DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 55     <-- 55 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


98. Skupštine HRVATSKOGA ŠUMARSKOG
DRUŠTVA, održane 25.
studenoga 1993. godine u Zagrebu u
Šumarskom domu.
Nazočni: Delegati iz Šumarskih društava,
članovi Upravnog i Nadzornog
odbora, članovi — predstavnici Javnog
poduzeća »Hrvatske šume« (direkcija i
uprava šuma), Šumarskog fakulteta,
Šumarskog instituta, Croatiadrva i drugih
organizacija — institucija.


Pripreme za održavanje 98. Skupštine
obavljao je Upravni odbor kroz
različite oblike organiziranja (radne
grupe, stručne službe), a na temelju
odredbi Statuta i programima utvrđenih
ciljeva i planiranih zadataka Šumarskih
društava — Hrvatskoga šumarskog društva.
Rasprave o prijedlogu dnevnog
reda, mjestu održavanja i drugim pitanjima
vođene su u Šumarskim društvima,
a Upravni odbor Hrvatskoga šumarskog
društva donosio je odgovarajuće
odluke u tijeku priprema na 27. i


28. sjednici, a konačnu odluku o održavanju
98. Skupštine donio je na svojoj
29. sjednici.
DNEVNI RED


1.
Otvaranje 98. SKUPŠTINE HŠD-a
— predsjednik:
— Izbor Radnog predsjedništva,
— Izbor
kandidacijske i izborne
komisije,
— Izbor
zapisničara i ovjerovitelja
(2),
— Izbor komisije za zaključke.
— Uvodno
izlaganje o radu i aktivnostima
Hrvatskoga šumarskoga
društva.
2.
Izvješće o radu za razdoblje
97.-98. Skupštine HŠD-a.
3.
Izvješće glavnog i odgovornog
urednika Šumarskog lista.
4.
Izvješće o poslovanju — Godišnji
obračun 1992. godine (verifikacija)
s pregledom osnovnih pokazatelja
za razdoblje između 93. i 98.
Skupštine.
5.
Izvješće Nadzornog odbora (predsjednik).
6.
Program rada — osnove i smjernice
za naredno razdoblje.
ZAPISNIK


7.
Rasprava i odluke s izvješćima i
davanju razrješnice Upravnom odboru
i Nadzornom odboru HŠD-a.
8.
Izbor UPRAVNOG ODBORA I
NADZORNOG ODBORA,
9.
Zaključna razmatranja - prihvaćanje.
Ad. 1.


Dipl. inž. Adam Pavlović,
predsjednik
ŠTOVANE DAME I GOSPODO,
KOLEGICE I KOLEGE!


Dozvolite mi da otvorim 98. Izbornu
Skupštinu Hrvatskoga šumarskog društva,
i da posebno pozdravim naše uvažene
goste:


1.
dipl. ing. Ivana Tarnaja, Ministra
polj. i šumarstva,
2.
prof. dr. Slavka Matica, prodekana
Šum. fakulteta,
3.
sve profesore Šumarskog fakulteta,
4.
prof. dr. Paulu Durbešić, predsjednicu
Hrvatskoga ekološ. društva,
5.
dipl. ing. Josipa Dundovića, direktora
»Hrvatskih šuma«,
6.
dr. Josu Gračana, direktora Šumarskog
instituta,
7.
dipl. ing. Branka Guština višeg savjet.
Min. gospod. RH,
8.
dipl. ing. Hofer Marijana, »Croatiadrvo
« Zagreb,
9. sve šumarske veterane,
Kolegice i kolege, dnevni red za ovu
Skupštinu primili ste s pozivom, pa molim
da li se prihvaća predloženi dnevni
red...


Hvala!
Za ovu Skupštinu predlažem Radno
predsjedništvo:


1.
prof. dr. Branimira Prpića,
2.
dipl. ing. Stelu Dolenec,
3.
dipl. ing. Tomislava Starce vica,
4.
dipl. ing. Božidara Plešu i
5.
dipl. ing. Adama Pavlovića.
Predlažem za kand. i izbornu komisiju:


1.
Dipl. ing. Ivana Dukića,
2.
Dipl. ing. Valeriju Vukelić i
3.
Dipl. ing. Duju Pavelića.
Za zapisničara predlažem Ivana Maričevića,
a za ovjerovitelja zapisnika
Vladimira Špoljarića i Nadana Sirotica.


Predlažem komisiju za zaključke i
program rada:


1. prof. dr. Slavka Matica,
2.
prof. dr. Mladena Figurica i
3. dipl. ing. Starčević Tomislava
Da li se prihvaćaju predloženi kandidati
...
Molim izabrane članove Radnog
predsjedništva da zauzmu svoja mjesta.
Prije prelaska na dnevni red, podsjetimo
se da je naše redove u proteklom
razdoblju napustio određeni broj kolega
inženjera i tehničara, koji su dio
sebe ugradili za unapređenje naše struke.
Naše misli i sjećanja su u ovom
času s onima koji su dali svoje živote
za slobodu naše Domovine. Molim da
im minutom šutnje odamo dužnu počast.


Neka im je svima vječna slava i hvala!


Prema našem Statutu obvezni smo
donijeti Poslovnik o radu Skupštine i
njenih tijela, a u skladu sa članom 26
do 35. Na zadnjoj Izbornoj Skupštini
1988. godine donijeli smo Poslovnik pa
predlažem da ga prihvatimo i za ovu
Izbornu Skupštinu s time da unesemo
određene izmjene u nazivu umjesto Saveza
društva - HŠD i da se rad ove
Skupštine obavlja prema navedenom
Poslovniku. Molim, ako netko ima pitanja
u vezi ovog Poslovnika dati ću
detaljnija obrazloženja.


Da li se prihvaća predloženi Poslovnik
o radu Skupštine i njenih tijela..
Hvala!


Prije prelaska na dnevni red, molim
da se jave oni koji žele pozdraviti ovu
Skupštinu.


1. Dipl. inž. Ivan Tarnaj , ministar,
izražava svoje zadovoljstvo što je pozvan
da osobno sudjeluje u radu 98.
Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva
s dugogodišnjom tradicijom.
Došlo je vrijeme u kojemu možemo
slobodno koristiti sva naša znanstvena,
stručna i opća dostignuća za naše posebne
i zajedničke aktivnosti u izgradnji
i razvoju naše Republike Hrvatske. Šu


53