DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 53     <-- 53 -->        PDF

navedeno 11699, i oni su navedeni uz
autore te nema »lutanja« po cijeloj bibliografiji2.


Još je jedna značajka bibliografije,
koja olakšava uvid o čemu autor piše.
Autor upozorava: »U koliko iz naslova
članka nije dovoljno jasno o čemu se
radi, ili se pak željelo pak posebno pojasniti,
donijeta je bilješka pisana kurzivnim
slogom«. Na pr.


10939 Raić, Lazar: Jedno zaboravljeno
djelo Knjiga J. Ettingera3 ili
10931 Mađarski jeleni nagrađeni zlat


»U bibliografiju nisu uvršteni recepti lovačke
kuhinje, mali oglasi, reklame i slično. Izostavljene
su i one kratke vijesti iz rubrike Foto-vijesti, Iz
zemlje i svijeta i dr. u kojima je tekst samo opis
slike ili pak ne sadrži neke značajnije podatke,
odnosno pažnje vrijednih pojava i događaja«.
(Frković, str. 32.)


nom medaljom. Monografija namijenjena
propagandi lovnog turizma, itd.


Bibliografija, dakle, omogućuje zainteresiranom
da lako dođe do željenog
ili potrebnog podatka i pri tom zacijelo
teško da će pomisliti, koliko je A. Frković
uložio truda, da se do podataka tako
lako dođe. Sam piše, daje na bibliografiji
počeo raditi sredinom 1990. godine
a »posljednju jedinicu krajem siječnja
1992.« time, da je to bio rad uz redovne
poslove u Upravi šuma (Delnice). Ali
zato »samo na taj način taj opsežni ma


31 To »zaboravljeno djelo« knjiga je J. Etin gera
»Sriemsko-slavonsko-hrvatske životinje,
zvieri i ptice«, objavljena 1857. godine u Zemunu.
Raič je naveo i Ettingerove knjige »Hrvatski lovdžija
«, izdane 1897. (—) uz pomoć Hrvatsko-slavonskog
šumarsko družtva i »Šumarsko-lovački
leksikon«, izdan 1898.


terijal, sadržan u člancima i drugim prilozima
objavljenih u sto dosadašnjih godišta
neće ostati mrtvo slovo na papiru
«. Posebno neće ostati mrtvo slovo
na papiru ako će za knjigom posegnuti
i onaj, kojemu to neće biti samo traženje
nekog podatka za daljnju obradu
nego i onaj, kojemu će prelistavanje
Bibliografije biti poput šetnje našim gajevima,
prebivalištima divljači i raznovrsnog
ptičjeg svijeta.


I konačno. Prvi urednik, a i glavni
pokretač, tadanjeg Viestnika Prvog obćeg
hrvatskog družtva za gojenje lova
i ribolova bio je šumar, prof. F. X.
Kesterčanek, a prvi bibliograf istog
Vjesnika također šumar, A. Frković.


Oskar Piškorić


ALOJZIJE FRKOVIĆ KAO PISAC IZ ŠUMARSTVA I LOVSTVA


Početkom mjeseca rujna 1993. godine
promovirana je još jedna lovačka
knjiga autora Alojzija Frkovića, dipl.
inž. šumarstva pod naslovom: »Bibliografija
lovačko-ribarskog vjesnika
1892-1991.«


Izlaganja o djelu i autoru priredili su
predsjednici Hrvatskog lovačkog saveza
Dr. Maks Karlović i dipl. inž. Željko
Štahan. Gospodin Dr. Maks Karlović
iznio je opsežan prikaz obujma i vrijednosti
radova u »Lovačkom vjesniku iz
stručne i znanstvene oblasti veterine.
Izuzetno bogati prilozi u Lovačkom vjesniku
kroz 100 godina izlaženja odnose
se na probleme zaštite prirode. To poglavlje
iz »Bibliografije« znalački je interpretirao
dipl. inž. Željko Štahan.


Mojoj malenkosti pripala je čast da
ukratko predstavim autora i njegov
uglavnom cjeloviti izdavački opus.


