DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 56     <-- 56 -->        PDF

mari su dio naše intelektualne snage,
koja je najbliža prirodi i običnom čovjeku,
s kojim stručno stvaralački koristi
prirodne i druge raspoložive potencijale
za dobrobit svoga naroda — to je naša
i moralna obveza.


Približavamo se 1996. godini u kojoj
ćemo obilježiti 150. obljetnicu od osnovanja
HRVATSKO-SLAVONSKOGA
ŠUM. DRUŠTVA (1846. g.) i 120. obljetnicu
kontinuiranog izlaženja ŠUMARSKOG
LISTA, a rijetki su narodi,
koji ga mogu kao hrvatski stručnjaci
predstaviti stvaranjem nove vrijednosti
u svome narodu. Dužni smo to u najkonkretnijim
oblicima (knjige i dr.) pokazati
našoj evropskoj i svjetskoj javnosti.


S ovih par rečenica želio sam pred
ovim uvaženim skupom istaći svoju suglasnost
i s vama zajedno i u ovom
vremenskom razdoblju potvrditi prave
vrijednosti naše šumarske i drvnotehnološke
struke.


Želim uspješan i plodan rad naše 98.
Skupštine.


2. Prof. dr. Slavko Matić, posebno
mi je drago da u ime Šumarskog fakulteta
Sveučilišta Zagreb mogu pozdraviti
ovaj skup. Ova kuća je građena u želji
da se šumarska znanost i struka u najširem
smislu njome koristi s tim da svi
inženjeri i tehničari mogu naći sve one
vrijednosti (knjige, časopise i druge
oblike spoznaje za osposobljavanje našeg
čovjeka za rad na znanstvenim,
stručnim i općim poslovima, a uvijek
u cilju unapređenja i razvoja struke i
mogućeg doprinosa u općem stvaranju
uvjeta za opstanak našeg čovjeka na
ovome tlu. Mi ćemo to kako je naglasio
naš ministar siguran sam na najbolji način
obilježiti 150. obljetnicu osnivanja
HŠD-a i 120. obljetnicu izlaženja Šumarskog
lista.
Naša struka nastala je na temeljima
znanosti i ovo će se siguran sam i dalje
na tome razvijati. Želim puno uspjeha
u radu!


3. Dipl. inž. Marijan Hofer, našim
aktivnim odnosom i neposrednim djelovanjem
putem naše stručne (staleške)
organizacije i ove Skupštine možemo
očuvati i stvarati uvjete za još plodniji
rad u šumarstvu i drvnoj tehnologiji, a
u interesu zaposlenih u tim djelatnostima
naroda Hrvatske. Želim puno uspjeha
u radu.
4. Mr. Ivan Mrzi jak, cijenjene kolege-
ce delegati ugodna mi je dužnost,
što vas mogu u ime J. p. »Hrvatske
šume« i šumarske znanosti pozdraviti,
uvjeren sam da ćemo i danas izabrati
u rukovodstvo HSD-a one članove, koji
će u narednom razdoblju uspješno
obavljati sve poslove. Bili smo i jesmo
u pravom smislu riječi šumari — stručnjaci,
koji su uvijek znali, a i znali, a
i znati će i u buduće još bolje gospodariti.
Puno uspjeha u radu.


5. Dr. Paula Durbešić, poštovani
i dragi šumari, drago mi je što vas i
ovom prilikom mogu pozdraviti, ne iz.
formalnih razloga, nego iz puno uvjerenja
što sam uvjerena da šumarska
struka daje veliki svoj doprinos razvoju
ukupnih proizvodnih vrijednosti, zahvaljujući
racionalnim gospodarenjem tim
jedinstvenim blagom - šumom. Nosimo
i dalje taj pozitivni znak dobrog
gospodarenja šumama u Evropi. S tim
mislima želim plodan i uspješan rad.
6. Dr. Joso Gračan, štovano Predsjedništvo,
ministre i kolege, svakako
je važno da se ovdje nalazi dosta mlađih
članova, koji će svakako nastaviti
tradiciju šumarske struke — aktivno
uključivanje struke u traženju mogućih
najboljih rješenja za primjenu spoznaja
šumarske i drvnotehnološke znanosti i
prakse u konkretnim uvjetima i praktičnim
rješenjima. Naša je dužnost da
koristimo mogućnost, za naše sudjelovanje
u organiziranim aktivnostima
HSD-a. Puno uspjeha u radu.
UVODNO IZLAGANJE


o radu i aktivnostima Hrvatskoga
šumarskog drušva
Štovane dame i gospodo, kolegice i
kolege!


