na svim sjednicama Upravnog odbora
razmatrani su sadržaji Zapisnika
s prethodne sjednice, te su bez većih
primjedbi prihvaćeni jednoglasno, uz
obrazloženje predsjednika ili tajnika, o
pojedinim pitanjima i rezultatima izvršenja
zadataka između dvije sjednice.


Upravni odbor je također za svako
tromjesečje vodio rasprave o Izvještajima
o poslovanju i ostvarenim rezultatima
po pojedinim aktivnostima:
Stručne službe, Šumarski list i Vlastite
djelatnosti, uz određena obavještenja
po pojedinim stavkama ostvarenog
ukupnog prihoda i rashoda.


Među aktualnim pitanjima najviše se
raspravljalo o problematici vezano za
održavanje Šumarskog doma i što
svrsishodnijoj namjeni poslovnog prostora
imajući u vidu stvaranje osnovnih
preduvjeta za realizaciju i razradu zadataka
iz Programa rada HŠD-a.