Šumarski i lovni stručnjak dipl. inž.
Alojzije Frković rođen je 1934. godine
u mjestu Vrata kod Fužina u Gorskom
kotaru. Simbolično rečeno njegova
rodna Vrata bila su mu rano otvorena
i otisnuo se Alojzije u »bijeli svijet«.
Srednju školu i fakultet završio je u
Zagrebu. Prvo radno mjesto mladi
Alojzije Frković dobio je u Šumariji
Crni Lug. Od 1968. godine do danas
nakupio je 35 godina radnog staža na
području Uprave šuma Delnice, odnosno
Šumskog gospodarstva Delnice. Za
sve vrijeme radnog odnosa obavlja poslove
lovstva.


O njegovom radnom odnosno izdavačkom
opusu možemo pročitati na
zadnjoj stranici »Bibliografiji«. Međutim,
zadužen sam da prigodom pro


mocije prokomentiram odnosno istaknem
dio aktivnosti autora.


Njegov prvi članak u »Lovačkom vjesniku
« opisao je nesretno završen lovni
dan kada je motor-kotačem lovio jazavca.
Tom prigodom ostao je bez lovine,
bez motora i bez hlača.


Objavio je velik broj popularnih,
stručnih i znanstvenih radova iz lovstva,
šumarstva i zaštite prirode. Autor »Bibliografije
« tvrdi da mu je najveći broj
radova izašao u »Lovačkom vjesniku«.
Upravo ova »Bibliografija« pomogla mi
je da brzo »otkrijem« da sa 77 objavljenih
članaka u »Lovačkom vjesniku«
Alojzije Frković čvrsto stoji na prvom
mjestu. Objavljivao je i u brojnim drugim
tiskovnim izdanjima kao »Novi
list« Rijeka, »Večernji list«, zatim
stručnim informativnim listovima kao:
»Goranski list«, »Šumarski list«, »Lovec
« Ljubljana, »Lovačke novine« Novi
Sad, časopis »Priroda« i list »Hrvatske
šume«. Uz brojne članke autor je objavio
djela: »Priručnik za ocjenjivanje lovačkih
trofeja« 1981. godine, »Lovački
trofeji — obrada ocjenjivanje i vrednovanje
« 1989. te najnovije upravo promoviranu
»Bibliografiju«.


Želim istaći cijenjenim čitateljima da
mi je odmah upalo u oči lako snalaženje
u »Bibliografiji« i da javnost mo"že
lako uočiti da je kroz vrijeme izlaženja
»Lovačkog vjesnika« u njemu objavljeno
2615 radova iz uzgoja i zaštite
divljači, a svega 300 radova o lovljenju
divljači. Iz toga se vidi koje je poruke
slao »Lovački vjesnik« lovcima i javnosti,
dakle štititi i uzgajati divljač.


Vezano uz izdavačku djelatnost navest
ćemo nekoliko autorovih zaduženja:
niz godina član je savjeta i jedan
od urednika znanstveno-stručnog područja
Lovstvo u »Šumarskom listu« Hrvatskog
šumarskog društva, niz godina
član je izdavačkog savjeta Hrvatskog
lovačkog saveza, bio je predsjednik
Uredničkog odbora zbornika »Gorski
kotar« (Delnice 1980), »Fužine« (1986)
i »Monografija« Š. G. Delnice (19601980).
U zbornicima i monografijama
Alojzije Frković je i autor brojnih članaka.
Nekoliko stotina objavljenih radova
i crtica uglavnom je popratio vlastitim
slikovnim prilozima.


Valja nabrojati i zasluge Alojzija
Frkovića na aktivnostima na zaštiti prirode,
predsjednik je Komisije za praćenje
populacije risa pri zavodu za zaštitu
prirode. Teško je reći koliko je uložio
truda na popularizaciji prirode i divljači.
Dao je veliki doprinos u okviru istraživačkih
projekata na kojima je radio
kao npr. istraživanje medvjeda, velikog
tetrijeba, propadanja šuma i dr.


U svojih 8 olovkom ispunjenih blokova
(rokovnika) zabilježio je gotovo
svako održano predavanje u lovačkim
društvima i savezima, predavanja pri
osposobljavanju lovaca pri učlanjivanju
u lovačka društva, napore pri osposobljavanju
ocjenjivača lovačkih trofeja.
Tko bi mogao nabrojati učešće u ispitnim
komisijama za stručna osposobljavanja
stažista u lovstvu. Predavao je
lovstvo i u srednjoj šumarskoj školi u
Delnicama. Zahvaljujući upornom radu
organizirao je tri važne regionalne izložbe
(1965., 1977. i 1987. godine).