DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1994 str. 43     <-- 43 -->        PDF

vrlo velike opasnosti u definiranju meteorološkog indeksa,
odraz su najvećeg stupnja isušivanja šumskog
goriva, a time i na njegovu zapaljivost. Čestina klase
vrlo velike opasnosti od 161 dana, što je ujedno i
najveća čestina u razdoblju 1985-1993, uzrokovalo je
pojavu većeg broja šumskih požara s velikom spaljenom
površinom. Iako je analiza o broju šumskih požara
i veličini spaljene površine u ovom radu uzeta za
razdoblje od šest mjeseci, zabrinjavajući je podatak
spaljene površine po jednom šumskom požaru za priobalni
dio Jadrana u iznosu od 66,3 ha. Velika spaljena
površina po jednom šumskom požaru zadnjih godina,
u odnosu na ranije godine (tablica 2) osim vremenskih
uvjeta, može se tumačiti i manje učinkovitim suzbijanjem
nastalih požara zbog ratne opcije. Naime, usprkos
velikoj požrtvovnosti vatrogasaca koji često šumske
požare gase i pod neprijateljskom vatrom, bivša
JNA oduzela nam je i najučinkovitije sredstvo za suzbijanje
šumskih požara — protupožarne zrakoplove
CANADAIR, bez kojih je znatno otežano kontroliranje
širenja vatrenih stihija.


Veoma su zanimljivi podaci iz tablice 3. o spaljenoj
površini po jednom šumskom požaru za priobalni dio
Jadrana, prema gore citiranom izvoru, za razdoblje
1971 — 1990. Spomenuto razdoblje podijeljeno je u dva
desetljeća i za svaki niz izračunat prosjek spaljene
površine po jednom šumskom požaru. Iz tablice je
vidljivo da je prosječno spaljena površina u razdoblju
1981-1990. u odnosu na razdoblje 1971-1980. povećana
za skoro 2,5 puta.


Iskaz porasta spaljene površine
po 1 šumskom požaru za razdoblje
1981-1990. u odnosu na razdoblje 1971-1980.


Survey of increase of burnt area
per forest fire for period 1981-1990.
in relation to period 1971-1980. Tablica 3.


Ukupan Ukupno Spaljena
Razdoblje broj
šumskih
spaljena
površina
površina po
1 šumskom
požara u ha požaru
Total Total Burned
Period no of forest burned area per one
fires area forest fire
1971-1980 4.703 61.705 13.1
1981-1990 2.703 86.026 31.8


U tablicama 4, 5, 6 i 7 prikazane su čestine (u
danima), klasa meteorološkog indeksa opasnosti od
šumskih požara za pet regija priobalnog dijela Jadrana
i to za mjesece lipanj, srpanj, kolovoz i rujan. Uvjetovano
čestinama klasa velike i vrlo velike opasnosti
osobito u srpnju i kolovozu, rezultiralo je u povećanju
čestina pojava većih šumskih požara, što je vidljivo iz
tablice 1. Takvo stanje uzrokovalo je primarno klimapožarno
područje na tlu Dalmacije, koje u spomenutim
mjesecima doseže maksimum isušivanja mrtvog gorivog
materijala na šumskom i poljoprivrednom zemljištu.


Klase opasnosti od šumskih požara (u danima) za lipanj 1993.


Forest fire danger classification (in days) for June 1993. Tablica 4.


Područje klase


Vrlo mala opasnost
Mala opasnost
Umjerena opasnost
Velika opasnost
Vrlo velika opasnost


Klase opasnosti od šumskih


Sjeverno


Sjeverna Srednja Južna


Istra hrvatsko


Dalmacija Dalmacija Dalmacija


primorje


4 3 --8
10 1 2 3
7 15 7 13 16
1 2 14 15 11


požara (u danima) za srpanj 1993.


Forest fire danger classification


Područje klase


Vrlo mala opasnost
Mala opasnost
Umjerena opasnost
Velika opasnost
Vrlo velika opasnost


(in days) for July 1993. Tablica 5.


Sjeverno


Sjeverna Srednja Južna


Istra hrvatsko


Dalmacija Dalmacija Dalmacija


primorje


1


_ —


2 2 1
21 13 1 -1
7 16 17 12 27
— — 13 19 2