Shodno odredbama Statuta i društva,
svake godine smo obavezni održati godišnju
Skupštinu, a svake četvrte izbornu
Skupštinu. Zadnju Izbornu
Skupštinu održali smo 26. svibnja 1988.
godine u Zagrebu a na Godišnjoj Skupštini
1992. godine, po prijedlogu
Upravnog odbora, odlučili smo da se
Izborna Skupština održi u 1993. godini.


Razdoblje između dvije Izborne
Skupštine 1988. — 1993. godine, veoma
je značajno za život i rad kako naših
članova tako i cijelog našeg naroda. U
1990. godini održani su slobodni višestranački
izbori, na kojima se Hrvatski
narod izjasnio za samostalnu Hrvatsku
državu. Poslije toga dolazi do srpske
agresije na Hrvatsku, do nemilosrdnog
rata koji je odnio mnogo života nedužnog
stanovništva, i razorio mnoge domove,
škole, tvornice i crkve.


U domovinskom ratu učestvovali su
mnogi naši članovi dajući veliki doprinos
obrani domovine, a mnogi od njih
položili su i svoje živote za obranu domovine.


U ovom razdoblju dolazi do pada socijalističkog
društvenog sustava, koji se
nakon 75 godina, od oktobarske revolucije
u Rusiji, nije uspio održati, jer
se pokazalo da kapitalistički društveni
sustav gdje postoji tržište kao regulator
i podstrekač napretka, s privatnim vlasništvom,
postiže bolje rezultate u gospodarstvu.
I kod nas u našoj mladoj
državi dolazi do mnogih promjena. Tržište
postaje sve više najvažniji faktor
za valorizaciju rada, kapitala i usluga.


Sigurno je, da je prelaz iz jednog
društvenog sistema u drugi bolan, praćen
velikim potresima, viškom radne
snage, restruktuiranjem privrede, privatizacijom
i denacionalizacijom imovine
i dr. čega smo svjedoci. Kod nas
u Hrvatskoj to je još više potencirano
ratom koji još nije završen.


Naši članovi inženjeri i tehničari dali
su i daju pored učešća u obrani domovine
veliki doprinos u radu svojeg kolektiva
i gospodarskom razvitku naše
domovine.


U Hrvatskoj je formirano javno poduzeće
»Hrvatske šume«, čiji je zadatak
gospodarenje šumama i šumskim zemljištem
u RH. U puno kolektiva drvne
industrije smanjuje se broj radne snage,
osnivaju se dionička društva i druge
asocijacije karakteristične za tržišno poslovanje.


Kolegice i kolege! U Statutu i Programu
rada, zacrtali smo zadatke na
organiziranju društvenog života, praćenju
aktualnih društvenih zbivanja vezanih
za našu struku, organiziranju više
stručnih predavanja i popularnih predavanja
s problematikom proizvodnje i
razvoja šumarstva i prerade drva, zatim


o problematici propadanja šuma, uzroci
i posljedice te primjeni novih metoda
i sredstava rada u našim djelatnostima.
U organizaciji Saveza društava (Hrvatskoga
šumarskog društva) i društva,
a u suradnji s drugim organizacijama,
organizirano je više predavanja i susreta
s velikim brojem tema, što je
uglavnom registrirano u redovnim godišnjim
izvještajima, s odgovarajućom dokumentacijom
u Šumarskom listu.


Ovdje ću se osvrnuti ukratko kronološki
na najvažnija zbivanja i rad naših
Društava i Saveza odnosno HSD-a kroz
proteklo razdoblje.


Godišnju Skupštinu 94. po redu, održali
smo u Delnicama 26. lipnja 1989.
godine. Skupština je imala dva dijela
društveni dio i savjetovanje. Na temelju
dogovora na Predsjedništvu Saveza, održano
je Savjetovanje na temu:


»Problematika razvoja mehaničke
prerade drveta u Hrvatskoj« - referat